Jak používat kvóty pro ukládání dat

0

Diskové kvóty umožňují nastavit, do jaké míry mohou všichni nebo vybraní uživatelé zaplnit pevný disk. Velmi praktické je to třeba v okamžiku, kdy máte na veřejném počítači aktivovaný účet Guest, ke kterému se připojují různí lidé. Je velmi praktické takovému učtu omezit množství ukládaných dat (zpravidla na pár stovek megabajtů). Ve výchozím nastavení jsou totiž kvóty vypnuty a uživatelé tedy v ukládání dat neomezeni.

V Průzkumníku klepněte pravým tlačítkem na ikonu příslušného diskového oddílu a z kontextové nabídky zvolte Vlastnosti. Přepněte na záložku Kvóty a poté klepněte na tlačítko Zobrazit nastavení kvóty.

V nově otevřeném dialogovém okně zatrhněte položku Povolit správu přidělování kvót a také Odepřít místo na disku uživatelům překračujícím maximální kvótu. Druhá možnost zamezí uživatelům, kteří překročí nastavený limit, ukládat na disk jakákoliv data. Následně klepněte na tlačítko Použít a potvrďte dialog klepnutím na OK.

Nyní pomocí přepínače zatrhněte položku Omezit místo na disku na a do příslušného pole zadejte velikost, kterou uživatel nesmí překročit. V rozbalovací nabídce si můžete nastavit, v jaké jednotce chcete velikost zadávat. Do pole pojmenovaného Nastavit úroveň pro upozornění na zadejte takovou míru zaplnění, při které bude daný uživatel upozorněn, že se blíží povolené hranici. Můžete nechat pole nevyplněné, pokud nechcete, aby byl uživatel upozorňován. Nastavení pak potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Toto nastavení se týká pouze uživatelů, kteří byli vytvořeni až po přidělení diskových kvót. Pokud chcete nastavit kvóty také pro již existující uživatele, klepněte na tlačítko Přidělené kvóty. V seznamu klepněte na příslušného uživatele a z místní nabídky zvolte Vlastnosti.

Otevře se dialog se stejnými možnosti nastavení jako v předchozím případě. Vše potvrďte klepnutím na OK.

Pamatujte, že pro všechna nastavení je potřeba být přihlášen jako uživatel se správcovským oprávněním. Kvóty možné aplikovat pouze na disky se souborovým systémem NTFS.

Jak používat kvóty pro ukládání dat

Ohodnoťte tento článek!