Jak vytvořit filmové DVD pomocí open source nástrojů

0

DVD Flick

Někteří mají to pohodlí, že díky DVD přehrávači schopnému zpracovat desítky videoformátů se nemusejí takovými věcmi jako je DVD authoring vůbec zabývat. Když chtějí film shlédnout na televizní obrazovce, jednoduše ho překopírují nebo vypálí na podporované paměťové médium a tím jejich krátká cesta končí. Pokud váš přehrávač žádné jiné formáty než DVD-Video nepodporuje nebo pokud z nějakého důvodu potřebujete DVD-Video vytvořit, čeká vás o něco delší putování lemované více či méně úspěšnými pokusy s komerčními nástroji. Dnes vám představíme alternativní open source cesty DVD authoringu: DVD Flick a DVDStyler.

DVD Flick

Pokud chcete vytvářet DVD s propracovaným systémem menu, hned na začátku je dobré říci, že DVD Flick pro vás rozhodně není to pravé řešení. Od placených programů se totiž liší především velmi omezenými možnosti nastavení menu. Žádnou další kritiku už na něj ale snášet nelze – jádro celého problému řeší možná až překvapivě dobře, a to i přesto, že si při samotném převodu přivlastňuje nezvykle mnoho systémových prostředků.

Nastavení celého projektu probíhá v okně Project settings. Pokud hodláte vypalovat na dvouvrstvý nosič, zvolte typ použitého média na záložce General. V záložce Video můžete vybírat mezi standardy kódování barevného signálu PAL, používaného v Evropě, Africe a Asii, a NTSC, platného pro většinu Ameriky. V záložce Playback pak zvolte, zda se mají u titulu automaticky zapnout první dostupné titulky (Always enable first subtitle) a jak se má disk chovat po dohrání filmu. V poslední záložce, Burning, můžete vybírat mezi vytvořením ISO obrazu – pokud chcete k vypálení použít svůj vlastní software, nebo využitím služeb integrovaného vypalovacího programu.

Tlačítkem Add title… v pravém horním rohu hlavního okna vložíte do projektu videosoubor. Na liště vlevo si při práci hlídejte zaplnění disku, nebojte se však přidávat další videa i v případě, že vás DVD Flick straší téměř sto procenty – program omezí kvalitu výsledného výstupu a dovolí vám do určité únosné meze přidávat další.

Označením titulu a stisknutím tlačítka Edit title… se přesunete do nastavení daného videa. V záložce General lze měnit název položky popřípadě i rozlišení obrazu – pokud k tomu ale nemáte pádný důvod, rozlišení neměňte, je generováno automaticky ze vstupního souboru. Záložka Chapters ukrývá nastavení kapitol, které můžete nechat vytvořit v zadaném časovém intervalu za sebou, nebo film rozdělit do vytouženého počtu částí (Create x chapters). Nastavení videa a audia v dalších dvou záložkách nemusíte brát na vědomí, pokud nemáte v plánu přidávat další zvukové stopy nebo jiná vylepšení.

Velkou výhodou DVD Flicku mezi volně dostupnými nástroji je podpora titulků. V případě, že je k souboru chcete přidat, pojmenujte je v adresáři stejně jako mateřský soubor, nebo jich libovolný počet přidejte v Edit title…| Subtitle tracks | Add. S titulky toho mimochodem umí DVD Flick víc, než většina komerčních alternativ – pokud v okně Edit title… | Subtitle tracks zvolíte u označené stopy titulků Edit, můžete měnit kromě výstupní barvy, pozice, fontu a velikosti i takové maličkosti, jako je vyhlazování nebo průhlednost pozadí.

Nastavení menu (Menu settings) je, jak už bylo řečeno, poněkud slabé. Pokud si z předpřipravených šablon nevyberete, je nejlepším řešením ponechat označenou položku None, tedy obejít se bez menu a ovládat možnosti disku interním softwarem přehrávače. I přesto, že je DVD Flick open source, zůstává v oblasti šablon z nepochopitelných důvodů poněkud uzavřený a po neoficiálních fanouškovských výtvorech budete na internetu pátrat zbytečně.

Po stisknutí tlačítka Create DVD se už nemusíte o nic starat, jen je dobré nastavit prioritu procesu na Below normal, pokud hodláte s počítačem při převodu dále pracovat. I tak ale převod zabírá značnou část systémových prostředků a tak je přeci jen lepší nechat stroj v klidu pracovat a v nabídce When done… nastavit vypnutí po dokončení. Pokud vás přepadne dlouhá chvíle, můžete se nechat pobavit tetrisem ukrytým pod nápisem Entertain me – i ten se ale občas zpomaluje a zasekává.

DVDStyler

DVDStyler

Druhý nástroj v přehledu je orientovaný více na vzhled výstupu než na jeho interní možnosti (ačkoli i v této oblasti obstojí na výbornou). Odpovídá tomu i zpočátku lehce matoucí uživatelské rozhraní, rozdělené do pravého prostoru úprav, levého panelu nastavení se třemi záložkami a spodní lišty titulů. Standardy kódování barevného signálu se u DVDStyleru vybírají již při tvorbě nového projektu, stejně tak jako rozlišení obrazu.

Nejprve rychle k přidávání videa. Pomocí záložky Prohlížeč souborů stačí tituly přetáhnout do spodní lišty, kliknout na ně pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat Vlastnosti. Následující okna nabízejí, podobně jako DVD Flick, interní nastavení titulů: zeleným plus lze přidat titulky nebo alternativní zvukové stopy, symbolem klíče pak jednotlivé položky titulu dále upravovat. Výhodou je, že DVDStyler umí vytvářet i slideshow z fotografií – takže pokud pomocí zeleného plus v hlavní nástrojové liště programu přidáte obrázky, automaticky se vloží jako další titul.

Záložka Pozadí obsahuje dvacítku přednastavených tapet a fotografií, které stačí jen přetáhnout do pravého okna a vhodně umístit. Okno úprav menu funguje podobně jako jednoduchý obrazový editor – kliknutím na pravé tlačítko do prostoru můžete Přidat dodatečné texty, tvary nebo obrázky, kontextová nabídka Uspořádat k úpravám hierarchie prvků pak funguje stejně jako například v PowerPointu. Dvojklikem na jakýkoliv prvek vyvoláte nabídku jeho podrobného nastavení. Základní koncepci menu tedy máme hotovou, zbývají nám už jen tlačítka a nastavení jejich logické struktury.

Poslední záložka, Tlačítka, nabízí opět desítky připravených navigačních prvků, od nejjednodušších textových až po grafické excesy. Přetažením tlačítka do plochy úprav ho umístěte a dvojklikem přejděte do nastavení. V sekci Akce definujete funkci tlačítka: pokud si funkce nechcete naprogramovat sami, ponechte zaškrtnuto Přejít na a upřesněte číslo titulu nebo umístění, které se má stisknutím vyvolat.

Jestliže plánujete vytvořit složitější strukturu menu, například chcete, aby si uživatel disku mohl nastavovat zvuk a titulky v samostatném podmenu, klikněte pravým tlačítkem do prostoru dolní lišty a zvolte Přidat | Menu. Další slide se zobrazí vedle titulů a pomocí nastavení akce tlačítek ho můžete zapojit do výsledné struktury. Nezapomeňte však na každý umístit kromě tlačítek a voleb i šipku zpět s prolinkováním na tak, aby bylo možné se vždy vracet do hlavního menu.

Tvorba logické posloupnosti menu a podmenu je náročnější ani ne tak na samotný program jako na pozornost a pečlivost tvůrce, a to i z toho důvodu, že DVDStyleru schází funkce testování před vypálením. Kliknutím na červenou ikonu hořícího disku tak zahájíte převod a sestavení celého projektu, zakončené dle vaší volby buď vytvořením obrazu disku, nebo vypálením a musíte jen doufat, že jste strukturu menu naprogramovali bez zádrhelů.

Ohodnoťte tento článek!