P-Apps: noste své oblíbené programy na flash disku

0

Co je přenosná aplikace?

Přenosná aplikace je program, včetně všech knihoven a podpůrných souborů, sbalený do jednoho balíčku. Tento balíček lze spustit a použít kdekoli bez nutnosti instalace aplikace. Takto upravený program můžete například spouštět z paměťové karty nebo USB flash disku.

Možností využití je více – například pokud chcete přejít na novější verzi Windows, pravděpodobně narazíte na aplikaci, která pod ní nebude fungovat. Jestliže takový program převedete přenosnou verzi, velmi pravděpodobně ho budete moci i nadále používat, a nemusíte čekat na aktualizaci od výrobce.

Dalším pozitivem je fakt, že přenosné aplikace běží odděleně od operačního systému. Balíček má své vlastní registry a systém souborů (zjednodušeně řečeno běží ve vlastním virtualizovaném systému). Díky této izolaci můžete bez problémů paralelně používat různé verze stejného software. Takové programy neovlivní hostitelský systém, čímž je zajištěna bezpečnost a integrita. Je tak možné bez rizika používat i nedůvěryhodné nebo nekompatibilní aplikace.

Co budete potřebovat?

Pro vytvoření přenosné verze jsme použili software P-Apps. Podmínky pro to, abyste mohli P-Apps provozovat, jsou pouze dvě:

Nejprve na stránce Portable-App.com přejdete do sekce Downloads, kde zadáte název firmy a svou e-mailovou adresu. Na uvedený e-mail vám následně přijde odkaz, přes který stáhnete soubor P-Apps V1.0.exe.

Po stažení souboru, který má 4,3 MB, můžete aplikaci rovnou spustit. Není tedy nutná žádná instalace, ani zástupce programu nenajdete v nabídce Start.

Vytváříme přenosnou verzi

Převést na přenosnou verzi můžete pouze aplikace, které nejsou aktuálně nainstalované. P-Apps totiž funguje tak, že sleduje stav před a po instalaci, a na základě zjištěných rozdílů vytvoří příslušný balíček.

Nejprve si tedy stáhněte aplikaci, kterou budete chtít převést na „portable“ verzi. My jsme si pro účely testování stáhli webový prohlížeč Firefox 9.0. Následně spusťte P-Apps V1.0.exe.

Po spuštění se vás ujme průvodce, který v prvním kroku nabídne provedení skenu registrů a souborového systému. Před odklepnutím PreScan je doporučeno ukončit všechny běžící programy, které by mohly zapisovat na disk či do registrů, čímž by mohlo dojít k ovlivnění výsledku skenu.

Skenování může trvat několik minut – čím více souborů máte na disku, tím déle potrvá. P-Apps si během něj zjistí veškeré potřebné informace o tom, jak systém vypadal před instalací programu.

Po dokončení procesu budete pokračovat tlačítkem Next.

Následuje výzva k minimalizaci průvodce P-Apps a zahájení instalace programu, který chcete převést na přenosnou verzi. Instalaci provedete běžným způsobem, s tím rozdílem, že se na konci vrátíte do aplikace P-Apps.

My jsme si tedy nainstalovali Firefox a po jeho prvním spuštění jsme se vrátili do P-Apps, kde jsme pokračovali stiskem tlačítka Next.

P-Apps provede druhý sken systému a porovná rozdíly mezi stavem před a po instalaci.

Po dokončení budete opět informováni, a budete pokračovat tlačítkem Next.

Následně budete požádáni o označení souboru, kterým se spouští nově nainstalovaná aplikace. P-Apps přitom nabídne všechny spustitelné soubory, jež se na disku objevily mezi prvním a druhým skenováním, a byly tedy, s největší pravděpodobností, vytvořeny v průběhu instalace. V našem případě jsme označili firefox.exe a pokračovali jsme tlačítkem Next.

Dostáváme se k předposlednímu kroku, ve kterém je nutné zvolit, jaká práva bude mít aplikace vůči hostitelskému systému. V nabídce jsou tři možnosti:

  • Low Secured – přenosná verze může ukládat data a soubory na pevný disk počítače do skutečných složek, s výjimkou systémových.
  • Medium Secured – přenosná verze může ukládat data a soubory na pevný disk počítače, ale pouze do složky přihlášeného uživatele. Všechny ostatní požadavky na zápis budou předány virtuálnímu systému, v němž aplikace poběží.
  • High Secured – vytvořená přenosná verze nebude vytvářet na disku žádné soubory ani provádět změny v registrech. Veškeré požadavky tohoto typu budou zpracovány virtuálním systémem.

Pokud by přenosná aplikace nefungovala podle vašich představ, můžete ji zkusit vytvořit znovu a právě v tomto kroku nastavit vyšší stupeň oprávnění. Nejčastějším problémem je pád aplikace právě v důsledku toho, že nemůže zapisovat na disk. V takovém případě doporučujeme zvýšit oprávnění vůči hostitelskému systému.

Protože Firefox je z našeho pohledu důvěryhodnou aplikaci, zvolili jsme nejméně přísný režim Low Secured a pokračovali jsme stiskem Next.

Tím jsme P-Apps poskytli všechny informace k vytvoření přenosné verze.

V posledním kroku zvolíte cestu, kam bude vytvořená aplikace uložena. Pro snadnější výběr použijte tlačítko Browse a celý proces dokončete stisknutím Finish.

Během několika okamžiků bude vytvořen soubor .exe, který můžete zkopírovat například na flash disk a používat bez nutnosti instalace.

Ohodnoťte tento článek!