Liberty Disk Manager: automatická správa dat snadno a rychle

0

Vpravdě minimalistický projekt Liberty Disk Manager patří k nástrojům, které plní několik málo funkcí – za to je provedou bez debaty a samostatně. Pro začátek nakonfigurujete, které disky a adresáře mají být hlídány (co do kapacity a stáří souborů), která data se mají udržovat zálohovaná a která se mají naopak zahodit, a nástroj už dál provádí vše za vás. Archiv s instalátorem můžete stahovat například ze Softpedie.

Pozor, dochází vám místo na disku!

Grafické rozhraní aplikace je rozděleno do tří sekcí, podle záložek na hlídání pevných disků (Disk Monitor), hlídání adresářů (Folder Monitor) a automatické kopírování/přesouvání dat (Copy/Move).

Pokud se zaměříte na první agendu, kliknutím na tlačítko Settings na záložce Disk Monitor můžete nastavit automatické upozornění v případě, že volné místo na zadaném pevném disku dosáhne hraniční hodnoty. Windows samotné sice něco jako upozornění na nedostatek místa provádějí rovněž automaticky – většinou ale až v případě, kdy vás nedostatek úložného prostoru začne skutečně pálit (typickým případem je upozornění na nedostatek místa těsně před dokončením stahování objemných souborů z internetu).

Chcete-li tedy předejít kolapsům při přesouvání dat tím, že budete včas informováni o zmenšujícím se volném místě na discích, přidejte do seznamu nový disk tlačítkem Add, v dialogu zvolte požadovaný disk a nastavte limitní hranici pro upozornění v Mb (Free space treshold).

Na počítadle Refresh Interval nastavte ještě četnost kontrol. Pod tlačítkem Alerts můžete ke standardnímu upozornění vyskakovacím oknem přidat ještě zvukové upozornění nebo upozornění na e-mail.

Stará data patří do koše

Obdobně funguje i sekce pro monitorování složek – s tím rozdílem, že program nekontroluje velikost dat, ale jejich stáří. Opět klikněte na tlačítko Settings a tlačítkem Add přidejte požadovaný adresář. Na počítadle Age treshold zadejte ve dnech limit, od kterého budou soubory považovány za staré (tj. nastavíte-li trojku, Folder Monitor zahrne do výběru všechny soubory starší více než tři dny). Opět můžete pozměnit i četnost kontrol (Refresh Interval) a typ upozornění (Alerts).

Pakliže se necháte upozornit vyskakovacím oknem, všimněte si možnosti Remove all files. Po stisknutí tohoto tlačítka se inkriminovaných souborů stručně a jednoduše zbavíte.

Zkopírovat/přesunout/zálohovat

Na kartě Copy/Move si můžete naplánovat automatické zkopírování nebo přesunutí souborů na cílové úložiště nebo dokonce na FTP server. Klikněte na tlačítko Settings a tlačítko Add. Do pole Source folder zadejte adresu složky, kterou budete kopírovat/přesouvat, zaškrtnutím políčka Include subfolders zahrnete do výběru všechny její podsložky.

Dále je třeba zvolit, zda chcete data jen zkopírovat nebo úplně přesunout (tj. vymazat je z původního umístění) – to ovlivníte zaškrtnutím políčka Delete the original file when copied v dolní části dialogu. Data můžete zkopírovat/přesunout na cílovou složku na lokálním nebo síťovém PC (Use Microsoft Networking…) nebo na FTP server. U obou možností lze zachovat původní adresářovou strukturu zaškrtnutím políčka Preserve subfolders.

Opět můžete tlačítkem Alerts nastavit formu upozornění. Na počítadle Schedule copy time dále nastavíte čas provádění operace v hodinách (proces se uskuteční s denní pravidelností v danou dobu) a příp. počet pokusů (Number of retries). O úspěchu/neúspěchu operace se můžete informovat ve vygenerovaném logu (Log activity to file) nebo v seznamu zkopírovaných souborů – tlačítko Advanced a cesta k souboru s údaji.

V globálním nastavení v nabídce View → Options je vhodné zapnout automatické spuštění programu po startu počítače (Start program automatically…), takže např. na pravidelné zálohování dat na FTP server nebudete muset nadále myslet.

Je trochu škoda, že všechny sekce nejsou navzájem víc provázány – např. automatické přesouvání dat při dosažení limitní hodnoty místa na disku nebo přesouvání dat starších než x dnů by otevřelo prostor dalšímu zajímavému použití. Liberty Disk Manager tedy navzdory poskytovaným možnostem působí trochu jako na půli cesty mezi testovací verzí a plnohodnotným nástrojem a rozhodně by stálo za to, kdyby si autoři dali práci s větší nastavitelností podmínek.

Ohodnoťte tento článek!