Plánování úloh: samostatnost pro vaše PC

0

Plánovač úloh systému Windows 7

Otevřete ovládací panel Plánovač úloh tak, že klepnete na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba, na položku Nástroje pro správu a nakonec na položku Plánovač úloh.‌ Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

V pravém sloupci Akce vyberte buď Vytvořit základní úlohu (pakliže upřednostňujete práci s průvodcem) nebo Vytvořit úlohu (chcete-li pracovat s komplexnějším nastavením úlohy).

Pomocí průvodce vytvoříte naplánovanou úlohu v několika rychlých krocích. Zadáte název a popis vytvářené akce, vyberete aktivační událost, tj. událost, která ovlivní spuštění požadované akce (buď časový interval nebo nějaká událost v systému, např. spuštění počítače) a konečně nastavíte samotnou naplánovanou aktivitu, tj. nastavíte, co se má provést, nastanou-li vámi určené podmínky. Jednoduchým příkladem může být spuštění konkrétní aplikace automaticky po spuštění počítače.

Chcete-li vytvořit komplexnější událost, zvolte možnost vytvořit úlohu. Takto vytvořené naplánované úlohy mohou reagovat na celou řadu různých spouštěcích mechanismů a samy spouštět více událostí.

Tip: Automatické vypnutí počítače nastavíte jednoduše tak, že jako typ naplánované aktivity vyberete Akce a do pole Program či skript zadáte příkaz shutdown. Do pole Přidat argumenty pak přidáte argument /s pro vypnutí, případně /l pro odhlášení uživatele nebo /r pro vynucený restart.

Shutdown Timer

Pakliže se nespokojíte se základní variantou plánování úloh, kterou nabízí Windows, můžete bezpochyby sáhnout po jiných plánovačích, jejichž funkčnost a grafická podoba vám třeba sednou lépe. Jedním ze zajímavých volně dostupných plánovačů je Shutdown Timer – jeho 32 bitovou verzi stáhnete zde, 64 bitovou pak zde.

Funkcionalita aplikace Shutdown Timer je rozdělena do dvou základních sekcí: jednak je to nastavení plánované aktivity, druhak nastavení podmínky, při níž má k aktivitě dojít. Naplánovanou aktivitu můžete vybrat z rozevírací nabídky vedle tlačítka Activate. K dispozici jsou standardní úkony jako vypnutí počítače, restart nebo přechod do spánkového režimu, ale i např. spuštění konkrétního programu nebo otevření webové stránky.

Podmínky, za kterých se má zvolená akce provést, můžete vybírat celkem ze čtyř kategorií: časovače, parametry procesoru a paměti, parametry sítě a chod specifických procesů.

Časovače (Time & Date) vám umožní klasické naplánování úlohy v danou hodinu, resp. den. V agendě Parametry procesoru a paměti (CPU & Memory) můžete ovlivnit naplánované aktivity na základě procentuelního vytížení procesoru, dosažené teploty procesoru nebo využité operační paměti (v jednotkách MB).

V parametrech sítě (Networking) máte možnost nastavit jako kritéria hranice pro download, resp. upload jednotlivých síťových připojení vašeho počítače (počítáno v kilobitech za sekundu).

Pomocí volby příznaků running/not running k vybranému procesu (agenda Processes) můžete pozdržet časovač o potřebný počet minut v případě, že daný proces je, resp. není v chodu.

Naplánovanou úlohu se všemi požadovanými nastaveními uvedete do chodu stisknutím tlačítka Activate.

SmartPower: váš počítač naučíte i vstávat

Další z řady plánovacích aplikací, SmartPower, skutečně váš počítač naučí nejen kdy má chodit spát, ale i kdy má vstávat. Stáhnout program můžete zde.

SmartPower oproti Shutdown Timeru neovlivní toliko chod jiných aplikací, ale v power managementu, neboli správě napájení, se vyzná znamenitě. Jeho velké plus, které již bylo zmíněno, spočívá v tom, že naplánujete jak dobu vypnutí, tak i dobu zapnutí počítače (resp. dobu přechodu do stavu hibernace, pro úplné vypnutí mód wake up nefunguje).

Práce s programem SmartPower spočívá tedy v tom, že nastavíte, po kterou dobu a jaké dny v týdnu má být váš počítač zapnutý. Uvedení do stavu vypnutí (Shutdown), hibernace (Hibernate), nebo spánku (Suspend) při tom můžete podmínit stavem datového toku v síti, využitím procesoru nebo chodem jiných aplikací.

Tip: Fronta úkolů může obsahovat i více položek (přidáte kliknutím na  tlačítko Add). Snadno tak např. nastavíte, aby se počítač probral z hibernace v sedm ráno, na oběd se zase „zmrazil“, o hodinu později opět probral a večer zase „zmrazil“.

Plánování úloh: samostatnost pro vaše PC

Ohodnoťte tento článek!