Pokročilá nastavení hesel ve Windows 7

0

Heslo představuje základní formu bezpečnostní autentizace, která je využívána pro řízení přístupu k určitému zdroji, a tedy i k uživatelskému účtu v operačním systému. Pokud si ve Windows 7 založíte nový účet, nemusí mít standardně nastavené heslo, které by ho chránilo.

Heslo vytvoříte tak, že přejdete na Start | Ovládací panely | Uživatelské účty a zabezpečení rodiny | Uživatelské účty. Tady klepněte na odkaz Spravovat jiný účet a v dalším okně pak na ikonku příslušného účtu. Poté zvolte příkaz Vytvořit heslo a zadejte požadované heslo.

Nutnost pravidelné změny hesla

Pokud chcete všem uživatelům daného počítače přikázat, aby si hesla v pravidelných intervalech obměňovali, můžete k tomu využít administrátorský modul Místní zásady zabezpečení. Pro jeho spuštění stiskněte kombinaci Win+R, do políčka zadejte řetězec secpol.msc a klepněte na tlačítko OK.

Pozor: Nástroj Místní zásady a zabezpečení se nachází pouze v edicích Professional, Enterprise a Ultimate.

V levé části přejděte na Zásady účtů | Zásady hesla. Vpravo pak klepněte pravým tlačítkem na položku Maximální stáří hesla a z místní nabídky zvolte Vlastnosti. Zadejte počet dnů, po jejichž uplynutí bude uživatel požádán o změnu hesla.

Požadavky na silné heslo

Na stejném místě můžete také určit další parametry, které musí každé heslo splňovat. Jde především o následující:

  • Heslo musí splňovat požadavky na složitost – toto nastavení určuje, že heslo musí vyhovovat určitým minimálním požadavkům, které zabraňují jeho snadnému odhadnutí. Jejich výčet získáte ve Vlastnostech dané položky na záložce Vysvětlit.
  • Minimální délka hesla – umožňuje nastavit minimální délku voleného hesla.
  • Ukládat hesla pomocí reverzibilního šifrování – méně bezpečná forma ukládání hesel zajišťující kompatibilitu s jinými počítači (dnes už se prakticky nepoužívá).
  • Vynutit použití historie hesel – toto nastavení nedovolí uživateli zvolit heslo, které již bylo v minulosti použito.

Blokování účtu při zadání chybného hesla

Jako správce počítače můžete také nastavit, kolikrát může uživatel chybně zadat heslo, než bude jeho účet zablokován. V modulu Místní zásady zabezpečení přejděte na Zásady účtů | Zásady uzamčení účtů a v pravé části poklepáním nebo pomocí pravého tlačítka otevřete Vlastnosti položky Prahová hodnota pro uzamčení účtu. Otevře se okno, ve kterém můžete nastavit počet možných chybných zadání.

Ohodnoťte tento článek!