Hlavní navigace

HP zveřejňuje seznam svých dodavatelů z oblasti metalurgie

16. 4. 2013
Zdroj: Redakce
Společnost HP představila seznam 195 metalurgických společností, které jsou součástí jejího dodavatelského řetězce.
Komerční sdělení
16. 4. 2013

Sdílet

HP je první IT společností, která zveřejnila seznam metalurgických firem ve svém dodavatelském řetězci a prošla nezávislým auditem procesu identifikace jednotlivých dodavatelů metalurgických materiálů. Tento krok jasně ukazuje vedoucí úlohu HP v úsilí dosáhnout zcela bezkonfliktního dodavatelského řetězce. HP v rámci této iniciativy podněcuje dodavatele, aby získali certifikát bezkonfliktního dodavatele metalurgických materiálů (conflict-free smelter, CFS) a vybízí celé průmyslové odvětví, aby více využívalo bezkonfliktních dodavatelů a zpracovatelů metalurgických materiálů.

Po více než deset let byla těžba nerostných surovin využívaných k výrobě tantalu, cínu, tungstenu a zlata (tzv. konfliktní suroviny, 3TG) v Demokratické republice Kongo (Democratic Republic of Congo, DRC) spojena s financováním ozbrojených skupin vedoucích v této zemi civilní válku. Tyto kovy jsou široce využívané v mnoha průmyslových odvětvích a patří k běžným součástem spotřební elektroniky.

HP hrálo vedoucí roli v mezinárodním úsilí za dosažení bezkonfliktní těžby zdrojů v Demokratické republice Kongo a pomohlo vytvořit společnou pracovní skupinu v rámci koalice Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC) a iniciativy Global e-Sustainability Initiative (GeSI). Tato pracovní skupina následně zahájila program certifikace bezkonfliktních dodavatelů metalurgických materiálů (CFS Program).

„Přistoupili jsme k této problematice se stejnou rázností jako k ostatním komplexním provozním otázkám a dosáhli jsme vynikajícího výsledku,“ řekl Tony Prophet, senior viceprezident pro celosvětové provozy dodavatelského řetězce v divizi HP PPS. „Jsme rozhodnuti spolupracovat se všemi články našeho dodavatelského řetězce i s nevládními a průmyslovými organizacemi na zajištění zodpovědného přístupu k získávání zdrojů v rámci DRC a dosažení bezkonfliktního dodavatelského řetězce.“

Součástí úsilí, které HP vynakládá na hledání řešení v DRC a sousedních zemích, je aktivní spolupráce s nevládními, průmyslovými i vládními organizacemi, včetně projektu Enough, Ministerstva zahraničí USA a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

„HP svým postojem ke konfliktním surovinám v uplynulých čtyřech letech jasně dokazovalo svoji vedoucí pozici v oblasti budování bezkonfliktního dodavatelského řetězce. Zveřejnění seznamu svých dodavatelů hutních materiálů představuje další významný krok správným směrem, protože vytváří tlak na dodavatele, aby si nechali provést audit ověřující jejich neúčast v konfliktech,“ uvedl Sasha Lezhnev, vedoucí politický analytik projektu Enough. „Ještě před několika lety se společnosti obávaly své seznamy dodavatelů hutních materiálů zveřejňovat, nicméně tato nová úroveň transparentnosti může pomoct zajistit, aby pořizované spotřební zboží nemělo žádný podíl na afrických konfliktech.“

HP se zavázalo poskytovat zvýšenou úroveň transparentnosti dodavatelského řetězce svým zákazníkům a dalším externím subjektům. V roce 2008 se HP stalo první IT společností, která začala zveřejňovat jména organizací z první úrovně dodavatelského řetězce, což zahrnovalo názvy přibližně 95 % všech HP dodavatelů. Dnes navíc – kromě seznamu metalurgických firem –zveřejňuje HP i adresy svých továren a typy produktů dodavatelů, kteří provádějí finální montáž výrobků HP.

Tyto iniciativy jsou součástí rozsáhlejšího programu zodpovědnosti dodavatelského řetězce HP (Supply Chain Social and Environmental Responsibility) a jasně ukazují vedoucí pozici HP při řízení svého dodavatelského řetězce v souladu s nejvyššími etickými principy.

HP provozuje jeden z nejrozsáhlejších dodavatelských řetězců v IT oboru; tvoří jej tisícovka výrobců a desítky tisíc dodavatelů z nevýrobní sféry, kteří působí ve více než 45 státech a oblastech.

HP nepřetržitě spolupracuje s dodavateli po celém světě na zajišťování zásadních a trvalých zlepšení v oblasti sociálního i životního prostředí, která se týkají široké řady témat, jako jsou pracovní síly a etika, zdraví a bezpečnost při práci, pracovní prostředí či systémy řízení.

Podrobnější informace o úsilí vynakládaném společností HP v oblasti bezkonfliktních nerostných surovin jsou dostupné na webu HP.