Komu patří tenhle dům a tamtem pozemek? Prozradí to online katastrální mapa

3
iKatastr
iKatastr

Český úřad zeměměřický a katastrální nabízí možnost nahlédnout do katastru přímo z prohlížeče. Na této stránce můžete vyhledat vlastníky parcel nebo staveb v celém Česku. Oficiální mapová aplikace je ale nepřehledná a špatně se ovládá. Lepší práci odvedou nástroje třetích stran.

Za zmínku stojí Katastr2 postavený nad mapami Googlu nebo iKatastr, u něhož si podkladovou mapu můžete sami vybrat. K dispozici je základní OpenStreetMap a základní i letecká od Seznamu a Googlu. Na ně se pak promítne mapa ČÚZK. Na standardní mapy v černé, na letecké v bílé barvě.

iKatastr se zobrazením informací o nemovitosti
iKatastr se zobrazením informací o nemovitosti

Chcete-li zjistit informace o pozemku nebo budově, tak musíte na vyznačené místo kliknout. V nově otevřeném okně pak uvidíte, komu nemovitost patří (včetně podílu a bydliště vlastníků) a jaký má pozemek výměru.

Katastrální mapy samozřejmě nejsou žádnou novinkou. Ale od nedávna už kvůli zobrazení informací o nemovitosti není třeba opisovat nečitelné znaky Captcha. Stránka se zobrazí rovnou. ČÚZK si ale zcela jistě hlídá počty požadavků z jednotlivých IP adres, aby zabránil automatizovaném vytěžení celé databáze.

Kdo doposud chtěl přístup k registru bez opisování Captcha kódů, musel se složitě zaregistrovat a odanonymizovat. „Zavedení Captchakódů je vynuceno chováním uživatelů, kteří se dopouštějí nezákonného postupu tím, že vytěžují databázi katastru nemovitostí softwarovými roboty. Katastrální zákon a jeho prováděcí vyhláška upravují poskytování údajů z katastru nemovitostí a podle těchto předpisů není vytěžování databáze povoleno (pojem vytěžování je vysvětlen v § 90 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon). ČÚZK musí takovým uživatelům zakazovat technickými prostředky volný přístup k údajům v databázi,“ píše ČÚZK.

Doplněno: Náš čtenář Ivo nám poradil ještě jednu užitečnou mapu geoportal.cz. Ta kromě vrstvy s katastrem obsahuje i historické letecké snímky, archivní vojenské mapy nebo topografickou mapu.

Komu patří tenhle dům a tamtem pozemek? Prozradí to online katastrální mapa
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 1 hlas

3 KOMENTÁŘE

 1. Konečně také Cnews píše o nás (Lukáši, taky ses mohl ozvat na korekci 🙂 ). Je několik poznámek:
  1) „možnost nahlédnout do registru “ – do jakého registru? Katastr není registr. ČÚZK vede sice RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), ale ten nemá s uvedenou adresou nahlizenidokn.cuzk.cz nic společného.
  2) Mapa je v Nahlížení jen jedna část, většina požadavků je na popisné informace, které aplikace třetích stran nezobrazí (ty jen zobrazují naše okno). Proto nedává smysl věta „Lepší práci odvedou mapy třetích stran“, ta se může týkat pouze práce s mapou.
  3) Věta „Na ně se pak promítne plánek ČÚZK“ – ach jo, mapa není plánek :-), když tak „katastrální mapa“
  4) Věta „Chcete-li zjistit informace o pozemku nebo budově, takže na vyznačené místo kliknout“ nedává smysl
  5) Věta „komu nemovitost patří (včetně podílu a bydliště vlastníků) “ není přesná, protože někde se zobrazuje právo hospodařit atd., místo podíl je „spoluvlastnický podíl“ (to je rozdíl) a u spoluvlastníků (vlastně oprávněných) se nezobrazuje bydliště. Ale uznávám, že by to bylo pro laické čtení složité, takto je to pochopitelnější.

  Dám sem první větu z nápovědy, která aplikaci vystihuje:
  Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor) a práv stavby evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

  • Ach jo, díky. Asi bych bych měl přestat psát v noci před spaním. 🙁 Opravil jsem (doufám) 1, 2, 3 a 4. U bodu 5, jak říkáš, jsem to zjednodušil schválně, abych nestrávil popisováním celý odstavec.