PeaZip archivátor: zabalit a rozbalit jako když „lusk“ne

0

I když Windows 7 vytvoření komprimovaného archivu umožňují (kontextová nabídka souboru/adresáře > položka Odeslat | Komprimovaná složka), kvůli absenci jakéhokoliv nastavení se s touto jednoduchou variantou nejspíš nespokojíte. A nezoufejte, kvalitní věci dnes mohou být i zadarmo.

Kontextové menu všechno vyřeší

PeaZip můžete stáhnout zde, v 64 bitové verzi, případně ve verzi portable (archiv se spustitelným souborem – bez nutnosti instalace) je k dispozici na autorských stránkách aplikace. Protože se jedná o ryze opensourceový projekt, vývojáři pochopitelně nezapomněli ani na distribuce pro Linux.

Během instalace máte možnost zvolit cestu s defaultně nastavenými vlastnostmi, které by měly být optimalizovány pro běžné použití (standard installation) nebo cestu větší variability (custom installation). Budete-li důvěřovat spíše vlastnímu úsudku, můžete ovlivnit míru integrace PeaZipu do systému. Konkrétně tedy položky, které budou přidány do kontextového menu a umožní tak rychlé vytvoření archivu bez nutnosti otevírání celé aplikace.

Obohatit o nové položky můžete i funkci Odeslat (rovněž v kontextovém menu). Přidat můžete funkce pro zabalení do formátů ZIP a 7Z, vytvoření samorozbalovacího archivu (self-extracting archive), sloučení nebo zašifrování souborů a další. Na závěr instalace určíte ještě typy souborů, s nimiž bude PaeZip asociován – pro čtení i zápis (read/write) jsou podporovány: 7Z, ARC/WRC, BZ2, GZ, PAQ, QUAD/BAL, TAR a ZIP, řada dalších formátů je pak připravena pro čtení (read only) – mimo jiné jsou to např. RAR, JAR, ISO…

Průvodce integrací systému máte možnost spustit i kdykoliv později: na panelu nabídek v hlavním okně vyberte Options > Settings a vlevo dole klikněte na odkaz System integration

Asociací PeaZipu s požadovanými formáty docílíte toho, že se při otevírání relevantního datového typu automaticky spustí souborový manager archivátoru. Ten poskytuje základní přehled o struktuře a obsahu datových úložišť (podobně jako Průzkumník) a s pomocí nástrojů na nástrojové liště a v kontextové nabídce s nimi umožňuje provádět nejrůznější operace – od klasické komprese/dekomprese přes konverzi mezi formáty a šifrování až po otestování integrity.

Bezpečnost a integrita

Aplikace si zakládá na bezpečnosti a integritě dat (zkratka PEA ve skutečnosti nemá nic společného s hráškem, ale s hesly Pack Encrypt Authentication – což volně přeloženo znamená Zabal, Šifruj a Autentizuj). Využívá tzv. dvoufaktorové autentizace, což je autentizace, při níž se musí příjemce zprávy/archivu ověřit dvěma různými klíči. Klasicky využívaným klíčem je heslo, PeaZip k němu přidává ještě soubor s klíčem (Keyfile). Jistota, že se k zabalenému souboru nedostane nepovolaná osoba, roste tedy úměrně s obtížností zjištění obou klíčů. K šifrování je využit 256 bitový AES.

Integritu, tedy fakt, že datový obsah před zabalením bude totožný s datovým obsahem po zabalení a opětovném rozbalení (a nedojde k poškození archivu), zajišťují kontrolní součty i silné hashovaní funkce. Test integrity včetně výpisu obsahu a informací o kompresi můžete kdykoliv sami provést kliknutím na tlačítko Test na nástrojové liště.

V případě poškození archivu je PeaZip schopen jej na základě testů integrity a záznamových logů i opravit (platí pro archivy ve formátu ARC).

Srovnání a trocha statistiky

Ve srovnání s jinými archivátory, zejména s hojně používaným (rovněž opensourceovým) 7-Zipem, si PeaZip nevede špatně. Kladné body mu přidává jak možnost opravy poškozených archivů, tak dvouúrovňová autentizace. Má přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní, které s výhodou využijí všichni zastánci starého dobrého Průzkumníka.

7-Zip oproti tomu disponuje účelnějším designem s menším počtem funkcí, které ovšem ve většině případů plně dostačují. Integrace do kontextového menu je stejně tak přehledná. Díky menší komplexitě svých funkcí 7-Zip méně zatěžuje procesor a výpočetní zdroje (markantní hlavně u pomalejších počítačů, jinak není třeba příliš řešit). Díky tomu, že se tento archivátor na „trhu“ (i když vzhledem k otevřenosti kódu nejde o opravdový trh) pohybuje o něco déle – již od roku 1999 (zatímco PeaZip až od roku 2006), jeho fanouškovská základna je o něco širší. O tom svědčí i např. široké zastoupení lokalizací (včetně češtiny).

Běžně používané formáty jsou podporovány oběma aplikacemi, stejně tak jako klasické funkce archivovacích programů. Pro běžného uživatele je tedy spíše otázka vlastního vkusu, pro kterou z nabízených možností se rozhodne.

PeaZip archivátor: zabalit a rozbalit jako když „lusk“ne

Ohodnoťte tento článek!