Přizpůsobení panelu nástrojů v MS Office 2007

0

Pás karet, v anglických verzích Ribbon, je nevýraznější změnou uživatelského rozhraní většiny programů v sadě MS Office 2007. Dokonale nahrazuje klasické nabídky, vše máte na jedno nebo dvě klepnutí po ruce a navíc je nesmírně intuitivní. Některé jeho části jsou proměnlivé a zobrazují se jen v případě, že chcete upravovat vlastnosti tabulky, grafu nebo jiného vloženého objektu.

Na pásu karet jsou všechny dostupné nástroje každého z programů. Některá tlačítka, jako jsou například styly, lze klepnutím převést do podoby plovoucího panelu.

Tlačítko Office

I tlačítko MS Office je nový prvek, který prakticky nahrazuje bývalou nabídku Soubor. Najdete zde totiž funkce pro ukládání a tisk dokumentu, pro úpravu informací o dokumentu, pro jeho odesílání elektronickou poštou či publikaci na blogu nebo jiném podporovaném úložišti. Rovněž se zde nachází tlačítko pro zobrazení okna s možnostmi nastavení programu.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů najdete v programech MS Office 2007 umístěn hned vedle tlačítka MS Office. V porovnání se staršími verzemi se tedy poněkud netypicky nachází v levém horním rohu okna programu a zabírá část horní lišty okna. Na panelu Rychlý přístup je standardně pouze tlačítko pro uložení dokumentu, které doplňují funkce Zpět a Opakovat.

Kromě nich však zde můžete umístit zástupce pro spouštění jakékoli jiné funkce programu. Stačí si jej odpovídajícím postupem přizpůsobit.

Skupiny nástrojů

Ke třem základním tlačítkům v panelu nástrojů Rychlý přístup přidáte další poté, co klepnete na dolů směřující šipku vpravo od tlačítka Opakovat. Program zobrazí nabídku několika nástrojů, které lze v panelu Rychlý přístup zobrazit.

Konkrétně jde o funkce pro vytvoření nového dokumentu, otevření stávajícího dokumentu, uložení, odeslání dokumentu e-mailem, rychlý tisk bez předchozího výběru a nastavení tiskárny, zobrazení tiskového náhledu, kontrolu pravopisu, odvolání a zopakování změn a pro návrh tabulky. Funkce, které jsou momentálně zobrazeny, mají symbol fajfky. Klepnutím na kteroukoli z těchto funkcí její zobrazení/skrytí změníte.

Další příkazy

V rozbalené nabídce panelu nástrojů Rychlý přístup je funkce Další příkazy. Po klepnutí na ni zobrazíte okno s podrobnějším nastavením panelu nástrojů. Umožní vám totiž přidání dalších funkcí, které v rozbalovací nabídce panelu nejsou. V nabídce si vyberte skupinu příkazů pro práci s dokumentem nebo programem. V seznamu pod nabídkou se pak zobrazí všechny funkce z vybrané skupiny.

Tu, kterou chcete mít na panelu nástrojů, klepnutím označte. Pak klepněte na tlačítko Přidat. Funkce se objeví v seznamu napravo, kde ji po označení přesunete tlačítky se šipkami do potřebného pořadí. Zopakujte tento postup pro přidání všech potřebných funkcí a nové nastavení potvrďte tlačítkem OK. Panel nástrojů bude přizpůsoben vašemu přání.

Změna umístění

Výchozí pozice panelu nástrojů Rychlý přístup každopádně není jediná. Přestože s panelem nelze téměř libovolně manipulovat, jako to nabízely starší verze MS Office, přesunout jej můžete. Standardní umístění v horním rámečku okna totiž může překrývat popisek s titulkem okna, což není nejlepší.

Druhou pozicí, kde mohou aplikace panel nástrojů zobrazit, je místo pod pásem karet. Panel tam přesunete po rozbalení jeho nabídky a klepnutí na funkci Zobrazit pod pásem karet. Zpět jej vrátíte podobně – funkcí Zobrazit nad pásem karet.

Více místa pro dokument

Rozlišení monitoru 1024 x 768 je dnes nejnutnějším minimem, spousta programů na něm sice běží, ale jejich ovládání je jen stěží použitelné. Pokud jej máte a chcete získat více místa pro zobrazení dokumentu (což samozřejmě platí i pro uživatele s větším rozlišením monitoru), můžete pás karet schovat a nechat zobrazené pouze jeho záhlaví.

Po klepnutí na některou z karet se pak zobrazí její obsah, aby se po použití některé z funkcí opět ukryl. Pás karet do této podoby převedete funkcí Minimalizovat pás karet – najdete ji opět v rozbalovací nabídce panelu nástrojů. Pro přepnutí do původního stavu stačí na tuto funkci znovu klepnout.

Ukryté položky pásu karet

Word, ale i další programy ze sady MS Office na pásu karet standardně nezobrazují kartu Vývojář. Ta obsahuje oblíbené funkce pro vytváření makropříkazů, šablon a funkce pro práci s XML. Rozbalte nabídku u panelu nástrojů a klepněte na Další příkazy. V okně Možnosti aplikace se přepněte na skupinu Oblíbené a zapněte zobrazení pásu karet Vývojář. Pokud se vám nelíbí modré zobrazení pásu karet, vyberte si v nabídce jinou barvu. Nastavení potvrďte tlačítkem OK.

Miniaturní panel nástrojů

V MS Office se objevila ještě jedna novinka, která velmi zrychluje vaši práci. Zkuste označit nějakou část textu nebo objekt vložený do dokumentu. Program téměř okamžitě zobrazí vedle označení plovoucí panel s nejčastěji používanými funkcemi určenými právě k úpravě označené oblasti nebo objektu.

Klávesové zkratky?

Když jste ve starších verzích MS Office klepli do nějaké nabídky, zobrazil se seznam funkcí spolu s informací o klávesových zkratkách, které je možné pro rychlé zavolání jednotlivých funkcí použít. V MS Office 2007 si klávesové zkratky zobrazíte po stisku klávesy Alt.

Objeví se písmena pro přepnutí na jednotlivé karty a čísla pro zavolání funkcí z panelu nástrojů. Stiskněte některou z nabízených kláves. Program se na kartu přepne a nabídne další klávesy pro zobrazené funkce. Hlavním rozdílem tedy je, že klávesové zkratky vyžadují postupné zadávání, nikoli stisk několika kláves najednou.

Ohodnoťte tento článek!