Nákupy přes internet jsou dle ČOI stále vysoce rizikové

0

Česká obchodní inspekce zveřejnila zprávu o kontrolách internetových obchodů za celý loňský rok. A výsledky jsou vcelku šokující. Bez ztráty hvězdičky prošlo v průměru jen 26,6 % internetových obchodů.

Tak nízké číslo je způsobeno především velkým přílivem podvodníků, kteří vycítili v neinformovaných zákaznících příležitost. „Jak vyplývá z naší celoroční kontrolní akce, využívají tito i další obchodníci k vlastnímu obohacení často klamavých obchodních praktik nebo porušují zákonné povinnosti jiným způsobem.  Vloni, navštívili‘ inspektoři  ČOI přes tisíc internetových obchodů a bez zjištění prošla kontrolou pouze čtvrtina z nich,“ řekl Jan Štěpánek, ústřední ředitel ČOI.

Inspektorát Počet kontrol Počet zjištění Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 201 159 79,1 %
Jihočeský a Vysočina 78 50 64,1 %
Plzeňský a Karlovarský 102 53 52 %
Ústecký a Liberecký 113 79 69,9 %
Královéhradecký a Pardubický 98 83 84,7 %
Jihomoravský a Zlínský 237 170 71,7 %
Moravskoslezský a Olomoucký 192 155 80,7 %
Celkem 1 021 749 73,4 %

Za celý loňský rok bylo provedeno celkem 1021 kontrol zkoumajících především správnost plnění informačních povinností vůči zákazníkovi. Kontroly se také zaměřovaly na prodej padělků a problematikou prodejů mobilních telefonů z cizích trhů (tzv. „šedivek“). Spousta kontrol byla provedena na základě stížností zákazníků.

Za porušení právních předpisů v rámci kontrolní akce bylo uloženo 620 pokut v celkové výši 2 328 700 Kč (jednotlivé pokuty se pohybovaly v rozmezí několika set korun do 30 000 Kč). Nejčastějším proviněním byly nekalé obchodní praktiky, nedostatečné informování zákazníka o jeho právech při reklamaci a nepřijetí či nevyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě.

obchod
Z výsledků je jasné, že nakupování přes internet si stále vyžaduje velkou obezřetnost a zlepšení není úplně v dohlednu. Na závěr bych proto rád přidal pár doporučení ČOI:

  • věnujte náležitou pozornost identifikaci e-shopu, ve kterém si chcete objednat zboží nebo službu, včetně adresy jeho sídla
  • seznamte se pečlivě se všemi obchodními podmínkami, a to před uzavřením smlouvy
  • neplaťte neprověřenému dodavateli přímo, před dodáním zboží, požadujte dodání zboží na dobírku nebo plaťte na odběrním místě, tj. proti předání zboží
  • průběžně sledujte reference (diskuse) o serióznosti e-shopů, v nichž chcete nakupovat
  • nepodceňte nikdy kontrolu identity prodávajícího, včetně sídla společnosti, neboť za e-mailovou adresou s koncovkou „cz“ se může ukrývat i společnost se sídlem mimo země Evropské unie, od níž je vymáhání plnění uzavřené kupní smlouvy i jakýchkoliv dalších nároků velmi problematické (informace o přeshraničních nákupech najdete na webu Evropského spotřebitelského centra  www.evropskyspotrebitel.cz)
  • mějte na paměti, že nesplnění smluvních podmínek dodavatelem je vymahatelné pouze soudní cestou (rady, jak postupovat při uplatnění nároků při nedodání zboží nebo nevrácení peněz dodavatelem, získáte na www.dtest.cz).

Zdroj: ČOI

Ohodnoťte tento článek!