Operátoři na poslední chvíli spouštějí LTE v pásmu 2600 MHz. Už jim hrozil postih

0

V aukci kmitočtů, která se uskutečnila na podzim 2013, operátoři vydražili část pásma 2600 MHz. Každý z nich získal příděl 2 × 20 MHz s tím, že se zavázala, že do dvou let od nabytí kmitočtů musí začít síť komerčně využívat. Při nesplnění by jim od ČTÚ hrozil postih.

Do srpna 2016 musí operátoři pokrýt alespoň 30 menších okresů

Pásmo bylo vydraženo již v listopadu 2013, ale k zaplacení a nabytí právní moci přídělů došlo na začátku dalšího roku. U T-Mobilu se tak stalo 24. února 2014, u O2 26. února a u Vodafonu 27. února. Tento týden končí dvouletá lhůta a operátoři musí síť v pásmu 2600 MHz spustit alespoň na jednom vysílači. Zeptali jsme se jich, jak s budováním pokračují.

Operátoři nezahálejí

T-Mobile:Pásmo 2 600 MHz využíváme od 15. února na pěti vysílačích v Praze – Petrovicích, což zákazníkům v této městské části přinese již brzy technologii LTE-Advanced. Na frekvenci 2 600 MHz dále plánujeme pokrývat pohraničí, a to hlavně z důvodu koordinace se sousedními státy, počítáme ale také s rozšiřováním pokrytí o další oblasti ČR kvůli zvyšování kapacity sítě LTE.

O2: „Podle výsledků aukce jsme povinni spustit vysílání LTE na frekvenci 2600 MHz v průběhu února. Jsme si toho vědomi, v únoru tedy zahájíme vysílání na této frekvenci na několika základnových stanicích na území hlavního města.

Vodafone: „LTE v pásmu 2600 MHz spustíme v souladu s podmínkami aukce kmitočtů.

K čemu 2600 MHz?

Toto pásmo má ze všech u nás používaných pro LTE nejkratší dosah sítě, hodí se jen pro pokrývání hustě osídlených měst. Nikde nebude sloužit jako jediná síť, ale pomůže zvýšit celkovou kapacitu sítě, kde doplní pásma 800, 1800 nebo 2100 MHz.

Sloužit také bude pro LTE-A, což je nová generace LTE, jež dokáže spojit více pásem dohromady, a zvýšit tak rychlost. S přídělem 2 × 20 MHz lze postavit síť s teoretickou rychlostí až 150/50 Mb/s (LTE kategorie 4). Při spojení s pásmem 1800 MHz mohou operátoři poskytovat rychlosti až 300/50 Mb/s (LTE kategorie 6). Pokud by přidali ještě třetí pásmo 800 nebo 2100 MHz, kde mají jen šířku 2 × 10 MHz), rychlost by to ještě zvýšilo na 375/50 Mb/s (LTE kategorie 9).

Ohodnoťte tento článek!