Kroesová: „Evropská komise říká NE roamingu a ANO síťové neutralitě.“

0

Původní uniklé plány se ukázaly jako pravdivé. Evropská unie má zájem na tom, aby v členských zemích fungoval jednotný telekomunikační trh. K tomu navrhuje hned několik opatření, jež mají pomoci spotřebitelům, ale nadělají vrásky na čele operátorům a možná i místním regulačním úřadům.

Jedním z bodů totiž je zmenšit administrativní zátěž a snížit počet regulovaných trhů ze současných 28. Komise by ráda dohlížela na evropskou komunikaci centrálněji. Zároveň mají tyto úpravy pomoci nadnárodním poskytovatelům služeb, aby nemuseli žádat o povolení v jednotlivých zemích, ale dostali jedno evropské razítko.

Konec roamingu a poplatků za mezinárodní volání

Letos Komise opět regulovala poplatky a služby v zahraničí, a tím i srazila maximální cenu za volání, SMS a data pro koncového spotřebitele. K dalšímu snížení dojde ještě příští rok v létě. Původně se mluvilo o tom, že by od 1. července měl roaming definitivně zmizet, ale nakonec Komise navrhuje k tomuto dni zrušit pouze poplatky za příchozí hovory. Pokud byste tedy byli v zemích EU a někdo by vám zavolal, nemuseli byste nic platit. Kompletní zrušení roamingu je v plánu až pro rok 2016.

Společnosti budou mít dvě možnosti: buď nabídnou tarify platné v celé Evropské unii („v cizině jako doma“), jejichž cena bude záviset na domácí konkurenci, nebo svým zákazníkům umožní rozdělit využívané služby a vybrat si pro roamingové služby jiného operátora, který nabízí levnější tarif (aniž by si museli kupovat novou SIM kartu),“ tvrdí Neelie Kroesová.

 

Další z návrhů se dotýká mezinárodního volání, tedy například z Česka do Německa. Komise navrhuje, aby se mezinárodní volání přesunulo na úroveň dálkových hovorů. Maximální cena volání by neměla být vyšší než 0,19 € za minutu (5,90 Kč s DPH). Společnosti by měly nastavit takové ceny, aby to objektivně pokrylo náklady, ale mají se zřeknout „svévolně nastaveného zisku“.

Rychlejší a průhlednější internet

Komise chce dále zakázat blokování nebo omezování internetového obsahu. Poskytovatel připojení nesmí zvýhodňovat jeden datový tok nad druhým. Tedy pravidla, pro která se ve světě vžilo jméno síťová neutralita. O stejné cíl ostatně usiluje i Český telekomunikační úřad.

EU myslí i na právě spotřebitelů. Zákazníci budou moci odstoupit od smlouvy, pokud jim poskytovatel nebude opravdu nabízet rychlost, kterou slibuje. Závazné smlouvy by pak neměly být delší než 12 měsíců, nepřeje-li si to sám zákazník. Poskytovatelé mají také povinnost informovat o službách srozumitelně. Ač je tato formulace až příliš vágní, EU chce zakázat různé kličky, dvojsmysly a zbytečný právnický jazyk ve smlouvách a podmínkách.

Návrh Komise ještě bude muset schválit Evropský parlament a jednotlivé členské země.

Zdroj: EU

Ohodnoťte tento článek!