NEC MultiSync 3090WQXi: profíkův sen

0

První seznámení, parametry

i když to bude znít pro věyšinu uživatelů hodně přitažené za vlasy, tak NEC MultiSync 3090WQXi s cenou kolem 60 000 Kč je panelem s velmi dobrým poměrem cena/výkon. To se ale vztahuje jen na kategorii 30″ panelů. Určitě řada z vás namítne, že 30″ panel od HP je možné dnes koupit za méně než polovinu, ale to rozhodně není panel, který by se mohl NECu rovnat. Jeho konkurenci tvoří dříve testovaný Samsung SyncMaster XL30 (cca 105 000 Kč) nebo EIZO FlexScan SX3031WH-BK (cca 81 000 Kč). První z nich nemá ale OSD nabídku, druhý pak má zase o 20 000 Kč vyšší cenu.

LCD panel nabízí dva videovstupy – plně digitální DVI-D a kombinovaný DVI-I. K oběma z nich dostanete příslušné kabely. Na zadní straně nohy stojany najdete klipy pro uchycení kabelů, které se navíc ukryjí pod plastovou krytku.

 Možnosti polohování, ovládací prvky

NEC dal do vínku tomuto velikánu skutečně povedený stojan, který i s takovým kolosem dovoluje nejkrkolomnější kousky. Panel můžete naklápět v rozmezí -5° až 30°, otáčet téměř libovolně kolem osy, zvedat v rozmezí téměř 20 cm a dokonce i otočit na výšku, což je u 30″ panelu dosti neobvyklé.

 

K ovládání slouží celkem osm tlačítek, jimiž lze přímo korigovat jas s kontrastem, zvolit vstup, nebo spustit automatickou kalibraci. Popisky u tlačítek nenajdete, ty se zobrazí přímo na monitoru. Nebudete tak mít problém s jejich luštěním za horších světelných podmínek. Tento systém již NEC u svých panelů používá s úspěchem delší dobu.

 

OSD nabídka, možnosti nastavení

Vlastní fotky OSD nabídky jsem si bohužel omylem před psaním recenze smazal a tak zde pro ilustraci použiji ty, které nafotili kolegové ze serveru Zive.sk. OSD nabídka má pro NEC typické rozložení i ovládání. První skupina se věnuje nastavení obrazu, včetně zapnutí dvou ECO režimů (sníží jas na 75 % a 50 %). Můžete zde také zapnout automatickou regulaci podsvícení podle okolních podmínek (čidlo najdete hned vedle tlačítka pro zapnutí panelu) nebo nastavit úroveň černé barvy.

V nastavení barev najdete celkem sedm předvoleb – 1, 2, 3, 5, Native, Programmable a sRGB. V základním nastavení můžete korigovat barvy v RGB režimu, při vstoupení do pokročilé nabídky se vám možnosti podstatně rošíří až na RGBCMY. U každého z programovatelných profilů (1, 2, 3, 5) můžete nastavit teplotu barev, vyváření bílé, odstín, sytost nebo posun.

V nabídce Tools můžete zapnout podporu HDCP nebo pomocí Uniformity snížit odchylky v barvách na obrazovce. Zapnutí této funkce se ale projeví snížením maximálního jasu.

Pokud vým tyto možnosti nestačí, můžete u tohoto (nebo i dalších LCD panelů NEC) vstoupit do pokrožilé nabídky, která by ale neznalým uživatelům měla být zapovězena. I z tohoto důvodu neuvádí NEC popis jejího vyvolání v tištěném manuálu, ale pouze v elektronické verzi na CD. Pokročilou OSD nabídku vyvoláte tak, že nejprve panel vypnete. Následně jej zapněte a současně s tlačítkem Power držte alespoň sekundu tlačítko Select. Poté stiskněte tlačítka Exit, vlevo, vpravo, nahoru a dolů.

V rozšířené OSD nabídce můžete panel nastavovat do nejměnších detailů, včetně změny jednotlivých přednastavených hodnot, které se zobrazí v základní nabídce. Velice podrobně zde můžete vyladit analogový vstup nebo urřit intenzitu jasu LED diody, případně změnit její barvu z modré na zelenou. Tato nabídka umožňuje také aktivaci zobrazení ve stupních šedi, nastavení složeného obrazu (zapojení několika monitorů do matice) nebo v plánovači zvolit, kdy se bude monitor zapínat, vypínat a na jakém vstupu.

 

Metodika testování

Před tím, než začnu jakýkoli panel testovat, tak na něm v ideálním případě alespoň den běžně pracuji. Tím se čerstvě vybalený panel alespoň částečně zahoří a ustálí. Pak následuje měření optickou sondou X-Rite eye one, kterou změřím barevné podání a jeho odchylky v továrním nastavení. To bývá u řady panelů doslova katastrofální. Pak následuje kalibrace obrazu optickou sondou na co nejlepší hodnoty blížící se teplotě barev 6500 K, gamma 2,2 a jasu 150 cd/m2.

Po kalibraci optickou sondou následuje zjišťování pozorovacích úhlů, barevného podání na testovacím obrazci a podání jasu s kontrastem. K těmto účelům používám speciální aplikaci, kterou jako svou diplomovou práci na VUT vytvořil můj dlouholetý kamarád Jirka Švec (díky Jirko).  Díky ní jsem schopen zjistit rozsah zobrazení jednotlivých barevných kanálů RGBCMYK, zejména v jejich kritických krajních rozsazích. To samé platí o podání jasu s kontrastem na stupních šedi.

Na barevném obrazci vidíte zastoupení jednotlivých barev RGBCMYK ve dvou řadách. Spodní pruh zobrazuje celé spektrum odstupňované po deseti krocích v rozmezí 0–255, horní pruh pak jemné detaily v rozmezích 0–25 a 230–254 pro každou barvu. Díky tomu jsem schopen s celkem velkou přesností určit, jaké barevné odstíny jednotlivých barev již panel není schopen ani po kalibraci zobrazit. Výsledkem jsou pak dva grafy, které zobrazují, od jaké hodnoty bylo možné na monitoru rozeznat odstupňování nejtmavších a nejsvětlejších jemných odstínů.

To samé platí pro testovací obrazec se stupni šedi. V horní polovině můžete vidět rozmezí 1–24 na černém pozadí (0), v dolní polovině pak světlé odstíny v rozmezí 231–254 na bílém pozadí (255). Na tomto obrazci se velmi pěkně pozorují např. problémy S-IPS panelů s nejtmavšími odstíny.

Se zkalibrovaným panelem se pak podívám, jak si poradí s barevnými přechody a případným ditheringem. Ten je nejvíc patrný v černo-bílém přechodu, kde je velmi často vidět alespoň jemné pruhování.

První obrazec (se střídavými černými a bílými obdélníky) je věnován měření stability kontrastu. Měřeny jsou vždy rozdíly na dvou stejných sousedních bodech (dvě dvojice), jejichž výsledky jsou pak zprůměrovány. Tím je eliminováno zhoršení výsledků vlivem nerovnoměrnosti podsvícení. Stabilitu kontrastu měrím celkem v jedenácti krocích – pro nastavení jasu od 0 % do 100 % po 10% skocích. Výsledkem je pak graf, který najdete v příslušné kapitole.

Následuje měření homogenity podsvícení, ke kterému si díky této aplikaci zobrazím libovolně hustou (v mém případě 10 × 6) síť, v níž probíhá měření. Jas je v tomto případě nastaven na 100%, aby bylo zamezeno kmitání obrazu na osciloskopu vlivem blikání podsvětlovacích trubic. Výsledky měření jsou pro lepší grafickou přehlednost převedeny do grafického obrazce s příslušnou legendou.

Při stejném nastavení pak probíhá i měření odezvy. Tomuto účelu je věnována také jedna záložka aplikace LCD Tester. Kromě standardního průběhu odezvy měřené v rozsahu 0–x mě zajímá i jak si panel poradí s odezvami pro běžný provoz podstatně typičtějšími a to 127–255 (šedá–bílá) a 75–180 (šedá–šedá, někdy označována jako GTG (gray-to-gray)). Tyto hodnoty jsou pro každý TN panel nejhorší, protože se krystal musí ustálit na dvou ne krajních hodnotách, při nichž není možné v takové míře použít OverDrive.

Za zapůjčení digitálního osciloskopu M526 děkujeme společnosti ETC.

Za zapůjčení optické sondy X-Rite eye-one display 2 děkujeme společnosti X-Rite.

Pozorovací úhly, rovnoměrnost podsvícení

Pozorovací úhly jsou jedním slovem vynikající. Technologie H-IPS nemá s výrazným tmavnutím obrazu žádné problémy.

Na jedničku dopadla také rovnoměrnost podsvícení. Na svém maximu neklesla pod 90 %, po kalibraci jeden roh ztmavnul na úroveň 87 %, což je stále ještě vynikající výsledek. Výrobcem udávaných 300 cd/m2 jsem skutečně s mírnou odchylkou naměřil.


Rovnoměrnost podsvícení při maximálním jasu


Rovnoměrnost podsvícení při jasu 150 cd/m2

Jas, stabilita kontrastu

Průběh jasu je velmi plynulý a nedochází k takovým skokům jako u Samsungu s LED podsvícením. Také minimální hodnota 50 cd/m2 je velmi dobrá.

Výborně dopadlo i měření stability kontrastu, kdy už od 10% jasu si panel drží stabilitu kontrastu nad 85 %.

Barevné podání a kalibrace obrazu

Barevný gamut je u tohoto panelu velmi dobrý a pokrývá v podstatě celé spektrum AdobeRGB. Silnou stránkou NECu jsou tradičně červené odstíny, kdy jde panel celkem výrazně za hranice AdobeRGB. Monitor podporuje vlastní hardwarovou kalibraci, kterou jsem vyzkoušel s naší sondou X-Rite eye-one display 2. Vše proběhlo bez problémů a výsledek po korekci interní LUT tabulky si můžete prohlédnout na druhém grafu. Nejlépe však dopadla tradiční softwarová kalibrace, jejíž výsledky reprezentuje třetí graf.


Tovární nastavení


Po instalaci ovladače a továrního profilu


Po kalibraci optickou sondou

Při sledování barevného obrazce se mi nepodařilo rozlišit pouze nejtmavší odstín černé barvy. jinak vše dopadlo opět na výbornou a panel se mohl směle měřit se Samsungem s LED podsvícením.

Rychlost odezvy a spotřeba

V základním nastavení má panel u černo-šedých přechodů odezvu do 25 ms, což není úplně špatné. V rychlých scénách sice docházelo k velmi jemnému rpzmazávání hran a rychlých objektů, nebylo to však nic zásadního. V pokročilé OSD nabídce navíc můžete aktivovat funkci Overdrive, která odezvu znatelně zrychlí. Její průměrná hodnota se pak pohybuje kolem 19 ms a je navíc podstatně vyrovnanější. Tuto odezvu ilustruje druhý graf.

Ani v jednom případě nedochází u NEC k nežádoucímu přepalování nebo podpalování požadované hodnoty pixelu. A to dokonce ani při aktivované funkci Ovedrive, jak ilustruje třetí snímek z osciloskopu.


Průběh odezvy 0-255-0, 1 dílek = 40 ms


Průběh odezvy 50-200-50 1 dílek = 40 ms


Průběh odezvy 50-200-50 s funkcí Overdrive, 1 dílek = 40 ms

Spotřeba je jedním z mála nedostatků, na které u tohoto monitoru narazíte. Se změnou jasu se téměž nemění a její minimum začíná na 97 W, což není zrovna málo.

Závěrečné hodnocení

NEC MultiSync 3090WQXi představuje panel, kterému není téměř co vytknout. Kdybych chtěl být hnidopich, zdůraznil bych zde, že obsahuje jenom dva vstupy (DVI-I a DVI-D), nebo že má vyšší spotřebu. Protože ale hnidopich nejsem, tak zde radši uvedu jeho nesporné přednosti, mezi které patří velmi rovnoměrné podsvícení, široký barevný gamut jdoucí za hranice prostoru Adobe RGB, bohaté možnosti nastavení (dva stupně OSD nabídky) nebo propracované ovládání. V porovnání s konkurencí nevychází NEC ani příliš draze – z profesionálních 30″ panelů je v podstatě nejlevnější.

Ze všech těchto důvodů se uděluji panelu NEC MultiSync 3090WQXi ocenění We want it!

Plusy a mínusy

+ barevný gamut
+ možnosti nastavení
+ propracované ovládání
+ možnosti polohování
+ rychlost odezvy
+ rovnoměrné podsvícení

– pouze dva vstupy
– vyšší spotřeba

Za zapůjčení LCD panelu NEC MultiSync 3090WQXi děkujeme společnosti NEC.

Kompletní galerie

NEC MultiSync 3090WQXi: profíkův sen

Ohodnoťte tento článek!