Office 2007 musíte zažít

0

Další verze – XP a 2003 – přinesly spíše kosmetické změny a novinky, kvůli kterým nebylo třeba upgradovat. Offi ce 2007 jsou ale skutečně převratem, přinášejí nejen výraznou změnu vzhledu, ale řadu nových funkcí a vylepšení.

Na první pohled viditelnou změnou je styl ovládání základních aplikací Office 2007. Doposud používané složité nabídky jsou tytam, základním prvkem se stává Ribbon, česky tzv. Pás karet. Většina uživatelů bude mít s tímto stylem ovládání zpočátku potíž, po chvíli tápání však dezorientace mizí a Pás karet jednoznačně vede ruce, ulehčuje práci a šetří čas.

Textový procesor Word

Novinkou u aplikace Word (ale také Excel a PowerPoint) je změna souborového formátu. Ačkoli je stále možné pracovat se starým DOC souborem, implicitně nastaveným je nový (a lepší) XML formát. Přípony jsou doplněny o „x“, tedy DOCX apod.

Aplikace Office již také standardně pracují s formátem PDF. Zde si ale dovolím jednu drobnou poznámku: v průběhu vylepšování programu se mění i formát DOCX, resp. XLSX. Pokud máte starou betu 2 před technickým updatem (lze najít na DVD z minulého vydání), nově vytvořené soubory neotevřete. Je to zkrátka daň za používání nehotového produktu.

Nově vyvinutý Pás karet obsahuje na sedmi kartách veškeré staré, ale i nově upravené funkce. Je tedy jedinou vstupní branou ke změnám, editaci a nastavení buď dokumentu, nebo celé aplikace. Jednotlivé karty logicky sdružují funkce, které se týkají činností, které jsou si v základu podobné. Toto řešení je pohodlnější než staré klasické nabídky, máte vše daleko blíže po ruce. Jednotlivé pásy karet jsme popsali v Extra příloze v minulém vydání.

Karta Home obsahuje všechny nástroje, které se týkají nastavení písem, šablon, odstavců, vyhledávání textu a jeho nahrazování. Každá z karet má několik skupin, které je možné pomocí malé šipky (vždy u skupiny vpravo dole) rozvinout. Pro představu: Karta Home obsahuje pět skupin (Clipboard – práce se schránkou, Font – nastavení písma, Paragraph – práce s odstavci, Styles – styly nadpisů a úrovní textu, Editing – vyhledávání a pokročilé nahrazování textu).

Karty aplikace Word

Pás karet Wordu tedy obsahuje sedm karet. Další v řadě po kartě Home je karta Insert, která nese nástroje pro úpravu vzhledu stránky, práci s tabulkami, vkládání ilustrační grafi ky, fotografií, grafů a vývojových diagramů, dále nástroje pro práci s hypertextovými odkazy, nastavení záhlaví, zápatí a číslování stran v dokumentu a další.

Karta Page Layout nabízí nástroje pro vyladění vzhledu celé stránky a dokumentu. Dříve těžko přístupná volba pro změnu orientace listu papíru se z menu přesunula sem – je tak dostupná na dvě kliknutí myši. Stejně tak lze z této stránky pohodlně určit rozměry listu, nastavit okraje, počet sloupců, rozdělování slov, odsazení textů od kraje a mezery mezi odstavci. Karta References vám nabídne užitečné funkce vhodné pro psaní dlouhých textů. Jedná se o práci s odkazy, citacemi, poznámkami pod čarou, obsah a rejstřík.

Mailings obsahuje nástroje pro hromadnou korespondenci, tedy vytváření více verzí jednoho dokumentu (například dopis s více adresáty). Dále se na této kartě nastavují volby pro tisk obálek a adresních štítků.

Předposlední karta Review obsahuje nástroje pro fi nalizaci dokumentu – kontrolu pravopisu, slovník synonym a překladový slovník. Z této záložky lze také do dokumentu vkládat štítky – komentáře, sledovat změny v dokumentu, procházet je a samozřejmě je schvalovat či odmítat. Karta obsahuje také nástroje pro porovnání dvou dokumentů a ochranu dokumentu.

Nástroji v poslední kartě View lze určit rozvržení dokumentu, zobrazení pravítka, náhledů, detailně nastavit přiblížení (Zoom) a zapnout zobrazování více oken. V této kartě je umístěn také nástroj pro práci s makry.

Novinkou, patrnou pro uživatele na první pohled, je také jiná základní sada fontů, která byla vytvořena speciálně pro Offi ce 2007 a Windows Vista. Uživatelé tak nyní standardně nepíší fontem Times New Roman jako doposud, ale zcela novým fontem Calibri. Ten se svým autorům docela povedl a řada uživatelů, kteří novou verzi Office testovali, si jej velice rychle oblíbili. Novým fontem je také tzv. Cambria, která se po standardní instalaci používá pro nadpisy.

Zobrazení obou fontů lze samozřejmě změnit a nespokojený uživatel se snadno může vrátit k osvědčeným písmům Times New Roman a Arial. Výhodou nových fontů je však také to, že jsou optimalizovány pro technologii vyhlazování písma. Ta je v nových Office 2007 standardně zapnuta a je pravda, že dlouhé psaní při zapnutí této technologie je pro oči šetrnější.

Tabulkový procesor Excel

Výraznými změnami prošel také tabulkový procesor Excel 2007. Ten je nyní, podobně jako aplikace Word, založen na Pásech karet. Jejich počet zůstal stejný (7), nezměnily se dokonce názvy ani prvních třech (Home, Insert, Page Layout), i když jejich obsah je samozřejmě uzpůsoben jinému typu programu.

Na kartě Home vedle voleb pro nastavení písma nalezneme funkce pro zarovnání textu v buňce. Text lze zarovnávat jak vertikálně, tak také horizontálně. Tato možnost byla dříve přístupná pouze z menu a její přesun na lépe dostupné místo je vnímán jednoznačně pozitivně. Z nabídek na kartě Home lze dále nastavit typ buňky, vytvořit tabulky a tzv. Conditional Formatting. Všechny tyto funkce (stejně jako volby pro nastavení písma) jsou vybaveny funkcí pro rychlý náhled.

Po označení buněk, ze kterých chcete vytvořit hezkou tabulku, klepnete myší na ikonku nástroje pro vytvoření tabulky – zobrazí se několik desítek barevných variant, jak by tabulka mohla vypadat. Přejížděním myší (není potřeba klikat) se tabulka ve stránce mění podle toho, jaký vzor je aktuálně pod kurzorem.

Prezentační program Powerpoint

Aplikace Powerpoint není v domácnostech využívána právě nejčastěji, ale právě jí nové možnosti, zejména funkce rychlého náhledu, prospěly snad nejvíc. Díky předpřipraveným stylům je možné vytvářet efektní prezentace ještě rychleji, než tomu bylo doposud. Podobně jako Word a Excel, je i Powerpoint aplikace, jejíž rozhraní je nyní založeno na Pásu karet.

Těšíme se

Jednou z velkých deviz Office 2007 je právě možnost vybírat z předpřipravených vzorů a stylů – ať už se jedná o tabulky nebo text. Uživatel tak může snadněji vytvořit líbivé dokumenty. Pokud ale sází na vlastní vkus, má možnost stále plně ovlivňovat výsledný vzhled dokumentu.

Přestože Pás karet může na první pohled působit jako „jen přeskupené ikonky“, není tomu tak. Po prvním sžití se s novým ovládáním zjistíte, že je velmi intuitivní a jen těžko byste si zvykali na staré rozhraní z Offi ce 2003 a starších verzí. Důležité je, že nové rozhraní zpřístupňuje volby, které byly dříve schovány hluboko ve struktuře menu. Nyní jsou dostupné na dvě kliknutí myší.

Vedle již zmíněných aplikací využívá Pás karet také databázový nástroj Access 2007. Naopak uživatelské rozhraní v Outlooku zůstalo u starého konceptu. To je pochopitelné, protože funkcí v tomto programu není tolik, aby použití Pásu karet přineslo kýžený efekt.

Přes výrazné použití grafiky v novém ovládacím rozhraní zůstávají aplikace až překvapivě skromné, co se týká systémových nároků. Aplikace Word s prázdným dokumentem zabere v paměti zhruba 22 MB.

Ohodnoťte tento článek!