Myšlenkové mapy

0

Na základě diskuze s mým kamarádem a kolegou jsem se rozhodl udělat (mu) v této oblasti jasno. Prošel jsem na internetu většinu dostupných zdrojů, vybral z nich to podstatné. Na tomto základě se pokusím velmi jednoduchým způsobem ukázat, proč tyto mapy tvořit, jak a jakými prostředky je konstruovat a definitivně jaký význam mohou pro kýžený výsledek mít.

A co myslím tím výše avizovaným „výdělkem“? Například rychlé a správné rozhodnutí, peníze, identifikace slabin u konkurence, pochopení a analýza filmu či divadelní hry, logické uspořádání produktové roadmapy, řešení nebo objasnění (i obtížněji definovatelného) problému a jeho souvislostí apod.

Co jsou to myšlenkové mapy

Co je to myšlenková mapa

Myšlenková mapa je (dle Gewiki.cz) diagram, na kterém je graficky uspořádán text, myšlenky, úkoly apod. Diagram může být doplněn o obrázky a symboly s vyznačením souvislostí. Klíčové téma se vždy nachází uprostřed této mapy.

Myšlenková mapa byla a je využívána k učení, (za)pamatování, grafickému zobrazení nebo řešení problémů. Využívá se ke generování, vizualizování, strukturování a klasifikaci myšlenek, jejich následnému využití ke studiu, řešení problémů, organizaci a rozhodování.

Myšlenková mapa má v podstatě stejnou stavbu, jako například strom nebo mozek. Z kmene vyrůstají hlavní nosné větve, hlavní větve nesou větve třetího stupně, tedy ty, které tvoří korunu stromu, resp. mozkovou masu a tak dále a tak dále.

Myšlenková mapa je tedy vizuálně rozdělena na několik bloků. Každý z bloků se tak vyvíjí a priori samostatně, občas však v souvislostech zasahuje (může zasáhnout) i do jiných bloků. Tyto mapy jsou (pokud jsou střídmě vyhotoveny) poté velmi dobře čitelné i pro ty, kteří se na tvorbě nepodíleli. Mapy jsou také vhodné pro zpětnou analýzu, chcete-li revizi různých diskutovaných situací.

Myšlenkové mapy je také možné číst jen částečně, po jednotlivých blocích.

K čemu je myšlenková mapa dobrá?

Nejlépe bude ukázat si funkčnost myšlenkových map na konkrétních příkladech, nebo alespoň oblastech použití.

A) Projektové řízení – příprava fotografování, výstavy, večírku, realizace obchodní či marketingová porady, plánování programu dětského letního tábora ad.

B) Produktové řízení – uvádění novinek na trh, mapa vylepšování produktové řady,

C) Analýza – filmu, divadelní hry, pohádky, přednášky

D) Řízení času – například týdenní plánování využití vlastních (lidských) zdrojů, vedení týmu

E) GTD – plánování v rámci celého systému getting things done, nebo jeho částí

F) Studium – vizualizace historických dynastií, postup řešení rovnic, diferenciálního počtu, tvorba a pochopení genealogie

Využití je nespočet. Stačí se jen zamyslet.

Pro ještě bližší ilustraci se můžete podívat na myšlenkové mapy vytvořené studentkami a studenty učitelství pro 1. stupeň základní školy (ústav preprimární a primární edukace, Pedagogická fakulta UHK).

V této souvislosti také doporučuji vydařený článek (uchopený jak teoreticky, tak prakticky) Tomáše Toncara, O myšlenkových mapách. Stejně tak pro skalní nadšence doporučuji čtyřdílný článek serveru (neděste se) ABC Linuxu, Myšlenkové mapy a aplikace FreeMind [díl 1, díl 2, díl 3, díl 4 ].

Jak myšlenkovou mapu tvořit

Dle Gewiki.cz i Wikipedia.cz existuje několik pravidel (spíše tzv. doporučení, pozn. autora) pro tvorbu myšlenkových map. Tradiční postup tvorby mapy (uveden níže) je však třeba nejlépe pozměnit tak, aby vyhovoval vašim individuálním záměrům.

  • Začněte ve středu papíru hlavním námětem, tématem
  • Využijte obrázků, symbolů a kódů
  • Vyberte hlavní subtémata a zdůrazněte je pomocí velkých a malých písmen
  • Využijte barev

Server Mapyourmind.com navrhuje osm rychlých cest ke konstrukci myšlenkové mapy; jsou v podstatě obsahově totožné/podobné s mnou výše uvedeným výčtem.

Jaké jsou konkrétní nástroje pro tvorbu myšlenkových map

Pomocníky pro tvorbu myšlenkových map rovnou rozhodím do dvou pytlů. Buď použijte diář či zápisník (osobně používám buď Moleskine, nebo (jde-li například o poradu v kolektivu) opravdu velkou papírovou plachtu formátu minimálně A3, spíše A2), nebo (a to v případě druhého pytle) počítačový program, webovou aplikaci.

Programového vybavení je dost a dost jak pro platformu Windows či Mac, ale také pro Linux, nebo další, pro mě již obskurní systémy. Zkusil jsem těchto aplikací několik a mám pro vás několik jasných doporučení:

Mezi aplikacemi u mě vyhrává (freeware) FreeMind, velmi intuitivní program, jehož výsledky a výstupy jsou velmi přehledné a čisté. U webových služeb doporučuji také neplacené služby, a to buď Bubbl.us nebo Mind42.com. Mezi placenými službami mi přišla vhodná MindMeister.com.

Rozsáhlý seznam dalších aplikací hledejte na Wikipedia.cz. U mě definitivně však vede tužka a papír.

TIP: Velmi zajímavým generátorem myšlenkové (v tomto případě spíše vztahové, sémantické) mapy je služba WikiMindMap.org.

Vyberte jazyk encyklopedie (čeština chybí), vepište jedno heslo, tedy hlavní téma myšlenkové mapy, například iPhone, a poté stáhnout a zobrazit hotovou mapu přímo do aplikace FreeMind. K prohížení nativního formátu .mm (FreeMind) přímo v internetovém prohlížeči pomocí java appletu je vyžadován tento plugin.

Galerie myšlenkových map

Galerie myšlenkových map

Ze serveru Mappio.com (databanky myšlenkových map) jsem pro ilustraci stáhnul přes 20 myšlenkových map, které by pro vás mohly být jasnou inspirací.

Ohodnoťte tento článek!