Jak změnit počet položek v Jump Listech ve Windows 7

0

Seznamy odkazů (Jump Listy) umožňují dostat se kdykoliv a velmi rychle k naposledy používaným souborům dané aplikace. Obsahují nejen volbu pro spuštění aplikace, ale v případě textového editoru také nedávno otevřené dokumenty, u prohlížeče zase naposledy prohlížené webové stránky a u přehrávače Windows Media Player přehrávané skladby. Počet těchto položek je možné změnit.

Klepněte pravým tlačítkem na hlavní panel v místě, kde se nenachází žádná ikona, a z nabídky zvolte Vlastnosti. Poté přepněte na záložku Nabídka Start a klepněte na tlačítko Přizpůsobit. V dolní části se nachází položka Počet posledních položek, které se mají zobrazit v Seznamech odkazů. Nastavte u ni požadované číslo v rozpětí 060, přičemž výchozí hodnota je 10.

Na stejném místě můžete nastavit také počet položek, které se budou zobrazovat v seznamu naposledy spuštěných aplikací nacházející se v levé části nabídky Start. V tomto případě nastavujte hodnotu u položky Počet naposledy použitých aplikací, které se mají zobrazit.

Pamatujte, že pro zpřístupnění odkazů na naposledy spuštěné položky v Seznamech odkazů, je potřeba mít tuto funkci aktivovanou. V opačném případě se bude příslušná položka pro nastavení zobrazovat šedě.

Aktivovat ji můžete v dialogu Vlastnosti hlavního panelu. Přepněte se na záložku Nabídka Start a zatrhněte položku Uložit a zobrazit naposledy otevřené položky v nabídce Start a na hlavním panelu. Poté klepněte na OK.

TIP: Pokud chcete položky v Seznamech odkazů nebo Naposledy otevřené položky v nabídce Start vymazat (pročistit), zrušte a opětovně aktivujte zatržení u položky Uložit a zobrazit naposledy otevřené položky v nabídce Start a na hlavním panelu.

Ohodnoťte tento článek!