Pětina lidí s Androidem vůbec nevyužívá mobilní data. Jablíčkáře mají operátoři raději

0

O2 nám dalo nahlédnout do svých statistik, jak uživatelé smartphonů využívají možnosti mobilní sítě a jak se liší typický uživatel Androidu a iPhonu. Těch prvních je osmkrát více. Android používá 42 % zákazníků O2, iPhone pak 5 %.

Zajímavé je složení věkových skupin. Polovina iPhonistů má nanejvýš 30 let, čtvrtina je ve věku 19 až 25 let. U Androidu takové rozdíl nenajdeme. Také u něj jsou nejpočetnější skupinou lidé ve věku 19 až 25 let, ale ti tvoří jen 18 % uživatelské základny. Téměř 10% podíl přitom má skupina 61 až 70 let. Je početnější než mladí do 18 let.

 

Demografické rozdělení obou platforem se dost liší, nejinak je tomu u geografického členění. Zastoupení Androidů v jednotlivých krajích nevykazuje tak velké extrémy. Zato čtvrtinu iPhonů najdeme v Praze.

Telefony s Androidem jsou rovnoměrněji rozdělené mezi různé věkové skupiny a pokrývají několik cenových hladin, takže logicky u více lidí plní i roli „hloupých“ telefonů. Tomu napovídá fakt, že 18 % majitelů Androidu nevyužívá mobilní data, u iPhonů je takových jen 5 %. Průměrná spotřeba dat na uživatele je u Androidu 470 MB, u iPhonu 1,1 GB.

iPhonisté ale telefony využívají obecně více a operátoři z nich mají vyšší příjmy. Průměrně provolají 270 minut měsíčně (Android 254 minut), napíšou 161 SMS (Android 135) a za rok stráví 12 dní v roamingu (Android 7).

Android vs. iOS

O2 srovnal Android a iOS
O2 srovnalo Android a iOS

Zdroj: O2

Pětina lidí s Androidem vůbec nevyužívá mobilní data. Jablíčkáře mají operátoři raději
Ohodnoťte tento článek!