Preventivní autorské poplatky aneb Kolik nás stojí odměna z rozmnožování díla

0

Žijeme v kulturní společnosti a pro kulturu je mimo jiné specifické to, že nevzniká sama od sebe, nýbrž má své autory. Na ochranu majetkových práv těchto umělců potom dbá autorský zákon (č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským), který určuje, jakým způsobem se má s daným dílem nakládat a zejména jaké poplatky toto zacházení provázejí.

Poplatky jsou dané konkrétními vyhláškami a jejich přerozdělování mezi umělce a umělecké agentury mají v rámci kolektivní správy autorských práv na starosti občanská sdružení, jako je Ochranný svaz autorský (OSA) nebo divadelní, literární a audiovizuální agentura Dilia. Potud vše víceméně logické.

Jenomže autorské poplatky se vás netýkají pouze v případech, kdy přijdete do styku s cizím dílem, avšak rovněž jen pokud hrozí, že byste mohli! Stačí disponovat prostředky k hypotetickému rozmnožení daného díla a už jaksi preventivně musíte zaplatit za toto riziko porušení práv autora – Ministerstvo kultury totiž (cituji paragraf § 25 autorského zákona, sedmý odstavec) „stanoví vyhláškou typy přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin a typy nenahraných nosičů záznamů, z nichž se platí odměna“.

Bez ohledu na to, zda skutečně máte v úmyslu použít svoji tiskárnu nebo vypalovačku k rozmnožení cizího díla nebo na svém pevném disku hodláte podobný materiál skladovat, tak podle této vyhlášky (č. 488/2006 Sb., novelizována v lednu 2009 vyhláškou č. 408/2008 Sb.) můžete zaplatit třeba i tisíce korun, na něž autoři logicky nemají žádné právo, ale autorský zákon jim nárokuje Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.

Na kolik vás poplatky dané zmíněnou vyhláškou přijdou, si můžete přečíst v tabulkách níže až ceny jsou bez DPH. Ještě dodám, že někdy mohou být tyto poplatky zahrnuty v ceně přístroje, jehož je například daná paměť součástí, a že na digitální kamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony a bezdrátové telefony se poplatky nevztahují, pokud nejsou tato zařízení dodávána s paměťovým médiem (pak je zpoplatněna jeho kapacita).

Inkoustové tiskárny
Do 2 000 Kč 45 Kč
2 000 až 6 000 Kč 120 Kč
6 000 až 10 000 Kč 240 Kč
10 000 až 20 000 Kč 450 Kč
20 000 Kč a více 900 Kč
Ostatní tiskárny
Do 5 000 Kč 120 Kč
5 000 až 10 000 Kč 225 Kč
10 000 až 20 000 Kč 450 Kč
20 000 až 40 000 Kč 900 Kč
40 000 až 70 000 Kč 1 650 Kč
70 000 až 100 000 Kč 2 560 Kč
100 000 až 150 000 Kč 3 570 Kč
150 000 až 200 000 Kč 5 250 Kč
200 000 Kč a více 6 750 Kč
Kopírovací a vícefunkční přístroje
Do 2 500 Kč 120 Kč
2 500 až 5 000 Kč 240 Kč
5 000 až 10 000 Kč 450 Kč
10 000 až 20 000 Kč 900 Kč
20 000 až 40 000 Kč 1 800 Kč
40 000 až 70 000 Kč 3 300 Kč
70 000 až 100 000 Kč 5 100 Kč
100 000 až 150 000 Kč 7 500 Kč
150 00 až 200 000 Kč 10 500 Kč
200 000 Kč a více 13 500 Kč
Analogové nosiče pro zvukový záznam
Délka záznamu do 60 minut 1, 50 Kč
nad 60 minut 2 Kč
Analogové nosiče pro zvukově obrazový záznam
Délka záznamu do 180 minut 3 Kč
nad 180 minut 4 Kč
Optické nosiče
CD-R 0,40 Kč
CD-RW 2 Kč
DVD±R a ostatní nepřepisovatelné optické nosiče 1 Kč
DVD±RW/RAM a ostatní přepisovatelné optické nosiče 5 Kč
minidisk 4 Kč
Paměti a pevné disky
interní 1,50 Kč za započatý 1 GB, nejvýše 90 Kč
externí do 1 TB 0,15 Kč za započatý 1 GB
externí nad 1 TB jednorázově 150 Kč a dále 0,10 Kč za započatý 1 GB přesahující kapacitu 1 TB
Ohodnoťte tento článek!