Kubik SMS Dreamcom: posílejte SMS z počítače

0

Sedíte u počítače a chcete někomu poslat textovou zprávu? Buď můžete sáhnout po mobilu, nebo použít webovou bránu na stránce operátora. V prvním případě za SMS zaplatíte (pokud je nemáte v rámci balíčku zdarma), v případě druhém budete muset najít a zadat telefonní číslo příjemce (jestliže si ho nepamatujete z hlavy) a vědět, u kterého operátora daný kontakt je. Jde to ale jednodušeji – program Kubik SMS DreamCom je vlastně takovým Outlookem pro textové zprávy.

Adresář

Jako nevýhodu posílání zpráv skrze webové rozhraní jsme zmínili nutnost zadání telefonního čísla příjemce. Samozřejmě existují i brány s adresářem – na těch se ale musíte registrovat a zpravidla nedovolují posílání SMSek zdarma do všech sítí. Kubik SMS Dreamcom má Adresář, do kterého můžete zadat všechny své kontakty s celou řadou detailů.

Máte-li kontaktů hodně, je možné je do programu naimportovat – podporovány jsou formáty XLS, CSV, MS Outlook a dokonce můžete stáhnout adresář ze svého telefonu. Kromě obligátního jména a příjmení může každá položka obsahovat několik telefonních čísel, e-mailových adres, datum svátku a narozenin, na které vás program upozorní, a poznámku.

V adresáři lze vytvářet skupiny kontaktů (Ctrl + G), takže pokud často posíláte zprávy stejné skupině lidí, uložíte si je jako jeden kontakt, který pak vyberete jako příjemce. Dreamcom se sám postará o rozeslaní všem příjemcům.

Skripty

Druhou ingrediencí, potřebnou k tomu, abyste mohli posílat SMS, jsou takzvané skripty. Ve své podstatě se jedná o soubory, ve kterých je popsáno, jak má Dreamcom odesílat zprávy – tedy adresa brány, informace o tom, do kterého pole formuláře se zadává telefon příjemce, kam text zprávy a kde je tlačítko pro odeslání. O skripty se naštěstí nemusíte starat – jejich aktualizaci zajišťuje autor programu. Pokud tedy některý z operátorů změní strukturu SMS brány, musí být také aktualizován příslušný skript. Aktualizace probíhá automaticky při každém spuštění aplikace, případně ji lze vyvolat ručně přes menu Program | Aktualizace programu či klávesovou zkratku Alt + U.

Některé SMS brány jsou volně přístupné, jiné vyžadují přihlášení (typicky například T-Zones či Vodafone Park). I s tím si Dreamcom poradí – nastavit přihlašovací údaje k jednotlivým stránkám můžete přes menu Skripty | Vlastnosti skriptů (Alt + Y). Program přitom podporuje nejen oficiální brány operátorů, ale také celou řadu (i placených) služeb.

Ve výchozím nastavení je skript, přes který je SMS odesílána, volen automaticky podle prvních třech číslic telefonního čísla příjemce a používá se výchozí SMS brána operátora. Pokud se odeslání nezdaří z důvodu, že příjemce přešel i s číslem k jinému operátorovi, pokusí se Dreamcom odeslat zprávu přes ostatní brány. V případě úspěchu si u daného kontaktu „zapamatuje“ příslušnou bránu a při dalším odeslání ji použije jako první.

Kromě toho je také možné nastavit výchozí brány jednotlivým operátorům – například pokud nechcete při posílání SMSek do Vodafone opisovat bezpečnostní kódy, můžete v menu Skripty | Přiřazení skriptů operátorům (Alt + A) nastavit posílání přes Vodafone Park. Stejně tak je možné nastavit skript, který se bude používat, pro každý jednotlivý kontakt.

Posílání zpráv

K psaní zpráv slouží záložka Nová zpráva, jejíž rozhraní je poměrně intuitivní. Vlevo je seznam kontaktů, ze kterého vybíráte příjemce, jež se následně zobrazují v seznamu v levém dolním rohu. Hlavní část okna slouží k zadání textu. Poté, co vyberete adresáty a zadáte text, stačí kliknout na tlačítko Poslat. Program naváže kontakt s příslušnou stránkou a předá jí informace potřebné k odeslání zprávy.

Výhodou je, že Dreamcom automaticky odstraňuje diakritiku, takže zatímco vy napíšete zprávu „hezky česky“, odesílá se „bez hacku a carek“. Problémem nejsou ani dlouhé zprávy – program je sám rozdělí do více SMS podle toho, kolik znaků v jedné zprávě ta která brána dovoluje. V nastavení lze určit, zda v případě rozdělení na více částí mají být zachovávána celá slova. Jestliže brána vyžaduje nějaké další údaje – například opsání bezpečnostního kódu – Dreamcom o ně požádá dialogovým oknem. Doporučujeme zapnout zobrazení náhledu fronty (Nastavení | Zobrazovat náhled fronty), abyste měli lepší kontrolu nad tím, zda odešly všechny zprávy, případně které se odeslat nepovedlo. Veškeré informace o průběhu komunikace lze sledovat také v dolní části okna.

Kromě okamžitého poslání zprávy lze také nastavit její odeslání v zadaný den a čas, nebo opakované odesílání ve zvoleném intervalu. V takovém případě místo tlačítka Poslat použijte ikonku s budíkem, umístěnou hned vedle. Zde je ale nutné podotknout, že zpráva odejde jen tehdy, pokud bude počítač v zadaný čas zapnutý, Dreamcom spuštěný a brána, přes kterou chcete odesílat, nevyžaduje žádnou interakci ze strany uživatele (např. opsání kódu).

Další funkce

Frontu a průběh odesílání můžete sledovat také na záložce Fronta, nicméně její zobrazení přímo do hlavního okna je přeci jen pohodlnější. Užitečná je také záložka Historie, kam se ukládají všechny SMS, které jste z programu poslali. To je další funkce, kterou většina webových bran nedisponuje. Nechybí možnost vyhledávání, opětovného odeslání, nebo smazání zvolených či všech zpráv.

Jestliže se vám podaří spojit telefon s počítačem přes bluetooth, infračervené spojení či kabelem tak, že se bude chovat jako zařízení připojené k sériovému (COM) portu, můžete nejen odesílat zprávy z Dreamcomu skrze telefon (v takovém případě stačí zvolit jako skript k odeslání GSM), ale také načítat doručené SMS. Ty pak najdete na záložce Přijaté zprávy. Tyto funkce jsou ale dostupné až v placené verzi (viz níže).

Pro někoho možná bude užitečná schopnost odesílat esemesky z příkazového řádku. Není tak problém nastavit, aby vás například nějaká aplikace upozornila na dokončení činnosti nebo na danou událost – jedinou podmínkou je, aby takový program uměl spustit jinou aplikaci s parametry. Podrobnosti, jak odesílat zprávy tímto způsobem, jsou dobře vysvětlené v nápovědě.

Dreamcom zvládá i víceuživatelský režim, kdy každý uživatel má svůj adresář a historii. Tuto možnost najdete v menu Správa | Uživatelské profily, kde jednoduše nadefinujete další uživatele. Jednotlivé profily lze přitom zabezpečit heslem.

Zdarma, nebo zaplatit?

Program je ke stažení zdarma a používat ho můžete neomezenou dobu. Placená verze ale přináší poměrně zásadní výhody – tou hlavní je automatické vyplňování bezpečnostních kódů z obrázků (program je sám rozpozná a vyplní pomocí integrovaného OCR modulu). Navíc po zaplacení zmizí reklamní proužek v dolní části okna, budete moci využívat připojený telefon a odesílat přes některé skripty, které jsou dostupné jen registrovaným uživatelům. Roční licence přijde na 300 Kč, její prodloužení pak stojí 150 Kč. 

Ohodnoťte tento článek!