Jako profesionálové: Zřizujeme si vlastní doménu (1. díl)

0

Dalo by se říct, že ten největší doménový boom je vlastně již za námi. Internetové stránky na vlastní doméně jsou prakticky samozřejmostí pro naprostou většinu velkých i malých firem a v poslední době není výjimkou ani to, že si vlastní doménu pořizují i soukromé osoby.

Tip! Přečtěte si pokračování: Nákup a registrace vlastní domény

Co je to doména

Doména je základní adresní jednotkou internetu. Nahrazuje vždy konkrétní IP adresu. Pro běžného uživatele internetu je mnohem jednodušší zapamatovat si jmenný název domény (např. www.forpsi.com), nežli IP adresu stroje, na kterém má doména webhosting (např. 81.2.194.210). Každá doména je unikátní. Doména je pouze jmenný název nahrazující IP adresu. S registrací doménového jména se automaticky nezískává prostor pro nahrání prezentace (tzv. webhosting). Ten je nutné k doménovému jménu objednat zvlášť. Pro úplnost bychom doplnili, že domény lze rozdělit na tzv. domény prvního řádu (úrovně), druhého řádu, třetího řádu atd. (ale domény čtvrtého řádu se již v praxi v podstatě nepoužívají).

 

Pro úplnost bychom doplnili, že domény lze rozdělit na tzv. domény prvního řádu (úrovně), druhého řádu, třetího řádu atd. (ale domény čtvrtého řádu se již praxi v podstatě nepoužívají).

Českou nebo zahraniční?

Po tomto úvodu si již možná lépe představíte, jak celý systém domén vlastně funguje. Pokud tedy uvažujeme o pořízení domény, je nutné vybrat takovou, která bude nejlépe odpovídat naší představě, vystihovat účel a také musí být volná.

Praxe prokázala, že je lepší využívat zejména českou doménu s koncovkou .cz, a to především proto, že většina lidí není na zahraniční domény ještě tolik zvyklá a vyvarujete se tak situacím, kdy vám nebude doručen email, protože odesílatel automaticky na konec adresy doplnil .cz. Problematice výběru a následného zakoupení domény se budeme podrobně věnovat v dalším dílu.

 

K čemu vlastní doménu využít

Využití domény je v zásadě na každém z nás. Podle úrovně pokročilosti daného uživatele se pak dá s doménou dělat ledacos. Základní využití však bude určitě vytvoření vlastního emailu. Jako typický příklad poslouží vzor jmeno@prijmeni.cz, což je jedinečná a velmi snadno zapamatovatelná adresa. Vypadá určitě lépe, než když někomu nahlásíte email ve tvaru maru.tvaroha4468@volny.cz.

Druhou hlavní oblastí je možnost vytvořit si internetové stránky na vlastní doméně. V tomto případě by se jednalo nejčastěji o adresu www.prijmeni.cz a naskýtá se možnost vytvořit si zde pěknou osobní stránku, cestovatelský deník, fotogalerii, blog a mnohem více. Vlastní doménu si můžete zaregistrovat na www.forpsi.com, o tom jak na to, se dozvíte v dalším pokračování našich článků o doménách.

Základní rozdělení domén – z čeho se skládá internetová adresa

Domény 1. úrovně – neboli domény nejvyššího řádu, z anglického TLD (top level domain), jedná se o omezený seznam domén, které schvaluje ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Můžeme je dále dělit na obecné domény (tzv. generické, zkracovány jako gTLD) a národní domény (zkracovány jako ccTLD).

Příklady generických domén: .com, .net, .org, .edu, .info, .biz (přibližně 20 domén)

Příklady národních domén: .cz, .sk, .de, .at, pl, … (přibližně 250 domén, podle standardu ISO 3166 se jedná o dvoupísmenné zkratky jednotlivých států)

Domény 2. úrovně – zde se jedná právě o ten název, který bude zajímat většinu z vás. Je to tedy jméno před doménou 1. úrovně. Např. u domény google.com je „google“ právě doména 2. úrovně (a .com je generická doména 1. řádu). Právě tato doména je tím názvem, který si můžete koupit a následně využívat.

Domény 3. úrovně – tyto domény jsou vlastně to, čím klasická internetová adresa začíná. Tedy pokud zadáte do prohlížeče www.google.com, tak „www“ je doména 3. řádu. Jestliže vlastníte doménu 2. řádu, domén 3. úrovně si již můžete vytvořit libovolný počet. Pro funkčnost webových stránek není doména 3. řádu nutná.

Přemýšlejte nad doménou již nyní

Pravdou je, že volných domén neustále ubývá a platí zde základní pravidlo – kdo dřív přijde, ten dřív mele. Pokud tedy uvažujete nad pořízením vlastní domény, začněte si pomalu dávat dohromady raději více alternativ. Ověřit, zda je doména volná, je možné například na adrese www.nic.cz.

Jako profesionálové: Zřizujeme si vlastní doménu (1. díl)
Ohodnoťte tento článek!
4.5 (90%) 4 hlasů