Problémy Windows Vista vyřešené jednou provždy – díl 2.

0

3. Jak na UAC

Pokud se zeptáte náhodného kolemjdoucího, jaká vlastnost ho u Windows Vista irituje opravdu nepopsatelně, jsme si jisti, že v 95 % případů obdržíte shodnou odpověď: UAC! Implementaci User Account Control (Řízení uživatelských účtů) ze strany Microsoftu poměrně chápeme, každopádně její přínos z pohledu běžného uživatele není příliš vysoký, protože pro něj je UAC degradováno na úroveň explorerovského okna dotazujícího se potvrzení akce typu smazání souborů.

Na druhou stranu ale samozřejmě chápeme i běžné uživatele, jelikož implementace UAC není perfektní (většinu opravil Vista SP1). Tak či onak, UAC je pro spoustu uživatel zredukováno na pouhé automatické klepnutí na Continue.

Řada z pokročilejších uživatelů razí názor, že oni vlastně UAC nepotřebují – dle nich stačí používat mozek a dobrý antivirus / malware scanner. I když nejsme pro to, aby se tato bezpečnostní funkce Vist masově deaktivovala, určitě jsou jisté situace a nasazení, kdy jenom zbytečně zpomaluje.

Za předpokladu, že sdílíte tento názor a stále trváte na deaktivaci, postupujte dle následujících kroků:

  1. Za prvé, vypněte UAC upozornění: Tímto krokem vypnete dotazy, avšak stále ponecháte některé bezpečnostní benefity UAC aktivní. Jestliže máte Vista Ultimate či Vista Business, přejděte do Ovládací panely | Nástroje pro správu | Místní zásady zabezpečení nebo zvolte cestu přes Start | Hledat, zadejte secpol.msc a potvrďte Enterem. 
  2. Zde přejděte do Místní zásady | Možnosti zabezpečení, kde najdete v pravém panelu sadu nastavení začínajících na Řízení uživatelských účtů. Poklepejte na Řízení uživatelských účtů: Chování výzvy ke zvýšení oprávnění pro správce v Režimu schválení správce a v novém okně v roletkové nabídce vyberte Zvýšit bez zobrazení výzvy. Od této chvíle neuvidíte upozornění UAC a všechny programy vyžadující jeho potvrzení jej automaticky dostanou a to tak dlouho, dokud budete v režimu správce. 

Ve Vista Home Basic či Vista Home Premium Místní zásady zabezpečení nenajdete. Nezbude tedy, nežli sáhnout po starém osvědčeném editoru registru. Spusťte tedy Editor registru (klávesovou zkratkou Win+R vyvolejte okno Spustit a zadejte regedit) a najděte klíč

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\] 

Pokud nebude obsahovat hodnotu ConsentPromptBehaviorAdmin typu DWORD, vytvořte ji a nastavte její hodnotu na 0. Tímto jste provedli stejnou věc jako v předchozím případě – dotazy UAC zmizí a přitom stále leccos dobré z UAC zůstane zachováno. Mimochodem, zpětně na defaultní stav (tj. dotazy) vše nastavíte zapsáním hodnoty 2.

Dalším krokem může být vypnutí bezpečného desktopového módu (Secure Desktop Mode). Obdobně jako v proceduře výše, Secure Desktop Mode vypnete deaktivací v Řízení uživatelských účtů: Při zobrazení výzvy ke zvýšení oprávnění přepnout na zabezpečenou plochu nalézající se v Místních zásadách zabezpečení.

Opět pokud máte jen Vista Home, najděte v registru klíč:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\]

a v pravé části okna najděte / vytvořte hodnotu PromptOnSecureDesktop typu DWORD. Pokud ji nyní změníte na 0, deaktivujete Secure Desktop Mode. (Nastavením 1 vrátíte výchozí stav.)

A jak vypnout UAC kompletně? Ještě než se do toho pustíte, je na místě upozornění. Vypnutím totiž deaktivuje jak dotazy, tak i Secure Desktop Mode a všechny další UAC bezpečnostní benefity. Pokud na tom ovšem trváte, postupujte následujícím způsobem:

V Ovládacích panelech klepněte na Uživatelské účty a zde klepněte na Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů. Na další obrazovce poté zrušte zatrhnutí položky Používat nástroj Řízení uživatelských účtů k ochraně počítače. Potvrďte OK, rebootujte PC a UAC doUACovalo!

Ještě jednou připomínáme, že tato akce není doporučena, jelikož zruší nejen dotazy, ale i všechny další výhody UAC, takže jste na bezpečnostní úrovni Windows XP. Zase je to cesta a metoda nejrychlejší. Rozhodnutí o tom, zda UAC deaktivovat či nikoliv, je samozřejmě na každém z vás, takže zvažujte moudře. Pokud si právě říkáte, jaký přínos to má z hlediska výkonu, tak náš názor je ten, že UAC zdržuje maximálně časově – těch pár sekund při čtení (+ následné bleskové úvaze) mu zkrátka musíte věnovat, jestliže jej chcete efektivně používat.

Přemýšlejte také nad dalším výhodami a nevýhodami – tím, že vypnete UAC a spustíte 5 scannerů se výkon a volná RAM sníží zcela určitě! Nemluvě o počtu čtení a zápisů na disk, což je situace, kterou je zbytečné na sebe cíleně uvalit. No a hráče jistě nepotěší zjištění, že podobné scannery často kolidují s hrami, což se projeví buď rovnou pádem či opět mírným zpomalením.  

4. Windows Photo Gallery zamrzá, co teď?

Dalším z problémů, na které často uživatelé Vist naráží, je opakované zamrzání aplikace Windows Fotogalerie, což je výchozí prohlížeč obrázků ve Windows Vista. Jedním z řešení je samozřejmě přejít na alternativní aplikaci (Irfan View, …), dalším je zkusit si nainstalovat rozšířenou verzi známou jako Windows Live Fotogalerie, což ale přinese jen rozšířené funkce, problém zamrzání naneštěstí zůstane zpravidla nedotčen. Takže vám opět nezbývá, nežli se s problémem takříkajíc sami poprat.

Tentokrát je řešení prosté – navštivte následující stránky Microsoftu a postupujte dle tamního návodu: http://support.microsoft.com/kb/944221.

Proč k výše uvedenému problému dochází, není tak zcela na 100 % známo, nicméně máme tu hypotézu, že to souvisí s funkčností nástroje pro indexování při hledání, který se pokouší získat přístup k obrázku, jež právě prohlížíte / editujete ve Fotogalerii. Problém se objevuje typicky tehdy, když obrázek upravíte či je na jednotce nový (kupříkladu jste jej právě stáhli do indexačního adresáře z internetu či digitálu).

Ohodnoťte tento článek!