Klasické knihy čteme rychleji než iPad a e-readery

0

Řada e-knih či e-readerů dostupných na dnešním trhu zřetelně naznačuje, že trh je tímto typem zboží velmi dobře zásoben a že si zákazník může vybrat z řady kusů, navíc za ceny stále příjemnější a atakující hranici pěti tisíc korun.

Za celým průzkumem a potažmo i jeho provedením stojí agentura Nielsen Norman, jejím autorem pak je Jakob Nielsen. Autor vychází ze základní premisy točící se okolo chybného předpokladu řady producentů podobných zařízení, že se na nich texty čtou zdaleka nejlépe a jak půjde čas, číst se na nich bude už jen více a více díky stále větší rozšířenosti a technologické dokonalosti. Autor rovněž zmiňuje i to, že podobná zařízení oslaví úspěch výhradně tehdy, když se na nich bude číst lépe než na LCD displejích.

Amazon Kindle – e-čtečka s největším potenciálem, zdroj: Amazon

Malá odbočka – čtení v noci na LCD není problém, ba právě naopak, na to je slabě podsvícený LCD displej doslova perfektní, řada firem ovšem u svých zařízení má nejslabší stupeň podsvícení LCD stále příliš vysoký, což je škoda. LCD čtený ve dne ale příliš neexceluje a na skutečně ostrém slunečním světle je k nepoužití. Právě e-čtečky stavící na technologii E-Ink (a podobných) jsou na tom přesně opačně – ve tmě k nepoužití, ale na světle je vše stále lepší a ostřejší. Zásadní požadavek jejich existence je tedy splněn.

Autor ve svém díle dále tvrdí, že řada tabletů a e-readerů sice naoko nabízí lepší čtecí zázemí díky vyššímu rozlišení či tvaru více připomínajícímu knihu, nicméně že to stále není čtení natolik rychlé, aby konkurovalo tištěným knihám. Aby autor otestoval svoje teorie v praxi, rozhodl se lidem předložit jednu knihu postupně na Apple iPadu (první generace) a (Amazon Kindle 2). Celý test se týká výhradně čtení, další funkce zařízení nebyly brány v potaz. Autor také testoval výhradně lineární obsah, tzn. Žádné hypertextové odkazy, atd. Namísto toho byl obsah přísně lineární. Testované osoby byly do obsluhy příslušných zařízení nejdříve patřičně zaučeny.

Kniha proti PC, iPadu a e-čtečce

A co vlastní metoda? Každý se subjektů četl za všech 4 podmínek: tištěnou knihu, na PC, iPad a Kindle. Vybrány prý byly výhradně osoby, které již měly se čtením podstatné zkušenosti. Jako testovací text byla vybrána jedna povídka Ernesta Hemingwaye, jelikož patří k hladce se čtoucím autorům.

Celkem bylo do studie zařazeno 32 osob, 5 v úvodních testech a 27 v ostrém provozu. Z tohoto počtu byly vyřazeny 3 osoby kvůli nedokonalým datům, takže ve finále řeklo k věci své jen 24 osob. Byly vybrány ty, které rády čtou, takže argument o osobách nenávidících čtení by neměl projít.

Hemingway prý nejlépe chutná na papíře, zdroj: Filedby

Jaké jsou výsledky? Povídka lidé přečetli v průměru za 17 minut a 20 vteřin. Čtení na iPadu bylo o 6,2 % pomalejší než u tištěné knihy, zatímco u  Kindle dokonce o 10,7 % pomalejší. Rozdíl mezi těmito zařízení se autor rozhodl nebrat v potaz s ohledem na variabilitu textu. Nedá se tedy jednoznačně a s převahou říci: „Ano, na tomto zařízení se čte nejlépe.“ Tak či onak, autor tvrdí, že čtení na digitálních zařízeních nepřekonává rychlostí to v běžné knize.

Součástí projektu mimochodem bylo i ohodnocení dotyčné platformy známkou 1–7 z hlediska komfortu čtení. Apple iPad získal 5,8 bodů, Kindle 5,7 bodů, tištěná kniha 5,6 bodů a čtení na PC strašlivých 3,6 bodu. Rovněž stížnosti uživatelů na jednotlivé drobnosti byly očekávané a předvídatelné – malý kontrast u e-čteček, těžký iPad atd. Za méně předvídatelný fakt lze určitě označit to, že čtení tištěné knihy bylo pro uživatele více relaxující. Nemluvě o postřehu, že čtení na PC osobám přespříliš připomínalo práci.

Elektronické knihy bojují na jiných frontách

Jednou z věcí, která není v textu zohledněna, a která má potenciál zkreslit výsledky v neprospěch e-čteček, je jejich pomalejší obracení stran. Jak známo, u e-papíru displej nejdříve problikne do negativu, aby se zbavil artefaktů, také asi 400MHz procesoru chvíli trvá, než přerovná složitý PDF dokument atd. Zkrátka, otočení stránky klidně přidá i pár vteřin.

Dalším prvkem ve hře mohla být všemocná lidská psychika, která mohla opět leccos změnit. Zkuste si sami – 80 % osob okolo vás bude přesvědčeno, že nad běžnou knihu není a to i přesto, že ještě E-Ink displej nikdy neviděli.

Virtuální knihovna iPadu, zdroj: ExtraNotebook

Jinou silnou stránkou čteček stavících na technologii E-Ink a podobných je mimořádná výdrž (na rozdíl od iPadu a mobilních telefonů řádově týdny). Příjemný je i ten fakt, že pouhé zobrazení informace nijak nevyčerpává akumulátor, takže důležitou stránku (třeba s výstřihem mapy) lze mít zobrazenu klidně i týden.

Elektronická zařízení tedy v rukou stále mají řadu vysokých trumfů – tím naprosto největším je ale astronomická kapacita. Na jedné SD kartě lze mít celou svoji knihovnu a ani to v kapse nepoznáte, naopak zkuste si přidat do batohu 9–10 knížek od Julese Vernea…

Zdroj: Nielsen Norman

Klasické knihy čteme rychleji než iPad a e-readery

Ohodnoťte tento článek!