Organizujte si okna. Lépe než doteď

0

Winsplit Revolution: škatule hejbejte se

Aplikace Winsplit Revolution nabízí pro rychlé umisťování oken do jedné z devíti základních pozic (tedy čtyři strany obrazovky + čtyři rohy + střed) přehledné okénko, které kromě rychlého umístění okna disponuje vlastností „always-on-top“ (tj. je stále připnuté nad všechna ostatní), takže jej máte vždy po ruce.

Parametry všech devíti umístění, tj. X a Y souřadnice a šířka a výška okna, se navíc dají celkem pohodlně přednastavit v agendě Nastavení rozložení a různých variant můžete ke každému směru přidat hned několik – přepínáte pak mezi nimi opakovaným kliknutím na tlačítko požadovaného směru.

A ruce se nehnou z klávesnice

Hlavním želízkem v ohni programu Winsplit Revolution je bezesporu možnost používání klávesových zkratek. Pro umisťování oken do libovolných pozic na obrazovce odpovídají kombinace kláves vždy dvojici Ctrl + Alt a pak číslici na numerické klávesnici, která intuitivně odpovídá směru umístění. Tedy např. pro umístění do pravého horního rohu je to kombinace Ctrl + Alt + 9.

Kromě posouvání oken na příslušné souřadnice a změny jejich velikostí umí zkratky ve Winsplit Revolution ještě několik dalších šikovných operací. Stiskem kláves Ctrl + Alt + F vyvoláte dvě naposledy otevřená okna a pomocí samostatného ovládacího panelu aplikace nastavíte jejich poměr velikostí a zda mají být umístěna horizontálně nebo vertikálně.

Pozor na kombinaci Ctrl + Alt + C, ta vám zavře všechna spuštěná okna. Ctrl + Alt + M zase všechna okna poskládá vedle sebe a udělá nich mozaiku. Pro práci s jedním oknem využijete Ctrl + Alt + Page down/ Page up, čímž okno minimalizujete, resp. maximalizujete. Všechny klávesové zkratky si můžete upravit pro vlastní potřeby v nastavení Hotkeys settings v kontextové nabídce programu – tu vyvoláte stiskem pravého tlačítka na ikoně aplikace v system tray v pravém dolním rohu obrazovky.

Zajímavou funkcí je tzv. Drag ‘n’ go – ta umožňuje stisknout klávesy Ctrl + Alt při klasickém tažení okna za horní lištu a tím vyvolat schématické rozdělení obrazovky na devět polí, z nichž do jednoho můžete okno umístit a ono si tak přizpůsobí souřadnice přesného umístění a velikost.

Za zmínku ještě stojí, že aplikace Winsplit Revolution disponuje plnou českou podporou. Stáhnout aplikaci můžete zde.

Window Manager

K instalaci aplikace Window Manager je nejdříve zapotřebí zkontrolovat, zda váš počítač disponuje platformou .NET 4 (resp. instalátor si tuto skutečnost ověří sám). Pokud instalátor zjistí, že se v systému platforma .NET nenachází, nasměruje vás na stránky Microsoft, ze kterých můžete produkt stáhnout. Jednou z možností instalace .NET je například tento odkaz.

Windows Manager je v jádru velice jednoduchý a umožňuje přesně to, čím se chlubí – totiž jednoduchou manipulaci s okny. Rozhraní Window Manageru vyvoláte dvojím způsobem – buď prostřednictvím ikony v system tray v pravém dolním rohu obrazovky nebo klávesovou zkratkou, kterou si můžete nastavit v Options aplikace (defaultně je kombinace kláves nastavena na Ctrl + ú)

S každým oknem můžete pomocí Window Managera provádět v zásadě tři věci: Move to centre umístí aktivní okno do středu obrazovky, Snap vám zobrazí mřížku, v níž si vyberete umístění okna (defaultně je obrazovka rozdělena na čtyři čtverce), a do třetice můžete zvolit vlastní umístění okna, které máte již předem připraveno v Options.

Hlavní arzenál programu odkryjete až návštěvou již zmíněné nabídky Options. Do ní se dostanete kliknutím na odkaz Tools v nabídce programu a následnou volbou Options.

Nabídka Options vám umožní nastavit dělení obrazovky do tabulky tak, že nastavíte přesný počet řádků a sloupců. Určit můžete i kombinace kláves, při jejichž stisknutí se provede funkce Snap nebo se zobrazí hlavní nabídka aplikace.

Zásadní je ovšem tabulka Quick Sizes, do níž si můžete přednastavit libovolné množství nadefinovaných souřadnic a rozměrů oken. Vlastní umístění si pak pojmenujete a při další návštěvě hlavní nabídky programu je najdete umístěny pod volbou Move to centre, odkud je můžete kliknutím vyvolat.

Stáhnout program Window Manager můžete zde.

Organizujte si okna. Lépe než doteď

Ohodnoťte tento článek!