Jak na rychlé kopírování souborů ve Windows 7?

0

Jak ve Windows kopírujete soubory? Většina souborových správců používá stejnou techniku jako Průzkumník, výchozí správce souborů ve Windows. Pokud však často kopírujete obsáhlejší bloky dat a potřebujete tuto činnost nějakým způsobem urychlit a specifikovat, pak není Průzkumník tou nejlepší volbou. Přetažení položek z okna do okna sice funguje, ale poněkud zdržuje. Navíc vám neumožní detailní výběr kopírovaných souborů.

Ve Windows 7 však najdete také serverovou technologii Robocopy, která se poprvé objevila v rámci Windows Server 2003 Resource Kitu. Její název je zkráceným označením pro Robust File Copy, čili robustní kopírování souborů. Program Robocopy pracuje v příkazovém řádku a umožňuje velmi rychle kopírovat soubory se všemi jejich atributy v rámci souborového systému NTFS a zrcadlit obsah lokálních adresářů na síťových discích.

Mezi další funkce Robocopy patří možnost obnovení přerušeného kopírování, které nastane třeba při nenadálém odpojení počítače od datové sítě.

Robocopy v příkazovém řádku

Spusťte si pomocí nabídky Start příkazový řádek v administrátorském režimu (vyhledejte cmd a použijte pravé tlačítko myši…). Do příkazového řádku zadejte robocopy a potvrďte klávesou Enter. Objeví se vám stručná nápověda k použití tohoto příkazu.

Základní syntaxe je následující: robocopy zdroj cíl. Programu tedy předáte zdrojovou složku, kterou má kopírovat a její nové umístění. K dispozici je samozřejmě celá řada parametrů, kterými funkci programu a kopírování dat ovlivníte.

Chcete-li například kopírovat pouze soubory vyhovující určitému názvu, použijte souborovou masku, kterou programu Robocopy předáte takto:

robocopy zdroj cíl *.doc – takový příkaz zkopíruje pouze soubory s příponou doc.

Často používaný je také přepínač /MIR, který uvedete na konec řádku s příkazem. Robocopy spustí v režimu zrcadlení adresářové struktury. Kompletní seznam přepínačů a syntaxe si zobrazíte pomocí příkazu robocopy /?. Nemá smysl sem celou nápovědu opisovat. Když si ji přečtete, zjistíte, že Robocopy nabízí opravdu silné možnosti filtrování toho, co bude a jak bude zkopírováno.

RichCopy – grafické rozhraní pro práci s Robocopy

Protože práce s příkazovým řádkem klade velké nároky na paměť uživatele (kdo si má všechny ty přepínače pamatovat), objevilo se i několik grafických nadstaveb pro Robocopy. Jednou z nich je i Microsoft RichCopy 4.0. Jedná se o grafické rozhraní pro Robocopy, ve kterém si všechny parametry, které byste jinak museli psát do příkazového řádku, naklikáte.

Po spuštění si tlačítky Source a Destination vyberte zdrojové a cílové umístění. Teoreticky pak můžete kopírování rovnou spustit zeleným tlačítkem Start copy.

Ovšem tou nejsilnější stránkou programu RichCopy je možnost nastavit parametry kopírování. Klepněte na tlačítko Option. Otevře se nové okno s takovými detaily kopírování, které asi v žádném z běžně používaných správců souborů nenajdete. Na výběr je několik metod kopírování, časovač, kdy se kopírování spustí, počet souběžných vláken, kterými kopírování urychlíte, práce s atributy souborů, kontrola velikosti atd. A to zatím jen v základním nastavení.

V sekci Process Control nastavíte kromě počtu vláken pro kopírování adresáře, kopírování souboru a prohledávání také velikost vyrovnávací paměti. Následně upravíte prioritu procesu kopírování. Tím opět dosáhnete značného zrychlení.

Velmi propracovaná je práce s atributy souboru. Zatrhovátky si ji nastavíte do nejmenších podrobností, a to jak pro zachování atributů, tak pro jejich odstranění. Pozornost věnujte sekci Errors… Upravíte zde seznam událostí, při kterých bude kopírování ihned zrušeno.

Jestliže v příkazovém řádku pro Robocopy zadáváte masku názvů souborů, v rozhraní RichCopy si ji nastavíte do políčka Use name to filter. Avšak nezůstanete jen u názvu. Filtrování toho, co se bude kopírovat provedete pomocí výběru atributů, které musí mít zdrojové soubory a podle různých dat – vytvoření, poslední zápis, poslední přístup. Je také možné pracovat s rozpětím dat.

Podobným způsobem lze upravit seznam těch souborů, které budou při kopírování ignorovány – viz položka Files to be excluded. Poslední část nastavení RichCopy, položka Others, umožňuje zadat příkazy vykonané před a po dokončení kopírování, zadat přístupové údaje k FTP a nastavit logování provedených akcí. Opět s detailním výběrem toho, co se do logu uloží.

Uložte si předvolby

Protože takto rozsáhlé nastavení by vás asi nebavilo neustále připravovat po každé, když budete chtít něco kopírovat, je možné jej ukládat. RichCopy vytváří tzv. profily, které lze uložit do souboru a v případě potřeby opět načíst. Ihned tak budete mít k dispozici potřebné nastavení příkazu Robocopy a tlačítkem Start Copy jej spustíte. Průběh kopírování je možné sledovat přímo v okně RichCopy.

Ohodnoťte tento článek!