Microsoft – vítěz války s autorun viry

0

Souboj se škodlivým softwarem probíhá na několika frontách: strategie různých virů se liší, stejně jako způsoby boje s nimi. Jednou ze zneužívaných funkcí je autorun, umožňující po vložení výměnného média automaticky spustit program či otevřít jiný soubor, ve kterém se právě může skrývat digitální záškodník.

Situace se výrazně zhoršila během roku 2010, kdy počet infekcí výrazně narostl, jak dokazuje následující graf. Dříve se objevily pokusy oklamat uživatele zamaskováním viru za ikonu Průzkumníka v dialogu AutoPlay: stačila trocha nepozornosti a tento trik oklamal i zkušené uživatele, kteří vir otevřeli v domnění, že standardně otevírají Průzkumníka Windows.

Microsoft naštěstí zakročil a autorun ve Windows 7 pro výměnná média jednoduše zakázal, tedy kromě CD a DVD, na které by se virus automaticky kopíroval jen stěží. To samé formou aktualizace pro Windows Vista a Windows XP učinil i na těchto systémech počínaje osmým únorem tohoto roku.

Množství detekcí autorun virů dokazuje, že tato zbraň byla poměrně účinná. Porovnáme-li Leden 2011 před aplikací této aktualizace a Květen samého roku, uvidíme jednoznačný úspěch a výrazný pokles tohoto druhu virových infekcí, jak znázorňuje následující graf. Počet infekcí na Windows 7 je přirozeně nízký, neboť měl zablokovaný autorun už od roku 2009.

Následující graf znázorňuje celkové množství detekovaných infekcí, přičemž charakteristika má jednoznačně sestupnou tendenci a bude v tomto trendu zajisté pokračovat. Nuly ovšem bohužel nedosáhne, neboť tyto autorun viry mají v záloze další metody vniknutí do počítače.

Zdroj: Technet Blog

Microsoft – vítěz války s autorun viry

Ohodnoťte tento článek!