Malé děti umí ovládat počítač více než plavat, říká studie AVG

0

Malé děti se prý dříve naučí technickým než životním dovednostem. Studie AVG zjistila, že prácovat s počítačovou myší, hrát hry nebo používat mobil zvládnou častěji, než aby uměly plavat, zavázat si tkaničky od bot nebo připravit snídani.

Už jste možná slyšeli o první části studie, kdy se čtvrtina dětí objeví na internetu dříve, než se vůbec narodí. Ze stejného průzkumu pochází i dnešní data. Zúčastnilo se jej 2200 mate s přístupem na internet a dětmi ve věku 2–5 let z USA, Kanady, Velké Británie, Francie, Itálie, Německa, Španělska, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu.

Přesná zjištění najdete v tiskové zprávě pod čarou.

Zdroj: Tisková zpráva

 


ZAPOMEŇTE NA PLAVÁNÍ A JÍZDU NA KOLE – DNEŠNÍ DĚTI PERFEKTNĚ OVLÁDAJÍ POČÍTAČOVÉ HRY

Studie od AVG ukazuje, že malé děti se učí dříve technickým než životním dovednostem

AMSTERODAM, 21. ledna, 2011 – V dnešní době je více pravděpodobné, že malé děti umí pracovat s počítačovou myší, hrát počítačové hry a používat chytrý telefon, než aby uměly plavat, zavázat si tkaničky od bot, či si připravit snídani. Data pochází z nové studie Digitální deníky společnosti AVG Technologies (www.avg.com). Digitální deníky od AVG jsou souborem studií zaměřených na proměnu interakce dětí s technologiemi.

Této druhé části průzkumu se zúčastnilo 2 200 matek s přístupem na internet spolu s jejich dětmi ve věku 2 – 5 let v USA, Kanadě, Velké Británii, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandu. Matky obdržely seznam technických a životních dovedností s dotazem, které z nich jejich malé děti ovládají. Klíčové výsledky jsou následující:

1 – Více malých dětí umí hrát počítačovou hru než jezdit na kole. To znamená, že 58 procent dětí ve věku 2 – 5 let ví, jak se hraje jednoduchá počítačová hra. Ve Velké Británii a Francii se toto číslo zvyšuje dokonce na 70 procent. Nadto 44 procent 2 – 3 letých dětí je schopno hrát počítačovou hru. Pro srovnání, 43 procent 2 – 3 letých dětí umí jezdit na kole.

2 – Více dětí ve věku 2 – 5 let si umí hrát s aplikací chytrého telefonu (19 procent) než si zavázat tkaničky od bot (9 procent). Téměř stejný počet 2 – 3 letých dětí (17 procent) ovládá aplikaci chytrého telefonu stejně jako 4 – 5 leté děti (21 procent).

3 – Více malých dětí si dokáže otevřít webový prohlížeč (25 procent), než aby uměly plavat bez dopomoci (20 procent).

4 – U mladých děvčat a chlapců neexistuje genderové rozdělení v oblasti technických znalostí. Stejně tolik chlapců (58 procent) jako dívek (59 procent) umí hrát počítačovou hru či si zatelefonovat mobilním telefonem (28 procent chlapců, 29 procent děvčat).

5 – Matky ve věku 35 a více let lépe zvládají naučit své děti životním zkušenostem. Například 40 procent malých dětí s matkami ve věku 35 let a více umí napsat své jméno, ve srovnání s 35 procenty malých dětí, jejichž matkám je 34 a méně let.

6 – Evropské děti ve věku 2 – 5 let předběhly své americké vrstevníky ve schopnosti si zatelefonovat mobilním telefonem (44 procent v Itálii oproti 25 procentům v USA), zahrát počítačovou hru (70 procent ve Velké Británii oproti 61 procentům v USA) a jak pracovat s počítačovou myší (78 procent ve Francii oproti 67 procentům v USA). 

Z pohledu dnešních rodičů změnily technologie výchovu jejich dětí. Tyto děti vyrůstají v prostředí, které by pro jejich rodiče bylo zcela neznámé. Chytré telefony a počítače stále častěji přebírají úlohu televize jako zdroje vzdělávání a zábavy,“ řekl J. R. Smith, generální ředitel společnosti AVG Technologies. „Jak ukazuje náš průzkum, rodiče by měli začít vzdělávat své děti o bezpečném pohybu v prostředí online světa v mladším věku, než si doposud mysleli.“

Digitální deníky společnosti AVG jsou souborem studií, které se zaměřují na děti různých věkových kategorií. Společnost AVG má s tímto jednoletým průzkumem v úmyslu vytvořit komplexní studii o dětských návycích v oblasti technologií. První část průzkumu nazvaná Digitální zrození, která byla vydána v říjnu 2010, objevila, že většina dětí a batolat má již ve svých šesti měsících své online profily.     

Ohodnoťte tento článek!