NSA už nebude sledovat Američany, kdo komu volá. Odteď bude potřebovat soudní příkaz

0

Hned po 11. září schválil kabinet prezidenta Bushe legislativu USA Patriot Act, neboli Zákon o sjednocování a posilování Ameriky poskytováním vhodných pomůcek potřebných pro stíhání a bránění terorismu. V boji proti terorismu sáhly úřady do svobod běžných občanů. I těch, kteří nic špatného neudělali.

Bush při podpisu USA Patriot Act
Bush při podpisu USA Patriot Act (foto: Wikipedia)

Národní bezpečnostní službě například zaručoval neomezený přístup k telefonním metadatům. NSA věděla, kdo komu volá, odkud, jak dlouho apod. Samotný obsah telefonátu neměla (oficiálně) k dispozici, ale i na základě těchto metadat mohla analyzovat a předpovídat možná rizika.

 

Od neděle už to neplatí. Úřady se k metadatům dostanou jen na soudní příkaz, navíc sledování začne až poté. V Evropě vzniklo obdobné nařízení o data retention po teroristických útocích v Londýně z roku 2005. Operátoři od té doby mají povinnost tato metadata uchovávat po dobu šesti měsíců. Orgány se k němu ale rovněž dostanou pouze na základě soudního příkazu. Díky data retention však mohou zločince sledovat i do minulosti

Ukládané údaje

Zdroj: Wikipedia

Pevná telefonní síť

 • telefonní číslo volajícího
 • telefonní číslo volaného
 • telefonní čísla účastnící se konferenčního hovoru
 • identifikátor telefonní karty
 • datum a a čas zahájení hovoru
 • délka hovoru
 • typ telefonní služby (hlasová služba, schránka, videohovor, přesměrování, SMS)
 • stav komunikace
 • doplňující údaje
 • jméno, příjmení a adresa zákazníka

Mobilní telefonní síť

 • telefonní číslo volajícího
 • telefonní číslo volaného
 • identifikátor IMSI
 • telefonní čísla účastnící se konferenčního hovoru
 • datum a čas
 • délka hovoru
 • označení BTS, přes kterou hovor začal
 • označení BTS, kde hovor skončil
 • identifikátor přístroje (IMEI)
 • typ telefonní služby (hlasová služba, schránka, videohovor, přesměrování, SMS, MMS)
 • doplňující údaje
 • jméno, příjmení a adresa zákazníka

Internet

 • typ připojení
 • telefonní číslo nebo označení uživatele
 • identifikátor uživatelského účtu
 • MAC adresa
 • datum a čas zahájení a ukončení připojení
 • označení přístupového bodu u bezdrátového připojení
 • IP adresa a číslo portu
 • jméno, příjmení a adresa zákazníka

Zdroj: Reuters

Ohodnoťte tento článek!