Práce s offline soubory a složkami ve Windows 7

0

Při použití funkce offline souborů a složek můžete získat přístup k jejich kopiím i po dobu, po kterou není počítač připojen k síti. Windows 7 automaticky vytvoří pro každý z těchto souborů v počítači kopii, která je označována jako offline soubor. S těmito soubory je poté možné pracovat i po dobu, kdy nejste připojeni k síti. Při následném připojení systém automaticky synchronizuje všechny offline soubory s původními soubory v síťové složce.

Takto funkce je velmi uživatelná třeba v okamžiku, kdy se pravidelně s přenosným počítačem připojujete do firemní nebo domácí sítě. Výhody offline souborů jsou nesporné:

  • Nejste ovlivněni výpadky sítě – při práci s offline soubory nevadí, pokud dojde například k výpadku sítě nebo ke ztrátě přístupu k síťové složce
  • Můžete pracovat se soubory, i když jste odpojeni od sítě – budete mít stále k dispozici kopie všech síťových souborů, které jste zpřístupnili pro offline režim, což oceníte zejména na cestách s přenosným počítačem
  • Můžete snadno synchronizovat offline soubory se síťovými soubory – kdykoli můžete sami provést synchronizaci s nejnovějšími verzemi souborů v síťové složce
  • Zvýšíte svoji efektivitu při práci s pomalým připojením – pokud jste připojeni k síti prostřednictvím pomalého připojení, může být práce se soubory ve sdílené síťové složce pomalá a neefektivní. Přepnutím na práci s offline kopiemi můžete dosáhnout zrychlení práce.

Offline soubory jsou ve výchozím nastavení systému zapnuty. Funkce je ve Windows 7 dostupná pouze v edicích Professional, Enterprise a Ultimate.

Zpřístupnění složky nebo souboru offline

Připojte počítač do sítě a vyhledejte příslušný soubor nebo síťovou složku, kterou chcete zpřístupnit v režimu offline. Nejsnadněji tak učiníte v Průzkumníku, ve kterém můžete jednotlivými síťovými počítači snadno procházet.

Na příslušnou složku (nebo konkrétní soubor) klepněte pravým tlačítkem. V kontextové nabídce pak klepnět na položku Vždy přístupné offline tak, aby byla zatržena.

Zobrazí se dialog informující o zpřístupňování souborů v režimu offline.

Všimněte si, že u ikony příslušné složky nebo souboru se nyní bude zobrazovat symbol, který značí offline dostupnost.

Zobrazení všech offline položek

Pokud funkci Offline souborů využíváte ve větší míře, snadno můžete ztratit přehled, kolik položek prostřednictvím tohoto režimu zpřístupněných. Pro jejich zobrazení klepněte v nabídce Start na Ovládací panely. V pravé horní části vyberte u položky Zobrazit podle z nabídky Malé ikony. Poté klepněte na položku Centrum synchronizace.

Můžete také do vyhledávacího řádku nabídky Start zadat Centrum synchronizace a klepnout na první nalezenou položku.

Následně v levé části klepněte na odkaz Spravovat offline soubory. Otevře se dialogové okno, ve kterém klepněte na tlačítko Zobrazit offline soubory.

TIP: Na stejném místě můžete také deaktivovat či znova aktivovat funkci Offline soubory. Provedete to klepnutím na tlačítko Zakázat offline soubory / Povolit offline soubory.

Otevře se složka pojmenovaná Offline Files Folder, která obsahuje tři skupiny offline soborů. První z nich jsou soubory aktuálně přihlášeného uživatele (pod složkou s názvem účtu), namapované síťové jednotky a soubory počítačů v síti (pod položkou Počítače).

Manuální synchronizace

Windows 7 sice provádí synchronizaci automaticky po připojení počítače do sítě. Můžete se ovšem stát, že synchronizaci potřebujete učinit okamžitě, například na přání kolegy, který s příslušnými soubory chce začít ihned pracovat.

Otevřete tedy Centrum synchronizace a označte příslušnou složku, kterou chcete synchronizovat. Poté klepněte na tlačítko Synchronizovat.

Klepnutím na tlačítko Plán se spustí průvodce, jehož prostřednictvím, můžete nastavit, jak často má automatická synchronizace probíhat.

Práce s offline soubory a složkami ve Windows 7

Ohodnoťte tento článek!

Sdílejte