PPF nejde do aukce volných kmitočtů. Telefónica žaluje podmínky ČTÚ

0

Telefónica podala k Městskému soudu v Praze žalobu na ČTÚ kvůli nezákonnému zásahu od aukce volných kmitočtů. Úřad chtěl zvýšit konkurenční prostředí na trhu mobilních komunikací, ale dle operátora „neposkytl jakékoliv zdůvodnění, neprovedl předchozí analýzu relevantního trhu a nepodrobil nově vyhlášená pravidla aukce testu proporcionality“. Aukce se nicméně zúčastní stejně jako T-Mobile. Vodafone teprve rozhodnutí zveřejní.

Firmě se nelíbí především tři diskriminační body:

  • Vyhrazení zvláštního spektra pro nováčky v pásmu 800 a 1800 MHz.
  • Závazek stávajících operátorů poskytovat nováčkům národní roaming.
  • Požadavek velkoobchodní nabídky u dražených frekvencí.

Tip: ČTÚ nepolevil. Čtvrtého operátora stále chce a v aukci mu udělal cestu

Dnes je poslední den, kdy mohou zájemci o kmitočty podat přihlášku. Společnost PPF sdělila ČTK, že se tentokrát aukce nezúčastní. Kellnerova PPF přitom byla největším kandidátem na to stát se čtvrtým operátorem v síti GSM. PPF dle všeho reaguje na podmínku ČTÚ, která zakazuje fúzi operátorů za účelem posílení tržního podílu. Už dlouho se totiž mluví, že má PPF zájem o koupi některého českého operátora. Skupina navíc prodala společnost PPF Mobile Services, jež měla síťového operátora vybudovat.

 

Tisková zpráva Telefóniky

(bez redakčních úprav)

Společnost Telefónica Czech Republic podala k Městskému soudu v Praze žalobu proti nezákonnému zásahu. Žaloba nemíří proti celé aukci. Míří proti těm diskriminačním a nezákonným ustanovením podmínek aukce na kmitočty v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz, která pravidla deformují. Tento krok nijak neovlivní záměr společnosti Telefónica zúčastnit se aukce.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) hodlá zavádět celou řadu diskriminačních a protiprávních opatření. Odůvodněním má být posílení konkurenčního prostředí na českém trhu telekomunikací.K nezákonným opatřením ale úřad neposkytl jakékoliv zdůvodnění, neprovedl předchozí analýzu relevantního trhu a nepodrobil nově vyhlášená pravidla aukce testu proporcionality. Podobný přístup vedl například v Maďarsku ke zpětnému zrušení výsledků obdobné aukce, neboť Nejvyšší soud dospěl k závěru, že vyhrazení spektra pro nový subjekt bylo protiprávní. Spektrum v nejlukrativnějším pásmu 800 MHz není exkluzivně vyhrazeno ani v sousedním Slovensku.

Orgány veřejné moci totiž mají povinnost řádně zdůvodnit a doložit, že přijatá omezující či diskriminující opatření sledují legitimní cíl, jsou způsobilá k jeho dosažení, nepřekračují meze toho, co je nezbytné k dosažení daného cíle a že zároveň neexistují méně omezující alternativy. To ale regulátor neučinil.

Vzhledem k tomu, že regulátor telekomunikačního trhu nepřihlédl před samotným spuštěním aukce k aktuálnímu vývoji na trhu mobilních komunikací a ignoroval závažné výhrady společnosti Telefónica Czech Republic, bylo nutné obrátit se na příslušný soud, aby zákonnost napadaných ustanovení posoudil.

V souvislosti s vyhlášenými pravidly aukce se společnost Telefónica Czech Republic ohrazuje zejména proti:

Nepovolené státní podpoře v podobě vyhrazení bloků spektra novému uchazeči o vstup na český telekomunikační trh

– Český telekomunikační úřad navíc nepodrobil pravidlo vyhrazení části spektra testu proporcionality, což mu ukládá zákon, pokud stanovuje diskriminační a omezující opatření.

– Předchozí vývoj aukce prokázal, že jakékoliv preferenční opatření není k vytvoření výhodnějších podmínek pro vstup nového operátora nezbytné, neboť na českém trhu existuje minimálně jeden subjekt, který je bez státní podpory schopen vstoupit na trh jako plnohodnotný konkurent stávajících operátorů.

Nepřípustnému zásahu do práv stávajících operátorů uložením závazku národního roamingu ve prospěch nového žadatele o přidělení frekvencí

– Povinnost národního roamingu je jedním z nejsilnějších nástrojů ex ante regulace. Uložení podobné povinnosti musí předcházet provedení podrobné analýzy relevantního trhu a určení subjektu s významnou tržní silou. Ty však nebyly ze strany ČTÚ dokončeny. Přesto ČTÚ ukládá národní roaming všem stávajícím operátorům zajímajícím se o účast ve výběrovém řízení.

– ČTÚ překročil pravomoci vymezené Zákonem o elektronických komunikacích. Mimo jakákoli zákonná pravidla se pokouší měnit existující pravomocné frekvenční příděly, opět jednostranně ve prospěch jiného soukromého subjektu. Zmíněné podmínky se mohou vztahovat výhradně ke kmitočtům, které jsou předmětem výběrového řízení.

Diskriminačnímu narušení hospodářské soutěže uložením závazku velkoobchodní nabídky

– Povinnost převzetí závazku velkoobchodní nabídky musí dle Zákona o elektronické komunikaci předcházet provedení podrobné analýzy podmínek konkurence na relevantním trhu a určení subjektu s významnou tržní silou. Tyto však nebyly ze strany ČTÚ dokončeny. Přesto úřad do Pravidel bez jakéhokoli odůvodnění zařadil tuto povinnost, navíc po dobu 12 let ode dne přidělení rádiových kmitočtů na výzvu zájemce.

– Podmínka je o to neobhajitelnější, když na trhu mobilních služeb v současné době dochází k mimořádnému rozvoji služeb tzv. virtuálních mobilních operátorů, kteří své služby nabízejí za využití frekvencí stávajících operátorů, aniž ČTÚ učinil jakýkoli vrchnostenský zásah.

Tisková zpráva PPF

Skupina PPF oznamuje, že nepodala přihlášku do aukce na mobilní frekvence, které jsou v ČR vyhrazeny pro vznik nového mobilního operátora. Důvodem je skutečnost, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve vyhlášených podmínkách aukce stanovil bezprecedentní podmínku, která fakticky znemožňuje novým subjektům vstup na tuzemský telekomunikační trh.

Součástí podmínek aukce jsou totiž ustanovení, která v souhrnu znamenají, že po celou dobu přídělu vydražených frekvencí (15 let) se nový operátor nesmí “spojit” s kterýmkoliv z dalších účastníků aukce. To ovšem v praxi znamená, že po celých patnáct let je regulátorem předem zakázána jakákoli fúze nového operátora s kterýmkoli ze stávajících operátorů. Protože telekomunikační trh se v důsledku převratných technologických změn dramaticky mění, je takovýto patnáctiletý závazek věcně i ekonomicky nesmyslný.

Toto v Evropě bezprecedentní omezení ze strany ČTÚ nebylo součástí podmínek aukce, které prošly veřejnou konzultací, a nebyla tudíž šance se k němu dříve vyjádřit. Objevilo se zcela nečekaně až ve finálním znění podmínek aukce. Jak PPF uvedla ve své tiskové zprávě ze dne 9. dubna 2013, podmínkou její účasti v aukci bylo, že “zůstane zachována reálná možnost skutečně vybudovat IV. operátora”. Tato podmínka bohužel nebyla ze strany ČTÚ naplněna. PPF proto v minulých dnech prodala společnost PPF Mobile Services a.s. jejímu dosavadnímu řediteli Tomáši Budníkovi a aukce na mobilní frekvence se nezúčastní.

Ohodnoťte tento článek!