Internet slaví 50 let. První přenesenou slabikou bylo „lo“

2

Včera to bylo přesně půl století ode dne, kdy fakticky začal fungovat Internet. Tehdy se ale jmenoval jinak, přístup k němu měli jen vyvolení, a ještě na něm nebyly facebooky ani porno. Vše začalo v USA v rámci projektu financového agenturou ARPA spadající pod ministerstvo obrany. Tzv. ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) měl být sítí, která decentralizovaně propojí výzkumná střediska tak, aby odolala i případným útokům. Tehdy ještě zuřila Studená válka se Sověty a útok mohl přijít každým dnem.

ARPANET byl testem, jestli síť bez centrálního prvku vůbec může fungovat. Do té doby se využívalo takzvaného přepojování okruhů. Představte si telefonní ústřednu: zavoláte na cizí číslo, ústředna vás přepojí a vy pak máte s volaným vyhrazný komunikační kanál. Stačí odstavit ústřednu a síť nefunguje.

TIP: 10 největších internetových milníků. Jak vznikala síť sítí?

To mělo vyřešit přepojování packetů. Jeden počítač může přímo komunikovat s dalším, data mohou putovat i skrz jiné počítače. Packety jsou malé úlomky dat, kde každý má svou hlavičku s adresou, kam má zamířit. První takový packet byl odeslán 29. října 1969 mezi dvěma připojenými uzly, univerzitou UCLA a Standfordským výzkumným ústavem (SRI). Vědci se tehdy pokusili odeslat zprávu „login“, nicméně po prvních dvou písmenech přenos spadl. Problém byl vyřešen o hodinu později, kdy již dorazila celá zpráva. Ještě do konce roku se k síti připojily Kalifornská univerzita v Santa Barbaře a Univerzita v Utahu.

TIP: Vint Cerf, architekt internetu

Milníky Internetu

 • 1958 – V reakci na úspěch ruského Sputniku byla založena agentura ARPA, jež měla potvrdit technologickou převahu USA nad SSSR.
 • 1966 – ARPA vyhradila finance na vybudování nové sítě.
 • 29. 10. 1969 – Navázáno spojení ARPANETU. Přenesl se první packet mezi SRI a UCLA.
 • 1971 – Vznik prokolu FTP pro přenos souborů, později byl ještě několikrát revidován.
 • 1971 – Připojeno už 23 univerzit a vládních výzkumných center.
 • 1971 – Ray Tomlinson odeslal první e-mail, jak jej známe dnes. Také zavedl symbol zavináče, jež odděluje jméno uživatele a název serveru.
 • 1973 – ARPANET míří podmořskou linkou do Evropy, nejdřívedo Norska, později Velké Británie.
 • 1974 – Poprvé se objevil termín internet (internetwork).
 • 3. května 1978 – První spam. Garry Thuerk odeslal 393 příjemcům reklamní sdělení ohledně dostupnosti nových počítačů DEC.
 • 1982 – ARPANET překřtěn na ARPA Internet.
 • 1.1. 1983 – Protokol NCP je nahrazen TCP/IP navrženým Vintem Cerfem a Robertem Kahnem. Tím v podstatě vznikl Internet (s velkým I, malé se používá obecně pro propojení počítačových sítí). TCP/IP používáme dodnes.
 • 1983 – Od ARPANETu do odděluje vojenská síť MILNET (military network).
 • 1984 – Připojeno 1000 počítačů.
 • 1986 – Vznik NSFNETu provozovaného NSF (organizace na podporu vědy a výzkumu v USA). Síť kompatibilní s ARPANETem. Díky lepším přenosovým rychlostem a kapacitám jej postupně nahrazoval.
 • 1987 – Připojeno 28 000 počítačů.
 • 1990 – ARPANET končí, NSFNET hlavní pateřní sítí.
 • 1990 – Československo připojeno k sítím FIDO, EUnet a EARN.
 • 1991 – V listopadu bylo Internet pokusně zaveden na pražské ČVUT.
 • 1992 – K Internetu připojeno už milion počítačů na celém světě.
 • 13. února 1992 – Oficiální připojení Československa k Internetu.
 • 15. 6. 1993 – Spuštěna celorepubliková páteřní síť CESNET. Připojen do rakouského Linze rychlostí 64 kb/s.
 • 1995 – Vznik prvních veřejných internetových poskytovatelů a komerčních služeb.
 • 1995 – Zrušena česká národní doména .cs, nahrazuje jí .cz.
 • 10. 2. 2000 – Založena síť CESNET2, spoj z Prahy do Brna s propustností 2,5 Gb/s.
 • 2003 – Eurotel spustil neomezené připojení za paušál.

via Wikipedia

Internet slaví 50 let. První přenesenou slabikou bylo „lo“
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 6 hlasů

2 KOMENTÁŘE