Průvodce po Windows 8: Storage Spaces ochrání data před poruchou disku

0

Zbrusu nová Windows 8, které se co by dup dostanou do obchodů, přinášejí kromě vylepšeného souborového systému ReFS, který je ovšem dostupný prozatím jen v serverové variantě, také nástroj Storage Spaces, s jehož pomocí budete moci snadno předejít nepříjemné ztrátě dat. Tento nástroj, jenž bude patrně součástí všech edic (tabletové vyjma) Windows 8, viz srovnání edic, umožní na úrovni operačního systému v podstatě emulovat funkci technologie RAID, třebaže toto srovnání může být v očích odborníků zavádějící.

Vstříc jejich potřebám ale nástroj nejde, neboť ti si jsou vědomi nevýhod, které „softwarový RAID“ v profesionálním nasazení přináší. Nástroj spíše míří do domácností k zdatnějším uživatelům, kterým nabízí jednoduchý a především levný způsob, jak předejít okamžité ztrátě dat v důsledku poruchy pevného disku. 

Okamžitá ochrana dat snadno a rychle

Nástroj Storage Spaces je v podobě přehledného průvodce k nalezení v Ovládacích panelech. V něm si zvolíte pevné disky, z nichž chcete vytvořit diskové pole, a v závislosti na jejich počtu si budete moci zvolit jeho „houževnatost“ – v podstatě typ RAIDu, který budete chtít používat.

Základní možností je zřetězení pevných disků, kdy je celková kapacita diskového pole součtem kapacit jednotlivých disků. Tato volba ze všech nabízených poskytuje největší datový prostor, zato ale žádnou ochranu před havárií některého z disků. V principu se tedy jedná o typ RAID 0 – nicméně prokládání dat napříč disky vzhledem k softwarovému provedení nástroje chybí.

Další možností je zrcadlení dat mezi disky, a to buď ve dvou, nebo ve třech stupních. Celková kapacita diskového pole pak bude rovna velikosti nejmenšího z disků. Přijdete sice o polovinu (ev. dvě třetiny) celkové kapacity zvolených disků, zato ale při poruše jednoho z nich (popř. dvou u třístupňové volby) nepřijdete o data v počítači a porouchaný disk jen vyměníte za nový. De facto se jedná o RAID 1; zde ovšem chybí některé výhody, jako je například rychlejší načítání dat.

 

Třetí a poslední možností je použití „parity“, kdy v diskovém poli musí být zapojeny nejméně tři pevné disky. Na ně jsou společně ukládána data a paritní informace, na základě kterých se v případě poruchy některého z disků zpětně vypočítá jeho obsah.

Při zvolení jakékoli z výše uvedených možností se disky z pohledu uživatele i aplikací sloučí do jednoho pole. Pokud v něm začne docházet místo, systém vás prostřednictvím oznámení upozorní, že bude třeba připojit nový disk. Ten můžete připojit přes rozhraní SATA, SAS nebo USB. Flash disky a paměťové karty se v průvodci Storage Spaces sice nezobrazují, to ale můžete jednoduše obejít tím, že na nich vytvoříte virtuální pevné disky (třeba přes Správu disků) o něco málo menší velikosti, než je jejich skutečná dostupná kapacita.

V případě, že se zhorší výkon některého disku, nebo se dokonce porouchá, vás systém vyzve k jeho brzké výměně. Při použití zrcadlení nebo po připojení nového disku v případě volby parity můžete fungovat dál, výběrem možnosti zřetězení ovšem o data na daném disku přijdete. 

 

 

Storage Spaces nenahrazují poctivé zálohování

Byť glosy k chybějícím funkcím mohou vyznívat jako kritika nástroje, považujte je spíše jako poznámky na okraj. Na úrovni operačního systému pochopitelně nelze některé vlastnosti hardwarového řadiče RAID očekávat. I tak je ale Storage Spaces povedený nástroj, díky kterému mohou domácí uživatelé lehce předejít ztrátě dat.

Co je ovšem třeba mít na mysli – použití nástroje nenahrazuje plnohodnotnou a poctivou zálohu osobních dat. Nástroj vaše data sice ochrání bezprostředně po selhání některého z disků, řešení na delší dobu to ale samozřejmě není. 

Ohodnoťte tento článek!