Povolán jeden ročník záložníků do zbraně [Mobilisace 1938]

0

Sobota, 17. září 1938. Konrad Henlein vyzývá k založení polovojenského sboru – Sudetendeutsche Freikorps (SdFK). Generál Ludvík Krejčí se obrací na prezidenta Beneše se žádostí o okamžité povolání dvou ročníků zálohy. Tento požadavek je odmítnut, přestože zpravodajská služba dodala hodnověrné informace o stahování německých divizí k hranicím ČSR. Za této situace podává náčelník hlavního štábu armádní generál Krejčí demisi na svoji funkci. Tuto demisi prezident nepřijímá a vláda nakonec souhlasí s povoláním jednoho ročníku do zbraně, k čemuž dochází v 16:30 vyhlášením hesla „Tatry“. Britská vláda přijímá zásadu revize průběhu československých hranic.

Ohodnoťte tento článek!