Predator: noste v kapse klíč ke svému počítači, odemykejte flashkou

0

Aplikaci Predator2 pro generování a správu přístupových klíčů na flash disku můžete pořídit ve dvou, resp. ve třech verzích. Bezplatná distribuce nabízí sama o sobě plnohodnotné zabezpečení. Archiv s instalačním programem najdete zde ve verzi pro 32bitová Windows, na této adrese pak pro 64bitová.

Placená verze škálu funkcí rozšiřuje zejména o možnosti kombinování s libovolnou aplikací ve formě tzv. spouštěče, kdy program za stanovených podmínek reaguje vyvoláním nastavené aktivity. Plná verze vás vyjde na 29 dolarů, nechat se zlákat můžete případně vyzkoušením neplacené třicetidenní zkušební verze.

 

Pakliže jste již v minulosti tuto aplikaci používali, můžete při instalaci vymazat staré klíče zaškrtnutím pole Reset old setting. Před dokončením instalačního procesu vás program vyzve, abyste do USB portu vložili flash disk, na který se nahraje první klíč. Po vložení flash disku potvrďte tlačítkem OK.

Po spuštění se ocitnete v nastavení programu, na kartě Main options. Zde je nejprve třeba vytvořit první klíč. Zda je váš flash disk funkční a připraven k aktivaci klíče, poznáte podle toho, že tlačítko Create Key v sekci Flash Drives je aktivní. Vytvoření klíče neklade prakticky žádné nároky na volné místo (resp. si nárokuje asi 1kB). Pokud je tedy vaše USB klíčenka v pořádku, tlačítko stiskněte a očima se přeorientujte na seznam klíčů, v němž by vám nyní měla přibýt jedna nová položka.

Potvrďte tlačítkem OK a spusťte aplikaci znovu (opětovně ji musíte spustit ručně) – v oznamovací oblasti byste měli zpozorovat novou ikonu symbolizující indikátor přítomnosti klíče. Ten v pravidelných časových intervalech kontroluje, zda je flash disk s adekvátním klíčem připojen k počítači.

Ve výchozím stavu je interval pro kontrolu nastaven na 30 sekund. Zda právě probíhá kontrola, poznáte podle toho, že indikátor změní barvu ze zelené na červenou. Můžete si sami vyzkoušet, že pokud flash disk s klíčem vyjmete z počítače a vyčkáte potřebnou dobu, obrazovka monitoru zčerná a systém „zamrzne“. Vnašem případě to znamená, že se klávesnice a myš se stanou neaktivními. Automatickou detekci klíče můžete zrušit příkazem Pause monitoring v kontextové nabídce v oznamovací oblasti.

A co když se přiblíží nepřítel?

Pakliže se počítač dostane do stavu zamrznutí (a nedisponujete klíčem), máte několik možností. Při stisku kláves Ctrl+Alt+Delete se objeví klasická systémová nabídka, ovšem bez možnosti vyvolat Správce úloh. Můžete se případně přepnout do jiného uživatelského účtu, jestliže tedy máte na počítači přístup k jinému účtu. Pakliže jste si v předvolbách nastavili heslo, při třetím kontaktu s klávesnicí se na černé obrazovce objeví dialog, v němž máte celkem tři pokusy po dvaceti sekundách na to, abyste zadali správný kód. Po třetím neúspěšném pokusu se spustí alarm (pokud je nastaven, viz níže) a počítač se zablokuje na dalších pět minut. Pak se může útočník pokusit uhodnout vaše heslo znovu.

Je vhodné podotknout, že zablokování se nevztahuje na funkci automatického spuštění u výměnných médií, která někdy spustí cizí program automaticky, bez přičinění uživatele. Za tímto účelem je vhodné automatiku zneškodnit v nabídce Preferences (v kontextové nabídce ikony u hodin) na kartě Main options v sekci Monitoring – zde zaškrtněte políčko Disable Autorun.

Ve stejné sekci máte rovněž možnost nastavit interval pro pravidelnou kontrolu klíče na flash disku (Read Interval) a užitečnou funkci pro automatické znovu vygenerování klíče – tím, že je na flash disk v pravidelných intervalech zapsán vždy nový unikátní klíč, Predator zajistí, že je potenciálnímu záškodníkovi kopie kednoho klíče k ničemu. Interval pro opětovné vytváření klíče (rovněž v sekundách) nastavíte v počítadle Write Interval.

Počítadlo Screen darkness určuje ztmavení obrazovky v procentech – pro černou obrazovku tedy nastavte hodnotu sto. Při jiném než 100% ztmavení můžete ponechat i zobrazené ikony (odškrtnutím políčka Hide desktop icons) a otevřená okna (políčko Minimize all windows).

V sekci Password zaškrtnutím políčka Always required zajistíte, že bude program vyžadovat zadání hesla vždy, i při vložení flash disku se správným klíčem. Pro přístup k počítači tedy můžete zvolit doufázovou ochranu.

Důkaz místo slibů: alarm zadarmo a kamera za peníze

Na kartě Alarm options máte možnost zapnout zvukovou výstrahu, která zazní v případě, že uživatel ve stavu „zamrznutí“ zadá třikrát špatné heslo (nebo v případě, že vyprší čas pro zadání). Jednoduše zadejte adresu zvukového souboru a počet opakování, zvukovou kartu můžete případně nahradit starým dobrým pípavým reproduktorem připojeným přímo k základní desce (políčko Beep system speaker).

K dalším, spíše už bonusovým funkcím se bohužel ve volně distribuované verzi nedostanete. Jedná se především o možnost zapojení externích aplikací do akce, což si program pohlídá nastavenými podmínkami. V sekci Commands na záložce Alarm options zvolte v nabídce potřebnou událost, například0 zadávání hesla nebo zapnutí alarmu. Do pole Command line uveďte cestu k aplikaci, která se má za daných podmínek spustit. V kombinaci s vhodným programem pro práci s kamerou (autoři uvádějí IrFanView) tak můžete pořídit třeba i fotografii záškodníka, který opakovaně zadává špatné heslo.

Ohodnoťte tento článek!