Organizujte si okna. Lépe než doteď

0

Winsplit Revolution: škatule hejbejte se

Aplikace Winsplit Revolution nabízí pro rychlé umisťování oken do jedné z devíti základních pozic (tedy čtyři strany obrazovky + čtyři rohy + střed) přehledné okénko, které kromě rychlého umístění okna disponuje vlastností „always-on-top“ (tj. je stále připnuté nad všechna ostatní), takže jej máte vždy po ruce.

Parametry všech devíti umístění, tj. X a Y souřadnice a šířka a výška okna, se navíc dají celkem pohodlně přednastavit v agendě Nastavení rozložení a různých variant můžete ke každému směru přidat hned několik – přepínáte pak mezi nimi opakovaným kliknutím na tlačítko požadovaného směru.

A ruce se nehnou z klávesnice

Hlavním želízkem v ohni programu Winsplit Revolution je bezesporu možnost používání klávesových zkratek. Pro umisťování oken do libovolných pozic na obrazovce odpovídají kombinace kláves vždy dvojici Ctrl + Alt a pak číslici na numerické klávesnici, která intuitivně odpovídá směru umístění. Tedy např. pro umístění do pravého horního rohu je to kombinace Ctrl + Alt + 9.

Kromě posouvání oken na příslušné souřadnice a změny jejich velikostí umí zkratky ve Winsplit Revolution ještě několik dalších šikovných operací. Stiskem kláves Ctrl + Alt + F vyvoláte dvě naposledy otevřená okna a pomocí samostatného ovládacího panelu aplikace nastavíte jejich poměr velikostí a zda mají být umístěna horizontálně nebo vertikálně.

Pozor na kombinaci Ctrl + Alt + C, ta vám zavře všechna spuštěná okna. Ctrl + Alt + M zase všechna okna poskládá vedle sebe a udělá nich mozaiku. Pro práci s jedním oknem využijete Ctrl + Alt + Page down/ Page up, čímž okno minimalizujete, resp. maximalizujete. Všechny klávesové zkratky si můžete upravit pro vlastní potřeby v nastavení Hotkeys settings v kontextové nabídce programu – tu vyvoláte stiskem pravého tlačítka na ikoně aplikace v system tray v pravém dolním rohu obrazovky.

Zajímavou funkcí je tzv. Drag ‘n’ go – ta umožňuje stisknout klávesy Ctrl + Alt při klasickém tažení okna za horní lištu a tím vyvolat schématické rozdělení obrazovky na devět polí, z nichž do jednoho můžete okno umístit a ono si tak přizpůsobí souřadnice přesného umístění a velikost.

Za zmínku ještě stojí, že aplikace Winsplit Revolution disponuje plnou českou podporou. Stáhnout aplikaci můžete zde.

Window Manager

K instalaci aplikace Window Manager je nejdříve zapotřebí zkontrolovat, zda váš počítač disponuje platformou .NET 4 (resp. instalátor si tuto skutečnost ověří sám). Pokud instalátor zjistí, že se v systému platforma .NET nenachází, nasměruje vás na stránky Microsoft, ze kterých můžete produkt stáhnout. Jednou z možností instalace .NET je například tento odkaz.

Windows Manager je v jádru velice jednoduchý a umožňuje přesně to, čím se chlubí – totiž jednoduchou manipulaci s okny. Rozhraní Window Manageru vyvoláte dvojím způsobem – buď prostřednictvím ikony v system tray v pravém dolním rohu obrazovky nebo klávesovou zkratkou, kterou si můžete nastavit v Options aplikace (defaultně je kombinace kláves nastavena na Ctrl + ú)

S každým oknem můžete pomocí Window Managera provádět v zásadě tři věci: Move to centre umístí aktivní okno do středu obrazovky, Snap vám zobrazí mřížku, v níž si vyberete umístění okna (defaultně je obrazovka rozdělena na čtyři čtverce), a do třetice můžete zvolit vlastní umístění okna, které máte již předem připraveno v Options.

Hlavní arzenál programu odkryjete až návštěvou již zmíněné nabídky Options. Do ní se dostanete kliknutím na odkaz Tools v nabídce programu a následnou volbou Options.

Nabídka Options vám umožní nastavit dělení obrazovky do tabulky tak, že nastavíte přesný počet řádků a sloupců. Určit můžete i kombinace kláves, při jejichž stisknutí se provede funkce Snap nebo se zobrazí hlavní nabídka aplikace.

Zásadní je ovšem tabulka Quick Sizes, do níž si můžete přednastavit libovolné množství nadefinovaných souřadnic a rozměrů oken. Vlastní umístění si pak pojmenujete a při další návštěvě hlavní nabídky programu je najdete umístěny pod volbou Move to centre, odkud je můžete kliknutím vyvolat.

Stáhnout program Window Manager můžete zde.

Ohodnoťte tento článek!