Nových domén bude maximálně 1359. Nejvíce jich chce Google a Amazon

0

Po dlouhých diskuzích se zdá, že schválení nových doménových jmen (tzv. new gTLD) se opět přiblížilo k okamžiku, kdy současných cca. 300 domén nejvyšší úrovně se může rychle rozrůst o dalších až několik set nových „sourozenců“. Díky staženým žádostem je však již nyní jasné, že nových domén nebude více než 1 359.

Krokem, který přiblížil uvedení nových domén do praxe, je jednak schválení „Dohody o nových generických jménech“ (New gTLD agreement) a jednak pokračující schvalování jednotlivých žádostí, které 3. července 2013 dosáhlo magického čísla 1 000 a rychle se blíží ke konci. Schválení žádosti (resp. status IE Complete) však automaticky neznamená, že daný subjekt doménu získá, neboť v rámci schválených žádostí stále existují případy, kdy se o danou doménu, např. .app, .book uchází několik zájemců.

Nové gTLD
Nové gTLD

V rámci „New gTLD agreement“ je věnována pozornost především ochraně práv z průmyslového vlastnictví, kdy se předpokládá zejm. zřízení tzv. „clearing-house“ pomocí kterého budou moci vlastníci ochranných známek uplatit svá práva a vytvořit jakýsi si „black-list“ doménových jmen zapovězených pro další registraci. Vedle ochranných známek se dokument věnuje i bezpečnosti, kdy mezi podmínky pro nové provozovatele by mělo patřit povinné např. povinné zavedení DNSSEC.

Kdo uspěl?

Mezi první schválené domény patřilo 107 gTLD v národních znacích, tzv. IDN, uspěly i mnohé firmy. Z 1 012 schválených žádostí jsem vybral 120 dle mého názoru nejzajímavějších, ať již proto, že patří známé firmě nebo proto, že se mají dle mého názoru šanci uchytit.

Vedle tohoto seznamu stojí zmínit rovněž města jako Berlín, Budapešť, Helsinky, Melbourne, Moskva, New York či Paříž, kteří se budou moci pochlubit svoji vlastní doménou nejvyšší úrovně, např. .NYC.

 

V souvislosti s tisícovkou schválených žádostí si stojí za to připomenout, že v loňském roce se do boje o nová doménová jména přihlásilo 1 155 žadatelů, kteří podali celkem 1 930 žádostí ucházejících se o 1 409 gTLD. Mezi největší firemní žadatele pak logicky patřily firmy, které na Internetu vyrostly – Google žádal o 101 domén, Amazon o 76 domén, zatímco např. L’Oréal „pouze“ o 14 domén. Zde stojí za pozornost, že produktovou doménu .LANCOME si tato kosmetická firma spolu např. s .HAIR ponechala a žádost zde na rozdíl od .GARNIER či .MAYBELLINE nestáhla.

Kdo stáhl žádosti o své domény?

V rámci hodnocení procesu zavádění nových gTLD se rovněž zajímavé se podívat na to, že některé subjekty postupně své žádosti z nejrůznějších důvodů stáhly. Celkem bylo staženo 93 žádostí. Zajímavé je, že více než polovina žádostí se týkala domén, o které se ucházel pouze jeden zájemce – např. šesti domén L’Oréal či tří domén General Motors, který se vedle .GMC zajímal o .CHEVROLET a .CADILLAC.

TIP: Google chce zaplavit internet 101 novými doménami, Apple jednou

Za celkem 50 staženými žádostmi lze hledat spíše vystřízlivění z doménového opojení. U zbylých 43 stažených žádostí lze hledat taktiku a snahu vyhnout se případným zdlouhavým sporům, kdy ve 14 případech stažení žádosti pomohlo k tomu, že o doménu se uchází pouze jeden zájemce. V souvislosti s konflikty si stojí za to připomenout, že potencionální konflikt byl zaznamenán u 751 žádostí (tj. 39 %).

Původně článek vyšel na blog.nic.cz s licencí CC BY-SA.

Ohodnoťte tento článek!