Microsoft: pirátství zvyšuje šíření virů

0

Microsoft, respektive Jeff Williams z centra Microsoftu pro ochranu před škodlivým softwarem na základě dat sesbíraných nástrojem na odstranění škodlivého softwaru a míře pirátství v jednotlivých zemích došel k závěru, že ilegální software souvisí s mírou virových infekcí.

Uživatelé nelegálních Windows totiž často nepoužívají nástroj Windows Update pro aktualizaci systému, kvůli obavám ze zablokování nepravé kopie systému Windows. Kupříkladu Čína má oproti USA několikanásobně vyšší míru pirátství, ale mnohem menší využití Windows Update.

Míra odstraněného malware je kupodivu v Číně o něco málo nižší, než v USA. Ovšem další ze zemí s vysokou mírou pirátství, Brazílie (58 %), argument potvrzuje, neboť podíl škodlivého softwaru je zde zhruba trojnásobný oproti průměrné světové hodnotě a v Srbsku s 74 % ilegálního software až jedenáctinásobný.

Zdroj: ComputerWorld

Ohodnoťte tento článek!

1 komentář