Ministerstvo kultury ukončilo 28. února 2012 Projekt internetizace knihoven (PIK). Přibližně 2500 českých knihoven do měsíce přijde o internetové připojení. Důvodem je nedostatek peněz na náklady, které činí 100 milionů korun ročně.

Ministerstvo kultury dnes informovalo krajské knihovny, že jeho rozpočet nebyl přes veškerou snahu navýšen o finanční prostředky, potřebné na zajištění úhrady připojení knihoven k internetu od 28. března,“ sdělilo ministerstvo.

Vládní úřad se snažil v projektu pokračovat, chtěl využít finanční prostředky ze systému Komunikační infrastruktury veřejné správy patřícího pod ministerstvo vnitra. Projekt internetizace měl zcela přejít pod křídla ministerstva vnitra, kterému se ve výsledku nepodařilo navýšit rozpočet pro udržení projektu.

SKIP
Stát už nechce platit internet v knihovnách, foto: SXC

Projekt neměl být ukončen

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) tvrdí, že se ministerstvo 11. ledna letošního roku zavázalo k plnění projektu v usnesení o Koncepci rozvoje knihoven v České republice pro rok 2011 až 2015. Pokračování PIK přislíbil také ministr kultury.

Svaz se v této věci opět obrátí otevřeným dopisem na předsedu vlády Petra Nečase, který dne 19. srpna 2011 písemně potvrdil další pokračování Projektu internetizace knihoven. V tuto chvíli se s tím nedá nic víc dělat. Ministerstvo financí ty peníze odmítá dát. Musela by zasáhnout jedině nějaká vyšší moc, která by potřebné prostředky přinesla,“ řekl pro ČTK předseda svazu Vít Richter.

Některým knihovnám nyní hrozí, že budou zcela bez připojení, pokud jim internet nezajistí obec. Poskytování veřejného internetu návštěvníkům je však jednou z nutných služeb, kterou jim nařizuje zákon. V důsledku neplnění nařízení by byly bibliotéky vymazány z evidence a nemohly by dostávat žádné dotace z veřejných zdrojů.

PIK vytvořilo Ministerstvo informatiky v roce 2004. K jeho předčasnému ukončení mělo dojít již v roce 2011, kdy Ministerstvo vnitra podalo návrh na zrušení tohoto projektu k 1. červenci 2011. Vláda tehdy rozhodla, že Ministerstvo vnitra má společně s Ministerstvem kultury provést analýzu PIK a přijít s plánem na jeho udržení.

Zdroj: ČTK, SKIP

Ohodnoťte tento článek!

1 komentář