Méně kopání v zemi, více optiky. EU má další plán na rozšíření rychlých sítí

0

Evropská komise včera přijala návrh nových předpisů, které mají dopomoci rozšiřování optických sítí. Na ně by se mělo myslet už při stavění nových budov, rozvodu inženýrských sítí apod. Výkopové práce prý činí až 80 % nákladů při zavádění optiky. Pokud by se země řídili novými předpisy, ve výsledku se ušetří 30 % ceny, v celoevropském měřítku jde o 40–60 miliard eur.

Návrh vychází ze zkušeností ve Francii, Itálii, Litvě, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku. „Každý si zaslouží rychlé širokopásmové připojení. Chci se zbavit byrokracie, která nám v dosažení tohoto cíle brání. Evropská komise si přeje, aby získání širokopásmového připojení bylo rychlejší a levnější,“ tvrdí Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise.

Co Komise navrhuje? Je třeba…

  • zajistit, aby nové nebo renovované budovy byly připraveny pro vysokorychlostní širokopásmové připojení;
  • otevřít přístup k infrastruktuře za spravedlivých a přiměřených podmínek včetně ceny – to se týká existujících kabelovodů, potrubí, vstupních šachet, rozvodných skříní, sloupů, stožárů, antén, věží a jiných podpůrných konstrukcí;
  • ukončit nedostatečnou koordinaci stavebních prací tím, že se kterémukoli provozovateli sítě umožní, aby sjednával dohody s jinými poskytovateli infrastruktury;
  • zjednodušit složité a časově náročné postupy udělování povolení (zejména pro stožáry a antény) zavedením standardní šestiměsíční lhůty pro udělení nebo zamítnutí povolení a umožněním podávání žádostí prostřednictvím jediného kontaktního místa.

Pro Komisi je plán důležitý, aby byla naplněna politika Digitální agendy, která říká, že do roku 2020 by měli mít všichni Evropané přístup k síti s rychlostí 30 Mb/s a polovina domácností má být připojena rychlostí 100 Mb/s. Na to je už připraven i Český telekomunikační úřad a MPO ČR, jež chtějí posílit optické spoje díky výnosům z aukce volných kmitočtů (která byla ovšem zrušena).

Původní plán Komise také dostal trhliny. Před nedávnem došlo ke škrtům v rozpočtu a na digitální politiku zamíří místo původních 9,2 miliardy eur jen miliarda. Snížení nákladů při budování sítí by proto mělo podvinvestování částečně nahradit. O dalším směřování nového návrhu bude jednat ještě europarlament a Rada EU.

 

Zdroj: EU

Ohodnoťte tento článek!

1 komentář