Přehled v informacích je základ úspěšného byznysu

0

Pro efektivní práci s firemními informacemi proto stále více společností využívá sofistikované CRM systémy. Díky nim je možné docílit ještě lepších výsledků, a to nejen v oblasti obchodu, ale i marketingu, servisu nebo dokonce vnitropodnikové komunikaci. Ještě vyšší úrovně ve využití CRM pak lze dosáhnout při jeho provázání s ostatním firemním IT.

Konica-Minolta bizhub C364e

Základním zdrojem firemních informací jsou dokumenty. Smlouvy, faktury či objednávky – právě zde lze najít všechny údaje, které jsou třeba pro aktivní a efektivní komunikaci. Jako jedno z nejvhodnějších propojení se proto nabízí provázání CRM systému s dokumentovým řešením. Potenciálu tohoto spojení si všimla i Konica Minolta, která má jako tradiční dodavatel tiskových řešení již mnohaletou zkušenost i se systémy pro digitalizaci, vytěžování a správu firemních dokumentů. Nyní se proto zaměřila na oblast CRM a vyvinula rozšíření systému MS Dynamics CRM, jenž nabízí celou řadu výhod v rámci provázání s tiskovou infrastrukturou.

Co se skrývá pod pojmem „vytěžování“ dokumentů?

Jde o základní funkci systému pro zpracování dokumentů, která umožňuje pomocí skeneru převod údajů z papírové podoby do elektronické pro jejich další využití. Proces související s vytěžováním zahrnuje samotnou digitalizaci předem definovaných údajů v dokumentu a jejich následný import do dalších podnikových systémů – účetních, CRM a podobně. Možnost dále pracovat s informacemi, jako jsou například jména smluvních stran, částky, kontakty, nebo využití funkcí kontroly podpisů či splnění termínů, vede jednak k časovým úsporám souvisejícím s jindy náročným přepisem a zároveň k podpoře efektivních postupů v rámci celé společnosti.

Nenechte se zmást

  • CRM systémem není jen nástroj, který eviduje adresy.
  • CRM systém neslouží pouze pro práci se zákazníky.

Pokud jste mysleli, že ano, jsou vaše představy o CRM velmi podhodnocené. Zjistíte, že CRM nabízí mnohem větší potenciál k zefektivnění chodu vaší společnosti.

Hlavními přínosy opravdových CRM systémů je zejména zlepšení spolupráce obchodu a marketingu, zjednodušení řízení obchodu a servisu a snížení související administrativy. Díky tomu lze nejen dosáhnout ještě lepších obchodních výsledků a zkvalitnění služeb, ale i lépe a předvídavěji cílit marketingové kampaně bez nutnosti navyšování rozpočtu.

Jak to funguje – teoreticky i prakticky?

Principem fungování je logické provázání interních informací z firemních procesů (např. logistiky, účtárny, servisu, marketingu atp.) s příslušnými údaji z trhu, jako jsou informace o konkurenci z jednotlivých obchodních případů, vyhodnocování nových trendů, hodnocení produktů a dodavatelů atd. Sběrem těchto informací ale práce CRM nekončí. Vše musí umět také správně zanalyzovat a následně přehledně poskytnout uživateli.

Systém tedy umožňuje digitálně zaznamenat celý „sales proces“ od prvního kontaktu se zákazníkem přes obchodní aktivity, úkoly a termíny až po servis. Stejně tak je systém možné rozšířit o nejrůznější doplňky a nástavby. Praktickým příkladem doplňku je využití systému pro automatické uložení kontaktů z naskenované vizitky přímo do paměti telefonu zákazníka.

Další přínosy CRM

Kdo a kde jej může využít?

Microsoft Dynamics CRM je k dispozici i v cloudové variantě, a je tedy dostupný i pro zájemce z řad malých a středních firem, které nedisponují finančními prostředky pro pořízení často náročných řešení. Stačí nainstalovat aplikaci CRM na tablet, PC či mobilní telefon a po aktivaci má zákazník okamžitý přístup do celého systému mimo jeho infrastrukturu.

CRM pomáhá především v oblastech obchodu, marketingu a servisu. Využít jej ale můžete prakticky všude tam, kde rychlé a přesné informace přispějí ke zlepšení vztahů, a to jak s klienty, tak i se zaměstnanci či obchodními partnery. Využití tedy nalezne například i v rámci HR oddělení, realitách, call centrech, právních či notářských kancelářích nebo mezi prodejci a servisy.

Dalším úkolem CRM systému je snížení administrativy. Cílem je, aby uživatelé měli vždy k dispozici ty nejaktuálnější informace a nemuseli se zdržovat jejich složitým vyhledáváním a propojováním z různých firemních oblastí. Základem takového fungování je přitom vkládání příslušných údajů do systému s minimálním zpožděním. A právě v tomto případě se nejvíce projeví přínosy provázání CRM s tiskovým řešením. Informace obsažené v dokumentech jsou totiž po jejich naskenování vytěženy a uloženy do příslušných adresářů. CRM systém a jeho uživatelé je tak mají k dispozici neprodleně po zdigitalizování dokumentu na multifunkčním tiskovém zařízení. Potřebné údaje lze samozřejmě stejně jednoduše a automaticky získat i z  elektronických dokumentů (například formátu PDF) a ušetřit tak čas dříve nutný na přepisování dat.

Při výběru nezapomeňte na…

Při výběru správného CRM řešení byste měli dbát také na podporu mobility uživatelů. Ideální systém by měl být dostupný jako aplikace nejen na PC, ale i na mobilních telefonech a tabletech (min. 3 největších systémů Apple iOS, Android a Windows). Tím zajistíte, aby obchodník, nákupčí či pracovník servisu měli vždy k dispozici všechny informace právě tam, kde je potřebují. Zároveň jim to umožní do systému nová data okamžitě zadávat, například hned po ukončení schůzky, telefonátu, servisního zásahu atd.

Přehled v informacích je základ úspěšného byznysu

Ohodnoťte tento článek!