Operátorů ještě může vzniknout několik. ČTÚ chce pro LTE uvolnit další pásma

0

30 megabitů pro každého

Vláda chce naplnit strategii Digitální Česko, která mj. říká, že do roku 2020 by měli mít všichni obyvatelé přístup k internetu s rychlostí 30 Mb/s a polovina domácností i 100 Mb/s. Toho chce dosáhnout výstavbou nových pevných i bezdrátových sítí.

Výnosy z nedávné aukce volných kmitočtů by ČTÚ a ministerstvo průmyslu a obchodu rády investovaly do nových optických linek. ČTÚ má navíc na skladě zatím neprodané kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz v ceně minimálně 600 milionů korun. Úřad už stačil zmonitorovat stav českého broadbandu, aby zjistil, kde jsou rychlé sítě potřeba nejdříve.

Česká mapa broadbandu
Česká mapa broadbandu

Z analýzy vyplývá, že na 82 % území (bílá barva) Česka neexistuje žádný operátor, který by nabízel rychlost alespoň 30 Mb/s. Na 15 % území (šedá barva) jej nabízí alespoň jeden subjekt, na zbylých 3 % (černá barva) je konečně i konkurence – rychlý internet tam nabízí více firem.

Nová aukce za 630 milionů

V červnu ČTÚ navrhl nové podmínky aukce, ve které chce prodat celkem šest frekvenčních bloků, na kterých by se dala vystavět nová síť LTE. V pásmu 1800 MHz má úřad ještě frekvence o šířce 2 × 15,8 MHz, v pásmu 2600 MHz pak drží ještě párové frekvence o šířce 2 × 10 MHz a nepárový blok 1 × 50 MHz.

V čem se liší párové (duplex) a nepárové (simplex) frekvence? Kvůli obousměrné komunikaci, tedy pro downlink i uplink, je třeba signál rozdělit na dvě části. A to se děje buď frekvenčním dělením (FDD), takže u zakoupené části 2 × 10 MHz by jedněch 10 MHz sloužilo pro uplink a dalších 10 MHz pro downlink. Druhý systém využívá časového dělení (TDD), takže u zakoupené části 1 × 50 MHz bude celá 50MHz šířka využívána pro oba směry, ale uplink a downlink se budou střídat v pravidelných intervalech.

Tabulka maximálních teoretických rychlostí LTE při různých šířkách pásma

Kategorie 2 × 3 MHz 2 × 5 MHz 2 × 10 MHz 2 × 15 MHz 2 × 20 MHz
LTE cat. 2 22,5/7,5 Mb/s 37,5/12,5 Mb/s 50/25 Mb/s 50/25 Mb/s 50/25 Mb/s
LTE cat. 3 22,5/7,5 Mb/s 37,5/12,5 Mb/s 75/25 Mb/s 100/37,5 Mb/s 100/50 Mb/s
LTE cat. 4 22,5/7,5 Mb/s 37,5/12,5 Mb/s 75/25 Mb/s 112,5/37,5 Mb/s 150/50 Mb/s

Je třeba říci, že u moderních sítí v Evropě naprosto převažuje frekvenční dělení (FDD). TDD frekvence u nás fungovaly v pásmu 2100 MHz, celá trojka operátorů zde měla své příděly, ale jen T-Mobile je skutečně využíval. Tzv. síť UMTS TDD, kterou provozoval od roku 2005 do 2012 pod obchodním názvem Internet 4G.

Budeme-li předpokládat, že operátoři využijí frekvencí z aukce ke „spotřebitelskému“ LTE, tak nejvíce půjdou právě po párových FDD. Ostatně nepárové frekvence se posledně vůbec nevydražily, tak je teď ČTÚ nabízí o něco levněji. V předchozí aukci se prodávalo zvlášť 9 bloků o šířce 5 MHz po 30 milionech (celkem 270 milionů korun), teď je k dispozici jeden souvislý blok 50 MHz za 216 milionů.

Podle Wikipedie je ve světě v provozu něco přes 40 sítí LTE TDD. Dvě třetiny z nich je z Asie nebo Středního Východu. To je problém i z hlediska podpory koncových zařízení. Ta sice podobné sítě podporují, ale jen ve zvláštních verzích pro konkrétní regiony. Evropský nebo americký iPhone 5C/5S se k LTE TDD na frekvenci 2600 MHz nepřipojí, zatímco čínský, korejský nebo indický ano. V našich podmínkách tak LTE TDD má smysl třeba pro datovou síť za využití USB modemů pro počítače.

Více o aukci a jejích podmínkách najdete v našem starším článku. ČTÚ počítá, že aukci vyhlásí nejpozději v 1. pololetí 2015.

ČTÚ mluví o budoucnosti

Český telekomunikační úřad se vypořádal s připomínkami ke Strategii správy rádiového spektra a o jejím osudu teď bude rozhodovat vláda. Úřad navrhl kroky, které by měly dostat úroveň českého internetu na(d) vytyčené cíle. Rozebereme si proto, co by to znamenalo z hlediska rozvoje mobilních sítí.

400 MHz

V pásmu 410 a 450 MHz dnes fungují CDMA sítě od Air Telecomu (U:fon) a O2. Výhodou je velmi dobré pokrytí (nižší frekvence mají delší dosah), problémem jsou ale slibované rychlosti do 3 Mb/s, tj. desetkrát nižších, než je potřeba pro strategii Digitální Česko. Pokud firmy přestanou mít zájem tyto sítě provozovat, ČTÚ navrhuje, že by se daly používat pro nepersonální komunikaci různých zařízení (M2M) nebo pro komunikaci záchranných a bezpečnostních složek.

700 MHz

Frekvence 694 až 790 MHz jsou dnes vyčleněny pro televizní vysílání, ČTÚ ale navrhuje část pásma použít i pro mobilní komunikační sítě, jako tomu je v Severní a Jižní Americe. V Evropě ještě nedošlo k harmonizaci pásma pro netelevizní vysílání. O regulatorních a technických podmínkách rozhodne Mezinárodní telekomunikační unie na Světové radiokomunikační konferenci v roce 2015 (WRC-15).

800 MHz

V tomto pásmu už O2, T-Mobile a Vodafone staví sítě LTE.

900 MHz

V daném pásmu dnes fungují všechny tuzemské sítě GSM. Je ale technologicky neutrální, proto spousta evropských zemí vyčlenila část těchto frekvencí pro stavbu 3G sítí, s nimiž dosáhnout mnohem lepšího pokrytí než u v Česku používaného pásma 2100 MHz. Vodafone navíc u nás spustil na frekvenci 900 MHz LTE. Vymezil mu ale pouze pásmo široké 2 × 3 MHz, což v praxi znamená maximální rychlosti 22,5/7,5 Mb/s.

Problém pásma 900 MHz je v jeho rozdrobenosti, hezky to ilustruje tabulka z gsmweb.cz. ČTÚ logicky navrhuje refarming, tedy přeuspořádání frekvencí tak, aby každý operátor dostal souvislý úsek frekvencí, a tím mohl síti přidělit širší pásmo vhodné pro rychlejší LTE.

Rozdrobené pásmo 900 MHz

V pásmu je 124 kanálů, z toho 47 jich drží T-Mobile (růžový), 46 je od O2 (modrý), 31 od Vodafonu (červený), 19 kanálů mají České dráhy (šedé) a jeden kanál je volný (bílý). Refarming by se nedotkl Českých drah, ale ostatní by konečně mohli vytvořit souvislé úseky a využití by našel i ten jeden volný kanál.

1400 MHz

Tzv. pásmo L využívají pozemní a družicová rozhlasová vysílání, běží v něm také digitální rádio T-DAB. O možném využití pro mobilní sítě rozhodně příští rok konference WRC-15)

1800 MHz

V tomto pásmu už tři hlavní operátoři rovněž staví LTE. ČTÚ má v nabídce frekvence o šířce 2 × 15,8 MHz rozdělené do čtyř bloků. Část frekvencí určitě koupí O2 a kvůli tomu bude třeba rovněž provést refarming, neboť hned za současnými frekvenčními příděly O2 je nalepen T-Mobile. O2 by nezískalo souvislý úsek.

2000 MHz

Zde před lety T-Mobile provozoval síť Internet 4G, která s 4G nebo LTE neměla nic společného. V roce 2012 ji ukončil. Příští rok by měla Evropská komise získat vypracovaný návrh, co se s tímto pásmem dá ještě dělat. Možné jsou M2M služby nebo komunikace pasažérů na palubách letadel.

 

2100 MHz

Operátoři si toto pásmo rozebrali pro své 3G (WCDMA) sítě.

2300 MHz

V pásmu fungují telemetrické a reportážní spoje. V Evropě se jedná o možném vyčlenění části pásma pro mobilní sítě.

2600 MHz

Část frekvencí si operátoři rozebrali v poslední aukci, část jich ještě ČTÚ drží. Lze na nich vybudovat LTE-FDD i LTE-TDD sítě. Nikdo se ale do nich moc nehrne, protože se s takto vysokou frekvencí špatně pokrývá. Hodí se hlavně do hustě zalidněných měst.

3500 a 3700 MHz

Dnes se tato pásma používají pro pevné přístupové sítě. Na konferenci WRC-15 se rozhodne, zdali je používat i pro mobilní sítě. V Belgii, Británii nebo Španělsku už na frekvenci 3500 MHz několik LTE sítí funguje.

Zdroj: ČTÚ

Ohodnoťte tento článek!