Pokročilá nastavení hesel ve Windows 7

0

Heslo představuje základní formu bezpečnostní autentizace, která je využívána pro řízení přístupu k určitému zdroji, a tedy i k uživatelskému účtu v operačním systému. Pokud si ve Windows 7 založíte nový účet, nemusí mít standardně nastavené heslo, které by ho chránilo.

Heslo vytvoříte tak, že přejdete na Start | Ovládací panely | Uživatelské účty a zabezpečení rodiny | Uživatelské účty. Tady klepněte na odkaz Spravovat jiný účet a v dalším okně pak na ikonku příslušného účtu. Poté zvolte příkaz Vytvořit heslo a zadejte požadované heslo.

Nutnost pravidelné změny hesla

Pokud chcete všem uživatelům daného počítače přikázat, aby si hesla v pravidelných intervalech obměňovali, můžete k tomu využít administrátorský modul Místní zásady zabezpečení. Pro jeho spuštění stiskněte kombinaci Win+R, do políčka zadejte řetězec secpol.msc a klepněte na tlačítko OK.

Pozor: Nástroj Místní zásady a zabezpečení se nachází pouze v edicích Professional, Enterprise a Ultimate.

V levé části přejděte na Zásady účtů | Zásady hesla. Vpravo pak klepněte pravým tlačítkem na položku Maximální stáří hesla a z místní nabídky zvolte Vlastnosti. Zadejte počet dnů, po jejichž uplynutí bude uživatel požádán o změnu hesla.

Požadavky na silné heslo

Na stejném místě můžete také určit další parametry, které musí každé heslo splňovat. Jde především o následující:

  • Heslo musí splňovat požadavky na složitost – toto nastavení určuje, že heslo musí vyhovovat určitým minimálním požadavkům, které zabraňují jeho snadnému odhadnutí. Jejich výčet získáte ve Vlastnostech dané položky na záložce Vysvětlit.
  • Minimální délka hesla – umožňuje nastavit minimální délku voleného hesla.
  • Ukládat hesla pomocí reverzibilního šifrování – méně bezpečná forma ukládání hesel zajišťující kompatibilitu s jinými počítači (dnes už se prakticky nepoužívá).
  • Vynutit použití historie hesel – toto nastavení nedovolí uživateli zvolit heslo, které již bylo v minulosti použito.

Blokování účtu při zadání chybného hesla

Jako správce počítače můžete také nastavit, kolikrát může uživatel chybně zadat heslo, než bude jeho účet zablokován. V modulu Místní zásady zabezpečení přejděte na Zásady účtů | Zásady uzamčení účtů a v pravé části poklepáním nebo pomocí pravého tlačítka otevřete Vlastnosti položky Prahová hodnota pro uzamčení účtu. Otevře se okno, ve kterém můžete nastavit počet možných chybných zadání.

Pokročilá nastavení hesel ve Windows 7

Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů