Naučte se psát všemi deseti

0

Práci s počítačem si usnadníte, pokud budete moci věnovat více času dění na obrazovce, než hledání jednotlivých písmenek na jeho klávesnici. Postupem času si každý začátečník zvykne na rozložení klávesnice a jeho prsty již budou jistější. Ovšem datlování dvěma prsty není to pravé ořechové. Při opisování textů navíc zjistíte, jak velmi nepohodlné je neustálé přeskakování zraku z obrazovky počítače na tištěnou nebo jinou předlohu.

Kromě různých kurzů specializovaných na výuku psaní všemi deseti na klávesnici počítače, můžete vyzkoušet i speciální programy. Ostatně, dost často se s nimi setkáte i v placených kurzech. Pořízením speciálního programu a samostudiem můžete tedy ušetřit nemalé peníze. Programy jsou koncipovány tak, aby vás navedly správným směrem, procvičily i vyzkoušely. Příkladem budiž třeba software nazvaný příznačně Deseti prsty.

Deseti prsty

Po instalaci programu a při jeho prvním spuštění se vám nabídne okno pro zadání licenčního čísla. Chcete-li program nejprve vyzkoušet, klepněte na tlačítko Demo verze. V dalším kroku vyberte registraci nového studenta a zadejte své údaje. Program na základě toho dovede rozlišovat mezi více uživateli a pro každého z nich vést samostatné záznamy o jeho pokroku ve výuce.

Při pozdějším spouštění programu si tak vyberte příslušného uživatele z nabídnutého seznamu a klepněte na tlačítko Další. Ponechejte výchozí Typ výukových lekcí (QWERTZ), opět pokračujte tlačítkem Další, vyberte svou úroveň a tlačítkem Další úroveň si spusťte výuku.

Začínáme psát

Po dokončení průvodce spuštěním se zobrazí hlavní okno programu se základními informacemi o vybrané lekci. Abyste postoupili dále, je nutné dodržet zde uvedený limit rychlosti v počtech znaků za sekundu (nebo vyšší) a limit chybovosti v % (nebo nižší). Po přečtení okno zavřete tlačítkem OK a pusťte se do cvičení. V hlavním okně jsou znázorněny vaše ruce, přičemž prsty, které je třeba použít ke stisku konkrétní klávesy (bliká), jsou vybarveny modře. V horní části okna je text, který budete opisovat. Jakmile stisknete první klávesu, začne se měřit čas i chybovost.

Vyhodnocení

Jakmile dokončíte opisování textu, zobrazí se okno s naměřenými výsledky a hodnocením. Zjištěnou rychlost úhozů a počet chyb můžete porovnat s limity pro danou lekci. Na jednotlivých kartách v tomto okně najdete detailní informace o vaší rychlosti psaní (např. zpoždění před stiskem jednotlivých kláves), nejčastější chybné znaky, rychlost a chybovost prstů a graf s průměrnou, okamžitou a limitní rychlostí psaní. Po stisku tlačítka OK se vrátíte zpět do programu.

Vyhodnocení si můžete zobrazit také kdykoli během opisování předlohy. Stačí stisknout klávesu F10 nebo myší zavolat funkci Vyhodnocení|Vyhodnocení. Potřebujete-li si dát během opisování přestávku, ale nechcete celou práci zahodit, stiskněte klávesu F5 a nastavte Pauzu. Pokud vás opisování přestane bavit, ukončete jej klávesou F3. V nabídce Opisování najdete funkce pro výběr jiných lekcí. Zajímavostí tohoto programu je možnost vyhodnotit vaše psaní u libovolné předlohy, kterou dodáte v podobě textového souboru.

Chyby neopravujte tím, že byste stiskli klávesu Backspace a chtěli napsat správný znak. Prostě je nechejte být a počkejte si na závěrečné hodnocení, ve kterém vám program oznámí dosažené výsledky.

Podobně jako u hry na klavír je vhodné, když s výukou psaní všemi deseti na klávesnici počítače začnou vaše děti v již útlém věku. Rozhodně je to lepší, než když budou pouze mačkat tlačítka na gamepadu. Specialisté na výuku psaní všemi deseti nabízejí program Zav – písmenkové hry. Ten pomůže procvičit schopnosti vašich dětí nenásilnou formou pomocí čtyř různých her.

Ohodnoťte tento článek!