Přizpůsobte si podnabídku Odeslat ve Windows 7

0

Jednou z položek v kontextové nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku, je příkaz Odeslat. Po najetí ukazatelem na něj se zobrazí podnabídka s řadou možností, od možnosti daný soubor odeslat prostřednictvím e-mailu, po jeho vypálení. Standardně se zde nachází také zástupce Dokumenty, který umožňuje přímé nakopírování souboru právě do této složky.

Obsah podnabídky je možné velice snadno měnit. Můžete tak přidat například zástupce na další složky, které často využíváte a přesouváte do nich různé dokumenty nebo jiné soubory. Přidat lze také zástupce různých aplikací. Pokud soubor odešlete „do“ této aplikace, bude v ní automaticky otevřen. Velmi praktické je přidání zástupce Poznámkového bloku, který dokáže otevřít různé textové, titulkové nebo konfigurační soubory. Jak toho tedy docílit?

Jednotlivé položky podnabídky Odeslat se nachází na tomto místě:

%UserProfile%\Appdata\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo, kde %UserProfile% představuje výchozí složku pro ukládání dat v rámci uživatelského účtu. Stačí ovšem, pokud tento řetězec vložíte do vyhledávacího pole v nabídce Start a klepnete na první nalezený výsledek.

Nyní klepněte pravým tlačítkem na volné místo v této složce a z nabídky zvolte Nový | Zástupce. V prvním okně průvodce zadejte prostřednictvím tlačítka Procházet cestu k požadované složce, případně ke spouštěcímu soboru příslušné aplikace. Například pro Poznámkový blok je to cesta C:\Windows\system32\notepad.exe. Poté klepněte na Další, zadejte název položky a potvrďte klepnutím na Dokončit.

Není pochopitelně nutné používat průvodce, je také možné do složky SendTo přímo nakopírovat zástupce třeba z pracovní plochy. Pokud chcete některou položku z podnabídky odstranit, jednoduše ji smažte. Všechny změny se aplikují okamžitě.

Pamatujte, že změny, které tímto způsobem provedete, se projeví pouze v rámci daného účtu.

Ohodnoťte tento článek!