Jak na rychlejší práci s okny z hlavního panelu Windows 7

0

Pokud pracujete s větším počtem oken a potřebujete mezi nimi rychle přepínat, jistě jste se už setkali s nepříjemným faktem, že při kliknutí na hlavní panel musíte nejprve vybrat z nabídky otevřených oken to správné a teprve pak na něj můžete kliknout. Je to zbytečně zdlouhavý proces, který odvádí vaši pozornost – obzvlášť pokud tuto činnost provádíte opakovaně.

Představte si, že máte otevřených devět oken stejné aplikace. Když kliknete na ikonu aplikace na hlavním panelu, objeví se nejdříve náhledy všech devíti oken. Chcete otevřít to, které jste použili naposledy, ale stejně musíte očima přejet přes všechny náhledy, než to pravé okno najdete.

Zběhlí uživatelé Windows již ví, že toto zdržení mohou obejít pomocí klávesy Ctrl. Stisknutí Ctrl a levého tlačítka myši na požadované ikoně na hlavním panelu zajistí automatické otevření posledního aktivního okna.

My se nyní podíváme na to, jak upravit editor registru, aby se poslední aktivní okno zobrazilo při pouhém kliknutí levým tlačítkem myši, bez klávesy Ctrl. Obvyklé náhledy všech spuštěných oken dané aplikace se vám pak zobrazí při podržení kuzoru nad ikonou na hlavním panelu.

Manuální úprava v editoru registru

Otevřete editor registru (např. tak, že v nabídce Start do vyhledávacího pole napíšete regedit a stisknete klávesu Enter).

V editoru se v levém navigačním stromu proklikejte na následující adresu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

V pravém sloupečku klikněte na volné místo a zvolte Nový | Hodnota DWORD (32bitová). Jméno položky zadejte LastActiveClick a její hodnotu nastavte na jedna (klikněte pravým tlačítkem, zvolte Změnit.. a do pole Údaj hodnoty zadejte „1“).

Zavřete editor, otevírání poslední aktivní položky začne platit při příštím přihlášení do systému.

Ručně to dělat nemusíte

I když výše uvedená procedura není nijak složitá, přece jen se pohybujete v editoru registru, kde sebemenší změna na nepatřičných místech může způsobit velké problémy. Pokud se na manipulaci s údaji v registru necítíte, můžete využít následujících souborů. K dispozici máte dva soubory – jeden pro spuštění funkce a druhý pro její odstranění. Stačí je spustit prostým dvojklikem a úprava registru se provede sama.

Autorem souborů je server HowToGeek.com.

Ohodnoťte tento článek!