Jak na Windows Live Movie Maker (kompletní návod)

1

Zřejmě jste se již s tímto programem setkali. Od předchozích verzí se ale výrazně liší, využívá totiž tzv. pás karet, obdobně jako Microsoft Office 2007 a 2010.

Seznamte se, Windows Live Movie Maker

Nutno uznat, že v nejnovější verzi došlo k velkému zjednodušení ovládání a vyšší stabilitě programu. V prvních verzích byl totiž Movie Maker nechvalně známý častým zatuháváním. Tomu je ale konec, nový Movie Maker můžete směle používat pro editaci domácího videa, vypálení na DVD nebo dokonce vystavení videa na YouTube.

Stažení a aplikace

Aplikace Windows Live Movie Maker není běžnou součástí operačního systém, ale je třeba jej stáhnout z internetu. Otevřete tedy ve svém webovém prohlížeči adresu download.live.com/moviemaker a klepněte na tlačítko Stáhnout v pravém sloupci.

Samotná instalace neprobíhá samostatně, ale jakou součást balíku ostatních programů z rodiny Windows Live. Pokud chcete instalovat pouze Windows Live Movie Maker a ne žádné jiné aplikace, zrušte jejich zaškrtnutí v příslušných řádcích průvodce. Poté pokrčujte klepnutím na tlačítko Nainstalovat.

Pokud pro vyhledávání ve výchozím webovém prohlížeči nepoužíváte služby prohlížeče od společnosti Microsoft a nebo máte nastavenou vlastní výchozí stránku (kterou chcete zachovat), nezapomeňte zrušit všechna zaškrtnutí na stránce průvodce nazvané Instalace je téměř hotova!. Zrušte je tedy a klepněte na tlačítko Pokračovat.

Zkopírování videozáznamu z kamery

Určitě dobře znáte tu situaci. Mám kameru plnou záběrů z dovolené a co teď s tím? Prvním krokem by mělo být zkopírování videozáznamu do počítače. Windows 7 spravuje všechny multimediální soubory (hudbu, video i fotografie) pomocí tzv. knihoven. Obsah těchto knihoven pak mohou využívat různé aplikace.

Video je možné importovat do počítače přes aplikaci Windows Live Fotogalerie. Nemusíte ale nic spouštět ručně. Jednoduše připojte videokameru (případně fotoaparát) s videozáznamem k počítači. Windows 7 nainstalují automaticky do systému ovladače a zobrazí dialogové okno Přehrát automaticky. V něm vyberte možnost Import obrázků a videa pomocí programu Windows Live Fotogalerie. Pokud ji nemáte nainstalovanou, můžete zvolit i možnost Import obrázků a videí pomocí programu Windows. Doporučuji ale nainstalovat Fotogalerii, protože nabízí přehlednější správu fotek a videí.

V případě Fotogalerie se objeví hlášení Bylo nalezeno X nových fotografií a videozáznamů. Ponechte zatrženou volbu Zkontrolovat, organizovat a seskupit položky, které budou importovány. V dalším kroku si můžete vybrat, která videa mají být zkopírována (jsou zde automaticky roztříděna podle data pořízení). Pro dokončení úlohy klepněte na tlačítko Import.

Importování záznamů z počítače

Pokud videokameru nevlastníte nebo již máte svá videa zkopírována na pevném disku počítače, můžete je importovat do programu Windows Live Movie Maker přímo.  Na horní nástrojové liště klepněte na tlačítko Přidat videa a fotografie a následně v klasickém souborovém dialogu vyberte video na pevném disku, kde jsou. Vyberte je myší a potvrďte jejich import klepnutím na tlačítko Otevřít.

První kroky

První kroky s Movie Makerem

Po spuštění Movie Makeru jej maximalizujte přes celou obrazovku, abyste plně využili plochu monitoru. Při editaci videa se vám to bude hodit. Nejprve je třeba načíst nebo importovat do programu videozáznam, případně obrázky. Movie Maker totiž umí pracovat v rámci vytváření videa i s fotografiemi.

Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie (na kartě Domů). Vyhledejte v počítači požadované video a potvrďte tlačítkem Otevřít. Po vložení videa se aktivují na pásu karet i další tlačítka. Chcete-li přidat do projektu další video nebo fotografie, jednoduše akci zopakujte. Video bude přidáno za to první vložené.

Přepnete-li se na pásu karet u horního okraje na kartu Zobrazení, můžete pomocí tlačítka Poměr stran přepnout video do formátu Standardní (4:3) nebo Širokoúhlý (16:9). Pod tlačítkem Velikost miniatur najdete možnost určit velikost náhledů vložených videí a fotografií.

V levém horním rohu najdete tlačítko, pod kterým se skrývá nabídka s možností uložit rozpracovaný projekt a v budoucnu jej opět otevřít.

Jednoduché stříhání videa

Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed či vzad. K dispozici je jezdec, který představuje časovou osu celého videozáznamu. Velmi snadno tak můžete vyhledat konkrétní místo. Přepnete-li se nahoře na pásu karet na kartu Upravit, dostanete se k možnostem stříhat video na menší části, se kterými pak můžete manipulovat odděleně.

Vyhledejte místo, kde chcete videozáznam rozdělit, zastavte přehrávání a klepněte na tlačítko Rozdělit. V pravé části okna můžete nyní vidět, že se videozáznam v daném bodě rozdělil.

Obdobným způsobem můžete konkrétní kousek oříznout na začátku nebo na konci. Najedete-li na nějaké místo a klepnete na příkaz Nastavit počáteční bod, daný úsek videa se zkrátí o určenou část. Obdobně funguje i tlačítko Nastavit koncový bod. Nejlépe tuto funkci pochopíte, když si ji sami vyzkoušíte na nějakém vzorovém videu. Označíte-li nyní samostatný úsek videa, můžete jej klávesou Del jednoduše smazat. Když ovšem omylem smažete část, kterou ve výsledném videozáznamu mít chcete, můžete se vrátit zpět pomocí tlačítka se šipkou v levém horním rohu okna aplikace.

Přesouvání částí videa

Celé kouzlo stříhání videa spočívá v tom, že si vystříháte úseky, které chcete ve výsledném videu použít, ty nepotřebné smažete, a potřebné poskládáte v požadovaném pořadí. Ve Windows Movie Makeru můžete jednotlivé úseky uchopit myší a přesunout vpřed či zpět. Snadno tak určíte výsledné pořadí jednotlivých střihů videozáznamu.

Přidejte hudbu, popisky, titulky

Přidejte do videa hudbu

Domácí video snadno oživíte hudebním podkladem. Protože se jedná o vaše domácí filmy, které budete používat pouze pro soukromé účely, můžete bez obav přidat vaše oblíbené písničky. Při editaci videa v Movie Makeru se přepněte na kartu Domů a klepněte na tlačítko se symbolem noty Přidat hudbu. V počítači nyní vyhledejte hudební soubor, který chcete použít a potvrďte tlačítkem otevřít.

Hudební stopa se zobrazí v pravé části okna aplikace nad náhledy vložených videí. Hudební stopu můžete uchopit myší a přetáhnout na požadované místo. Chcete-li vložit video rovnou do určité části videozáznamu, vyhledejte toto místo a klepněte na kartě Domů na spodní polovinu tlačítka Přidat hudbu. Nyní si můžete zvolit Přidat hudbu v aktuálním bodě.

Je-li součástí upravovaného videa i vložená hudba, objeví se na pásu karetu nová karta Možnosti, která je navíc viditelně označena Nástroje hudby. Na této kartě najdete úpravy zvuku. Po klepnutí na tlačítko Hlasitost hudby táhněte jezdcem na požadovanou úroveň. Snadno tak vyvážíte hlasitost mezi původním zvukem videozáznamu a přidaným hudebním doprovodem. To ovšem můžete ještě pohodlněji provést přímo na kartě Domů pomocí funkce Směšování zvuku. Tažením jezdcem zde určujete poměr mezi originální zvukovou stopou videa a přidanou hudbou.

Popisky a titulky videa

Do upravovaného videa můžete přidávat libovolné texty formou popisků a titulků. Texty mohou být zobrazeny buď přes přehrávané video (tzv. titulky), nebo před něj na barevné pozadí (tzv. názvy). Přesuňte se na začátek videa a klepněte na kartě Domů na tlačítko Název. Před videozáznam se vloží černá obrazovka a rovnou můžete vepsat požadovaný text. Pás karet se automaticky přepne na novou kartu Formát (označenou viditelně jako Textové nástroje). Pomocí standardních ovládacích prvků zde můžete měnit parametry texty (velikost písma, font, barvu, zarovnání, barvu pozadí), obdobně jako třeba ve Wordu.

Zatímco přidaná zvuková stopa s hudebním doprovodem se v náhledech zobrazila nad videem, testová stopa se zobrazí po náhledy. Tažením myši ji můžete přesunout na libovolné místo v čase. Pokud na textovou stopu poklepáte, můžete ji dále upravovat. Obdobným způsobem můžete vložit do videa i titulky. Ty ovšem budou zobrazeny přímo v přehrávaném videu. Vyhledejte místo, kam chcete titulek přidat a na kartě Domů klepněte na tlačítko Titulek.

Pro zadávání a úpravu textu se opět přepnete na kartu Formát, kde můžete text libovolně měnit. Všimněte si také skupiny tlačítek Efekty. Jsou zde připraveny různé animované efekty, které můžete vloženému textu jednoduše přiřadit. Při přehrávání videa v náhledu rovnou uvidíte, jak bude výsledné video vypadat.

Efektní přechody mezi střihy

Aby nebyly přechody mezi jednotlivými sestříhanými úseky videa násilné, můžete využít přechodové efekty. Obecně ale platí: dávejte pozor, jak moc a jaké přechody použijete, abyste z krásného videa neudělali cirkus. Méně atraktivní a kouzelné přechodové efekty jsou vždy lepší. V ideálním případě si vyberte jeden typ přechodu a ten použijte v celém videozáznamu. Ano, na první pohled vás může sbírka nabízených super efektů uchvátit. Až si ale budete v klidu po nějakém čase prohlížet video z dovolené, může vás nadmíra efektů spíše rušit.

Přejděte na začátek střihu, kam chcete vložit přechodový efekt. Na pásu karet se přepněte na kartu Animace a ze skupiny Přechody vyberte požadovaný typ animace. Všimněte si malé šipečky v pravém dolním rohu skupiny nabízených přechodů. Pokud na ni klepnete, zobrazí se vám celá galerie dostupných efektů. Vložíte-li na začátek určitého úseku přechodový efekt, zobrazí se graficky v náhledu jako trojúhelník.

Díky tomu poznáte, jak dlouho bude přechod v rámci přehrávaného videa trvat. Na pásu karet můžete změnit tento čas v políčku Doba trvání. Na kartě Vizuální efekty najdete různé efektní úpravy videa, jsou ale určeny spíše pro experimentování.

Vypálení videa, přímý upload na YouTube

Uložení a vypálení videa

Když už máte video sestříhané, zbývá jej ještě uložit a případně vypálit na DVD. Klepněte v levém horním rohu na tlačítko hlavní nabídky a vyberte Uložit film. Pokud jste použili při nahrávání filmu HD kameru, vyberte odkaz Vysoké rozlišení (1080p). Pro běžnou TV kvalitu můžete vybrat Standardní rozlišení (video bude uloženo v rozlišení 640 x 480 bodů). Pro širokoúhlý formát zvolte možnost Širokoúhlá obrazovka (480p). Video bude uloženo do formátu WMV (Windows Media Video), který nabízí velmi dobrý poměr kvalita/velikost.

Budete-li chtít rovnou vypálit video na DVD, vyberte ze stejné nabídky možnost Vypálit disk DVD. Nejprve musí být film uložen, což vám aplikace Movie Maker nabídne automaticky. Potvrďte tedy tlačítkem Uložit.

Po uložení se otevře aplikace Windows DVD Maker, která video vypálí. V úvodním dialogu můžete vybrat vypalovačku a klepnutím na tlačítko Přidat položky vložit další video. Klepnete-li na tlačítko Možnosti, je možné zde změnit poměr stran a určit rychlost vypalování. Nechcete-li nic měnit, klepněte na tlačítko Další. Ve druhém kroku můžete změnit úvodní nabídku budoucího Video DVD.

V pravé části máte na výběr z několika připravených šablon. Po klepnutí na tlačítko Text nabídky můžete zadat název disku a texty tlačítek v úvodním menu. Úpravy textů potvrďte tlačítkem Změnit text. Máte-li vše připraveno, stačí už jen klepnout na tlačítko Vypálit.

Video na YouTube

Windows Live Movie Maker dokáže sestříhané video přímo vypublikovat na nejznámější videoserver YouTube. V hlavní nabídce vyberte Publikovat film a zvolte Publikovat ve službě YouTube. Zobrazí se přihlašovací dialog, kde musíte zadat údaje vašeho účtu na YouTube. Pokud zde účet nemáte, musíte jej nejprve vytvořit.

Jak na Windows Live Movie Maker (kompletní návod)
Ohodnoťte tento článek!
3.6 (72.73%) 11 hlasů

1 komentář