IFSR: rozpozná libovolné množství dotyků a tlak

0

Běžné odporové dotykové displeje rozpoznají pouze jediný bod dotyku, zatímco multidotykové kapacitní obvykle dva najednou. Nová technologie IFSR je ovšem zcela překoná: v počtu současných dotyků není nijak limitována a navíc rozpozná i vinutý tlak, přičemž cena by měla být velice příznivá.

IFSR je zkratka pro Interpolating Force-Sensitive Resistance Technology a využívá speciálních na tlak citlivých rezistorů. Jejich povrch je totiž nerovný, a pokud se na sebe umístí dvě vrstvy, při zvýšení tlaku se protilehlé povrchy na sebe přitlačí, čímž se zvýší jejich styčná plocha.

Vrstvy složené z těchto rezistorů se pak umístí na dvě desky s mnoha vodiči, které se umístí nad sebe. Čím vyšší bude tlak v určitém místě, tím větší bude styčná plocha obou desek a tím větší elektrický proud poteče z jedné desky na druhou. Změřením tohoto proudu se pak určí použitý tlak, díky mřížce vodičů pak i poloha.

Pro snížení nákladů firma Toucho navíc vyvinula speciální skenovací a interpolační metodu, díky které stačí použít mřížku vodičů s menší hustotou, než je samotné rozlišení dotykové vrstvy. Pokud totiž dochází k aplikaci tlaku mimo překřížení vodičů, speciální software vypočítá z dat ze čtyř okolních průsečíků opravdový bod dotyku, neboť čím dále od vodiče se dotyk nachází, tím menší proud každým z vodičů poteče.

IFSR multidotykové vrstvy najdou široké uplatnění, od počítačů po hudební nástroje. Protože rozpoznají tvar objektu aplikujícího tlak, dokážou rozlišit například mezi plochou ruky a hrotem pera, díky čemuž nebude při psaní či kreslení nedocházet k občasnému zkreslení, či přeskakování kurzoru, jako je tomu děje u některých současných notebooků.

Samotná vrstva má tloušťku 0,25 milimetrů, nabízí rozlišení 100 dpi (které lze ovšem zvýšit větší hustotou vodičů) a je k dispozici v mnoha rozměrech. Dokáže rozlišit tlak od 5 gramů po 5 kilogramů s frekvencí 60 až 500 Hz při spotřebě kolem 3,3 mW. Výrobní cena by se měla pohybovat kolem 10 dolarů (cca 185 Kč) za 930 cm2 při velkovýrobě.

Zdroj: Oficiální stránka

 

Ohodnoťte tento článek!