Vyčištění nahrávek od šumu a praskání patří k nejběžnějším činnostem, které začínající i pokročilí uživatelé provádějí ve zvukových editorech. Ne každý se zajímá o mixování a střih hudby. Čištění nahrávek je ale věc, která zajímá většinu uživatelů počítače. S programem Audacity nemusíte mít žádné speciální znalosti ze zpracování hudby na počítači.

Program Audacity si můžete stáhnout z webové adresy audacity.sourceforge.net. Jeho instalace není ničím výjimečná, stačí potvrdit výchozí nastavení. Po spuštění by program měl automaticky aktivovat české rozhraní. Práce s ním je podobná jako v jiných zvukových editorech. V hlavní ploše okna Audacity je zobrazena nahrávka otevřená pomocí funkce Soubor|Otevřít nebo pořízená pomocí nahrávacího tlačítka z mikrofonu.

Příprava nahrávky

Nahrávka, kterou budete chtít vyčistit, by měla obsahovat část, na které je pouze šum. Pokud se snažíte o převod zvuku z magnetofonové pásky nebo gramofonu, jednoduše zapněte nahrávání i s kusem prázdného místa. Později jej v editoru použijete jako vzorek šumu a po vyčištění nahrávky tuto její nepotřebnou část odstřihnete.

Nahrávku můžete samozřejmě pořizovat přímo v programu Audacity. Pokud nebudete používat zabudovaný mikrofon v notebooku nebo připojený k počítači, pak je nutné v editoru nastavit zdroj zvukového signálu. Klepněte do nabídky Úpravy|Nastavení a na kartě Audio vstup/výstup si z rozbalovací nabídky Nahrávání – Zařízení vyberte zvukový vstup, do kterého jste připojili magnetofon nebo gramofon. Nastavení potvrďte tlačítkem OK.

Připravte přehrávání v připojeném zařízení několik sekund před začátek skladby (tak, jak je to jen možné). V editoru nyní klepněte na tlačítko Nahrávat (s červeným puntíkem) a až poté spusťte přehrávání v připojeném zařízení. Po skončení nahrávky klepněte na tlačítko Stop. Ani na konci se nesnažte přesně zachytit konec nahrávky. Mnohem přesnější bude následné oříznutí v editoru.

Čištění nahrávky v Audacity

Výše uvedeným způsobem si tedy připravte nahrávku, případně otevřete nějakou starší z disku. Nyní si na zvukové stopě označte tu část, na které je zachycen pouze šum bez samotné nahrávky. Typicky to bude začátek nebo konec záznamu. Označení provedete pomocí klepnutí a tažení myši. Označená část bude zvýrazněna tmavším zabarvením:

Zavolejte funkci Efekty|Odstranění šumu a v okně, které se zobrazí, klepněte na tlačítko Získat profil šumu.

Nyní označte tu část záznamu, kterou chcete vyčistit. Vzhledem k postupu popsanému výše to bude část bez počátečního a koncového šumu. Můžete ale označit i celou nahrávku. Znovu zavolejte funkci Efekty|Odstranění šumu, ale tentokrát klepněte na tlačítko Odstranit šum. Audacity se pokusí v nahrávce najít šumy, které se objevily v zadaném vzorku, a odstranit je. Výsledek by měl být vidět i při porovnání původního a nového grafického zobrazení nahrávky.

Pokud nejste s výsledkem spokojeni, můžete postup opakovat a před klepnutím na tlačítko Odstranit šum upravit citlivost této funkce pomocí táhla.

Audacity dovede odstranit i praskání, které se často objevuje u nahrávek pořízených z gramofonu. Označte celou nahrávku nebo její část a klepněte na funkci Efekty|Odstranění praskání. V okně pak klepněte na tlačítko Odstranit praskání.

Čištění nahrávky v Audacity je docela jednoduché, přestože mně osobně trochu vadí postup, kdy se část operace provede před zavoláním konkrétní funkce, a tato se navíc musí znovu volat. Okno pro získání vzorku šumu je totiž modální, nelze jej mít zobrazeno a zároveň označovat části skladby.

Střih nahrávky a její uložení

Jakmile máte nahrávku vyčištěnu, nastává čas pro odstranění nepotřebných začátků a konců. Opět pomocí myši označte tu část nahrávky, která obsahuje prázdné místo na začátku. Přesné nastavení vám napoví jednak grafické zobrazení nahrávky, navíc si můžete pomocí tlačítkem pro přehrávání a jeho ukazatelem. Označenou část jednoduše odstraníte stiskem klávesy Delete.

Stejný postup opakujte pro odstranění zbytečné části na konci záznamu. Nyní nahrávku uložte pomocí funkce Soubor|Exportovat jako MP3, případně si vyberte jiný z nabízených formátů. Funkce Soubor|Uložit projekt slouží k uložení rozdělané práce. Vzniklý soubor pak nemůžete otevřít v běžném přehrávači.

Jak na podporu MP3?

Z licenčních důvodů neobsahuje Audacity vše potřebné k uložení nahrávky do formátu MP3. Abyste byli schopni do formátu MP3 zvuk ukládat, musíte si dodatečně stáhnout a nainstalovat LAME MP3 Encoder. Najdete jej na webové stránce s možností stažení Audacity v sekci Volitelně ke stažení, resp. přímo na adrese lame.buanzo.com.ar.

Stáhněte si balíček ZIP s tímto enkodérem a jeho obsah někam rozbalte. Nejlepším řešením je zkopírování rozbaleného souboru lame_enc.dll do složky s programem, která je nejčastěji umístěna v C:\Program Files\Audacity.

Poté spusťte dialog s nastavením programu (Úpravy|Nastavení) a přepněte se na záložku Formáty souborů. Klepněte na tlačítko Najít knihovnu a v dialogu, který se zobrazí, vyhledejte soubor lame_enc.dll. Pokud jste jej zkopírovali do složky s programem, měli byste jej hned vidět. Jakmile výběr souboru potvrdíte, máte Audacity připraveno k ukládání souborů MP3.

Jak vyčistit nahrávku od šumu a praskání v Audacity
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas