Když nezabere jeden antivirus, povolejte jich armádu

0

Jedním z často doporučovaných přístupů pro zajištění bezpečnosti vašeho počítače je použití více bezpečnostních řešení současně. Jako zástupce online multiskenu určitě jmenujme Virustotal.com, který v případě potřeby nastoupí s opravdu solidní armádou skenovacích algoritmů. Jeho zřejmé nevýhody však plynou z podstaty jeho internetové distribuce.

Pro lokální antimalwarovou kontrolu více aplikacemi zároveň můžete zvolit řešení v podobě agregátoru. Vybrané volně dostupné antiviry jednoduše přidáte do fronty a agregační program necháte, aby zapojil jejich jednotlivé výhody do jediného procesu.

Mezi bezpečnostními aplikacemi, které jsou k dispozici zdarma, můžete vybírat např. z těchto: AVG free, Ad Aware, SpyBot, ClamWin, Avira, VIPRE Rescue.

AntivirusMulti: bez znalosti příkazové řádky to nepůjde

První z trojice multiskenerů můžete stáhnout zde.

Ovládání je co do množství prvků nutných ke zvládnutí vcelku prosté – aplikaci zadáte seznam požadovaných antivirů a tlačítkem Start Antivirus Monitoring rozjedete celou akci.

Situace se ovšem trochu komplikuje pojmy Pre Commands a Post Commands. Pro správné přidání antivirového programu do seznamu je nutná jeho konfigurace na bázi příkazové řádky. V modré oblasti pod heslem Antivirus addition najdete tudíž kromě tlačítka Path pro výběr cesty cílového programu i pole pro instrukce předávané aplikaci před spuštěním (Pre Commands) a po spuštění (Post Commands).

Z příkazu ke spuštění aplikace myapplication, který by vypadal takto: “c:\\myantivirus.exe /scan=c:\\mytestfile.rar /quarantine”, bychom do pole Pre Commands zadali část příkazu „/scan=c:\\mytestfile.rar“ a do pole Post Commands pak část příkazu „/quarantine“.

Tlačítkem Add current antivirus pak program včetně instrukcí přidáte do tabulky v oranžovém poli Configured Antivirus List v horní části okna, kde je možné instrukce dále upravovat. Pokud ve vhodné míře neovládáte příkazový řádek nebo si nejste jisti intuitivním ovládáním AntivirusMulti, můžete se zkusit poradit s dokumenty a odkazy na stránkách vývojářů.

Avert: z připravených řešení vyberte to pravé

Automatický hubič a odstraňovač virů (Automatic Virus Eradication & Removal Tool) najdete na této adrese.

Oproti předchozí aplikaci se Avert chová k uživateli poněkud vlídněji – tedy alespoň co do náročnosti vlastních znalostí. Hlavní výhodou tohoto multiantiviru je, že se postará prakticky o všechna potřebná nastavení, a to včetně instalace základní sady skenerů a jejich následného zařazení do skenovaní dávky.

Vhodným začátkem je kliknutí na ikonu v levém dolním rohu okna (při podržení kurzoru nad ikonou se objeví nápis Settings). Zde si můžete vybrat, které z deseti základních aplikací se mají na skenování použít – buď zvolíte celou sadu podle požadované komplexity skenování, tj. Heavy scans (hloubkový sken), Balanced scans (střední sken), nebo Quick scans (rychlá sken), nebo zaškrtnete některé z konkrétních typů.

Kliknutím na tlačítko Download v pravé dolní části okna spustíte automatické stahování označených programů. To může hodnou chvíli trvat – Avert využívá vlastních distribucí freewarových aplikací, takže mezitím můžete popřemýšlet, která místa na disku chcete prošetřit a jak moc do hloubky půjdete.

Po stažení zadaných antivirů je nutno ještě Avert restartovat a vše je již připraveno ke skenování. Chcete-li mít větší kontrolu nad použitými programy a skenovanými oblastmi, zvolte na hlavní obrazovce u hesla Avert Scans položku Custom Scans (pro předdefinované skenování máte k dispozici již zmíněné tři typy: Heavy, Balanced a Quick) a klikněte na tlačítko Next v pravé dolní části. Zde můžete vybírat jak ze seznamu předdefinovaných skenerů – již stažené jsou vyznačeny bíle, nestažené červeně – nebo ze skenerů, které máte nainstalovány v počítači – najdete je na kartě Installed. Kliknutím na tlačítko Start pak celou operaci zahájíte.

Při testování aplikace z neznámých důvodů na jednom stroji (Windows 7) generovala chybová hlášení. V případě používání neaktualizovaných systémů mějte taky na paměti, že je třeba mít v provozu platformu .NET ve verzi 2.0 a vyšší. Na YouTube najdete i nějaké návody, jak multiskenování zprovoznit.

MultiScan: jednoduchý a účelný

MultiScan se svým účelovým a přehledným rozhraním překonává relativní těžkopádnost programu AntivirusMulti, s nímž sdílí přístup k sestavování skenovacích dávek prostřednictvím instrukcí příkazové řádky. Stáhnete jej např. z této adresy.

V hlavním a jediném ovládacím okně můžete sestavit seznam až deseti scannerů. U každého určíte pořadí (sloupeček Run Order), orientační název (Friendly Name) a spouštěcí instrukci (Command). Ta bude klasického tvaru cesta_k_aplikaci –parametr1 –parametr2, tedy např. pro ClamWin Virus Scanner: C:\Windows\System32\cmd.exe /K C:\PROGRA~2\ClamWin\bin\clamscan.exe –database=E:\SYSTEM\ClamWin\db –recursive=yes %FILES%. Pro konkrétní příkazy se poraďte s manuály jednotlivých antivirových programů.

Do textového pole v horní části okna zadejte seznam oblastí, které mají být prohledány. Tlačítkem Run Consecutive pak spustíte jednotlivé aplikace postupně, podle pořadí, zatímco tlačítkem Run Concurrent necháte celou dávku proběhnout naráz.

Ohodnoťte tento článek!