Je odkaz zločin? Kauza Pirátů ukázala, že motto lze vykládat různě

2
SledujuSerialy.cz
SledujuSerialy.cz

Česká pirátská strana se včera pochlubila, že Obvodní soud pro Prahu 4 zastavil trestní stíhání Pirátů kvůli provozování webů SledujuSeriály.cz a SledujemeFilmy.cz. Piráti před několika lety spustili weby s filmovým/seriálovým katalogem, ve kterém bylo možné jednotlivá videa rovnou přehrávat.

ČPS vs. ČPU

Piráti však díla neukládali u sebe, na webu byly jen vložené (embedded) přehrávače odjinud. Pod mottem „Odkaz není zločin“ tím strana chtěla provokovat držitele autorských práv, kteří si do té doby vyskakovali na studenty, již podobné weby spouštěli také a byli za to žalování o miliony korun.

Ani Piráti neodešli bez žaloby. Tu vyvolala Česká protipirátská unie s tvrzením, že strana zpřístupnila minimálně 1205 audiovizuálních děl a způsobila škodu ve výši 6,3 milionu korun. Zmíněný soud však stíhání zastavil (zde je rozsudek), čímž Piráti vyhráli. Státní zástupce ani Piráti nepodali odvolání, takže lze věc považovat za uzavřenou. Státní zástupce se může proti rozhodnutí odvolat.

Kdy je odkaz zločin?

Obvodní soud se v usnesení zmiňuje o dvou předchozích rozhodnutích Nejvyššího soudu ČR z roku 2013, které se zabývaly legalitou odkazování. NSČR tehdy tvrdil, že odkaz není totéž co embeddovaný přehrávač. Z technického hlediska jde o stejnou věc, jen část kódu na stránce.

Soud ale tvrdí, že vložení přehrávače je novým zpřístupněním díla dalším osobám, zatímco pouhý odkaz pouze informuje o umístění díla. Případy ale nejsou zcela shodné s tím od České pirátské strany, protože ta na rozdíl od webů posuzovaných NSČR neprovozovala web za účelem zisku.

Obvodní soud si ale pomohl také dvěma rozhodnutími Soudního dvora EU z roku 2014 a 2016. Z nich vyplývá, že je nutné posoudit, zdali vložený přehrávač zpřístupňuje dílo nové veřejnosti. To se ale děje málokdy, protože když už je video dostupné na veřejném internetu, mají k němu přístup všichni a nelze žádné další odkazování považovat za zpřístupnění nové veřejnosti.

Loňské rozhodnutí pak určilo, že nemůže být stíhán ten, kdo provozuje neziskový web s přehrávači odkazujícími jinam, pokud nevěděl nebo nemohl vědět o tom, že zmíněné odkazy vedou na nelegálně sdílený obsah.

Povinností provozovatelů webu (v tomto případě Pirátů) není zjišťovat, jestli se sdílením obsahu souhlasili majitelé práv. Tato povinnost náleží těm, kteří onen obsah sdíleli. Pokud by ale Piráty majitel práv upozornil, že přehrávače na jejich webu nesou nelegálně sdílená videa, mají povinnost dané přehrávače smazat. Už totiž ví, že s tím majitelé práv nesouhlasí.

V aktuálním případu je však zajímavé, že Piráty na nelegální videa byli skutečně upozorněni Českou protipirátskou unií. Ta však podle soudu ani po výzvě Pirátů nedokázala, že je zmocněná zastupovat majitele původních práv. Její hlášení jsou proto bezpředmětná. A vzhledem k tomu, že soud nemá důkaz o tom, že by Piráti web provozovali za účelem dosažení zisku, tak stíhání zastavil.

Jak na pirátský web

Kdo by tedy chtěl provozovat podobný web jako Piráti a vyhnout se možným soudním oplétačkám, měl by si pamatovat následující.

 • Odkaz není totéž co vložený přehrávač.
 • Odkaz nikdy nevadí.
 • U vloženého přehrávače je třeba myslet na dvě věci. Web nesmí být komerční (nemůže nic prodávat ani obsahovat reklamu). Provozovatel webu si nesmí být vědom, že vložená videa jsou na původních umístěních sdílená nelegálně. To zjistit nemusí (a někdy ani nemůže), ale pokud jej vyzve majitel práv, už o tomto skutku ví, a přehrávač musí smazat.
 • ČPU není internetová policie. Musí na výzvu doložit plnou moc, že je skutečně oprávněna jednat jménem majitelů autorských práv.

 

Ohodnoťte tento článek!

2 KOMENTÁŘE

 1. „Provozovatel webu si nesmí být vědom, že vložená videa jsou na původních umístěních sdílená nelegálně.“ – to by mě zajímalo jak lze tenhle alibismus vyvrátit či dokázat. Nebo ještě lépe:

  Ad1) Můžete někdo z vás uvést odkaz na web, kde jsou veřejně k mání odkazy na stažení filmů, ale není na první pohled jasné že je to legální podnik?
  Ad2) Je tady někdo, kdo nepozná, že odkaz směřuje na uložiště kde se film dostal nelegálním způsobem?

  Mi to totiž připadá podobné jako protikuřácký zákon. Mezi kuřáky se najde idiot, který bude hulit na zastávce MHD a mezi nekuřáky se najde idiot co úmyslně leze do zahulené knajpy aby mohl provokovat kecama o tom že „má svoje práva“ i když nekuřáckých hospod je už dneska jako nas*áno. No a pak přijde další sebranka moudrých hlav a protože jsou lidi blbí a nebo potřebují provokovat, vymyslí se zákon.