Problémy Windows Vista vyřešené jednou provždy – díl 4.

0

7. Vista je žrout paměti

Mnoho uživatelů Windows Vista je vyděšeno tím, jak rychle po bootu jim OS zabere celou paměť a je úplně jedno, kolik jí dotyčný má. Automaticky z toho odvodí, že za to mohou novinky ve Vistě typu akcelerovaný desktop či některá jiná z těch obskurních vlastností, o nichž všichni mluví.

Problém je přitom někde úplně jinde. Po startu se aktivuje funkce SuperFetch a začne plnit prázdnou RAM nejčastěji používanými aplikacemi. Dojde tedy k zužitkování volně ležící RAM jako datové cache k urychlení spouštění aplikací. Jelikož Vista takto zabere takřka veškerou dostupnou paměť, vynořil se obratem další mýtus, který praví, že OS je tímto postupem nějak zpomalen a jeho RAM blokována v případě potřeby jinde. SuperFetch se ale chová poměrně inteligentně – jakmile zjistí, že OS požaduje RAM, okamžitě nějakou uvolní.

Dalo by se tedy říct, že Windows Vista spravují paměť lépe, nežli Windows XP. Žongluje s RAM, cache i virtuální pamětí snadněji a s méně citelnými záseky a zpomaleními.

Chcete-li si potvrdit, že SuperFetch skutečně dělá to, co má a neujídá jen tak zbůhdarma RAM, postupujte následovně:

 1. Otevřete si Správce úloh systému Windows a na jeho záložce Výkon najděte položku V mězipaměti (pod oblastí Fyzická paměť). Jak vidíte, mezipaměť zabírá takřka většinu dostupné RAM. Rovněž si povšimněte, že položka K dispozici obsahuje mnohem nižší množství paměti.
 2. Ponechte Správce úloh systému Windows otevřený na popředí a přitom spusťte nějakou paměťově náročnou aplikaci jako třeba volně šiřitelnou testovací utilitku Memtest. V té zvolte All Unused RAM a poté zadejte Start Testing.
 3. Okamžitě nato, co spustíte program Memtest, se údaj V mězipaměti začne měnit podle toho, kolik RAM si Memtest bude nárokovat. Nyní testování zastavte tlačítkem Stop Testing a opět sledujte, jak se hodnota K dispozici začne snižovat z vysoké hodnoty na nízkou – to SuperFetch zase zaplnil volnou RAM jako cache.

Ke stejnému procesu jako v právě provedeném testu dojde samozřejmě pokaždé, když něco spustíte: hru,  multimediální aplikaci apod. SuperFetch tedy funguje tak, jak má – cachuje RAM, když leží ladem a naopak ji uvolní, když ji OS potřebuje.

8. Místo na disku se zmenšuje a zmenšuje a …

Jestliže používáte Windows Vista, patrně jste si již také všimli, že se vaše volná disková kapacita neustále snižuje aniž byste ukládali nějaká kvanta dat. Musíme vás ubezpečit, že to není jen planá paranoia, ale další ze zádrhelů Visty, který si přímo říká o řešení.

V rámci systémové funkce Ochrana systému Windows nejenže spravuje Body obnovení jako XP, ale také ukládá tzv. stínové kopie, tj. kopie řady nesystémových souborů. Uveďme si, jak to funguje v praxi:

Jestliže kupříkladu pracujete na dokumentu v aplikaci Word, Vista ukládá mezistavy pokaždé, když soubor uložíte. Řekněme, že smažete odstavec bez toho, aniž byste si toho všimli, uložili dokument, poté vypnuli PC a šli spát. Jakmile druhý den otevřete dokument se smazanými údaji, uvědomíte si, co se stalo, ale už je pozdě. Tedy bylo by nebýt stínové kopie. Pokud si vyvoláte vlastnosti souborů, pak na záložce Předchozí verze najdete všechny verze zmíněného souboru seřazené samozřejmě podle data. Není tím pádem problém vybrat si nějakou z nich a znovu data obnovit.

Problém s Ochranou systému je dvojí. Zatímco stínové kopie jsou aktivní u všech edicí OS Vista, záložka Předchozí verze je k mání jen na Vista Ultimate a Vista Business. Pokud jde o majitele Home Basic a Home Premium, ti mohou přistupovat pouze k Bodům obnovení, ale už nikoliv k Předchozím verzím. A aby toho nebylo málo, po čase mohou Body obnovení a stínové kopie narůst do takových rozměrů, že si klidně zaberou 15 % disku (což je naštěstí maximum dané samotným OS).

Řešení

Uživatelé Vista Home Premium a Home Basic mohou zpřístupnit Předchozí verze za pomoci utilitky Shadow Explorer. Jestliže máte ještě navíc v plánu obnovit zabrané místo či omezit množství místa, které bude mít Vista pro Ochranu systému k dispozici, můžete postupovat hned několika způsoby:

 1. Smažte staré Body obnovení a stínové kopie. Stačí k tomu nástroj Vyčištění disku, který vyvoláte po pravém klepnutí myší na jednotce ve Průzkumníku Windows, zde zvolte Vlastnosti a poté Vyčištění disku (popřípadě napište cleanmgr do příkazového řádku). Zde poté vyberte Soubory od všech uživatelů na tomto počítači (pokud je tato položka dostupná) a poté na záložce Další možnosti klepněte na Vyčistit (v sekci Obnovení systému a stínové kopie), čímž smažete vše kromě posledního Bodu obnovení.
 2. Vypněte systémovou ochranu – za situace, že jste si opravdu jisti tím, že nepotřebujete mít zároveň aktivní Body obnovení ani stínové kopie můžete Ochranu systému jednoduše vypnout. Přejděte do Ovládacích panelů, klepněte na Systém | Ochrana systému. Zatrhněte či deaktivujte zatržení u jednotek, u nichž máte zájem funkci vypnout a potvrďte tlačítkem Použít. Nedoporučujeme funkci vypínat na systémovém disku, jelikož se zde možnost návratu na předchozí konfiguraci může stát velmi užitečnou v případě obnovy po instalaci špatného ovladače apod.
 3. Omezte dostupné diskové místo pro Body obnovení i stínové kopie. Všichni, kdo chtějí obě funkce i nadále využívat, mohou Visty přesvědčit k tomu, aby se spokojily s menším objemem místa. Jak jsme již naznačili, Visty si standardně ukrojí až 15 % prostoru. Existuje ale snadné cesta, jak na to:

  Otevřete si Příkazový řádek v režimu správce a zadejte příkaz Vssadmin Resize ShadowStorage /For=C: /On=C: /MaxSize=900MB (/For značí disk, kde je Vista, /On specifikuje disk, kde budou stínové kopie a body obnovení a /MaxSize upřesňuje, kolik MB maximálně OS může použít pro celou Ochranu systému – mimochodem, minimem je 300 MB).

  Tento postup si můžete zjednodušit klepnutím na tlačítko Konfigurovat v okně Ochrana systému. Zde můžete místo vyhrazené na disku těmto funkcím upravit prostřednictvím táhla.

  Nezapomínejte, že pokud radikálně omezíte dostupné místo, Body obnovení a Předchozí verze se nebudou udržovat v tolika verzích, jako zpočátku. Jestliže tedy pracujete s obřími soubory nebo naopak často upravujete jen pár malých, rozhodně to při určení maxima zohledněte. Obecně zkrátka platí, podobně jako u Koše, že čím více místa obětujete, tím spíše se pak dohledáte případné ztráty.

Problémy Windows Vista vyřešené jednou provždy – díl 4.

Ohodnoťte tento článek!