Naučíme vaše informační systémy mluvit a telefonovat

Využíváte informační systém (CRM nebo ERP) pro evidenci zákazníků a dodavatelů? Představte si, že by se vám nejdůležitější data o zákazníkovi zobrazila v momentě, kdy vám tento zákazník volá. Bez pracného manuálního hledání ve vašem systému. Nebo aby se dalo z informačního systému zákazníkovi přímo volat. Stačí propojit telefony s vaším CRM/ ERP. Není to složité.

0

Víte, s kým mluvíte

Máte-li data o dodavatelích a zákaznících ve vašem systému CRM/ ERP, stačí nám říci, která jsou pro vás důležitá. A my zařídíme, abyste je měli po ruce v momentě, když vám zákazník volá. Zobrazíme vám je nezávisle na CRM/ ERP v CTI okně automaticky otevřeném během hovoru. Mimo kontaktní údaje typu jméno a firma můžete vidět např. obrat zákazníka, jeho dluh, typ zákazníka, jaký obchodník nebo technik se o něj stará …, celkem až 6 údajů které si zvolíte. Vše na obrazovce vašeho PC.

Příchozí známé číslo

Zápis poznámky k hovoru a založení úkolu

Po přijetí hovoru je možné do otevřeného CTI okna zapisovat údaje, které se následně propíší do karty zákazníka v CRM/ ERP systému. Lze zde zaznamenat informace o proběhlém hovoru formou textové poznámky. Případně si zde uživatel vytvoří úkol, který se propíše ke kontaktu v CRM/ ERP.

Úkol

Příchozí i odchozí hovory jsou logovány automaticky

Na kartě zákazníka ve vašem CRM/ERP jsou automaticky ukládány údaje o telefonní komunikaci s vámi – jak jeho hovory k vám, tak i vaše hovory se zákazníkem. Do vašeho systému jsou o každém příchozím a odchozím hovoru bez zásahu uživatele ukládaná data:

  • komu ve firmě zákazník volal (dozvíte se např. jak často daný zákazník volá na techn. podporu)
  • kdo z vaší firmy naposledy volal zákazníkovi
  • datum a čas telefonátu

Na základě těchto dat si můžete ve vašem CRM nastavit připomínky pro vaše obchodníky tak, aby byli se zákazníkem v pravidelném kontaktu.

Click To Call – vytočení hovoru přímo z CRM

Telefonní hovor lze uskutečnit proklikem na telefonní číslo přímo v prostředí CRM/ ERP. Není potřeba přepisovat čísla do telefonu a šetříte tím čas. Podmínkou pro zprovoznění této funkce je zápis telefonních čísel v CRM systému s příznakem „callto:“.

Nasazení integrace telefonování s CRM je jednoduché

Výše popsané výhody propojení telefonu a systému CRM/ ERP získáte při využití cloudové služby „VOIPEX okno do CRM“ od společnosti IPEX a.s. Jedná se o standardizované a tedy levné řešení ve srovnání s úpravou CRM na zakázku.

Implementaci služby a nastavení propojení s vašimi informačními systémy zajistí IPEX ve spolupráci s administrátorem vašeho systému. Během implementace pro vás nakonfigurujeme iPBX ústřednu a bránu do informačního systému. Váš administrátor, příp. váš dodavatel CRM/ERP systému, podle návodu nastaví informační systém. Posledním krokem je instalace desktop klienta CTI integrace. A můžete telefonovat s využitím CRM/ERP.

Ohodnoťte tento článek!